Hulp bij belastingaangifte? Kies uit dit makkelijke overzicht!

Vanaf 1 maart kunt u aangifte inkomstenbelasting voor 2022 doen. Deze jaarlijkse, verplichte belastingaangifte is voor de meeste mensen niet bepaald een hobby. Echt ‘Alles zelf’ doen of alleen een gedeelte kan op hogere leeftijd lastiger worden. Dat kan liggen aan de complexiteit van de aangifte of tijdgebrek. Maar ook aan bereidheid, vaardigheid met de materie of de digitalisering. Dit kan net zo goed gelden voor mantelzorgers en naasten. U haalt graag het maximale uit de fiscale mogelijkheden die er nog zijn. Uitbesteden is dan extra aantrekkelijk. Maar aan wie? Alleszelf.nl zet voor u alle hulp bij belastingaangifte op een rij. Van gratis tot betaald en met tips voor de juiste voorbereiding. Gemakkelijker kunnen wij het niet maken…

Dit artikel is tot stand gekomen door bureau-onderzoek. Heeft u een aanvulling of een ervaring met bepaalde hulp bij belastingaangifte? Of helpt u ons aan tip nummer 13? Geef uw reactie dan onder dit artikel, zo helpen we elkaar!

Aangifte doen, later of niet?

hulp bij belastingaangifte - ouderen

Voordat u hulp zoekt, bent u zelf aan zet; Voor eind februari ontvangt u meestal een verzoekbrief van de Belastingdienst om voor 1 mei uw aangifte te doen. Dit is dan verplicht! De brief ontvangt u zowel op papier als in uw digitale berichtenbox op MijnOverheid. Geen brief ontvangen en u denkt toch dat u belasting moet betalen of geld terugkrijgt? Vraag dan zelf om een formulier. U hoeft geen aangifte te doen als u minder dan € 46 belasting moet bijbetalen of minder dan € 15 terugkrijgt.

Vul bij twijfel de aangifte op de proef in, raadpleeg een belastinggids of vraag hulp. Als het niet lukt om voor 1 mei aangifte te doen kunt u voor deze datum uitstel (laten) aanvragen in eerste instantie tot 1 september. U kunt via internet aangifte (laten) doen, of met een papieren formulier. Online aangifte gaat via de website van de Belastingdienst. Als u niets hoeft te veranderen aan de ingevulde gegevens kunt de aangifte met de app via smartphone of tablet (laten) versturen.

Hulp bij belastingaangifte: Alle 12 goed:

Hieronder geeft Alleszelf.nl 12 mogelijkheden voor gratis en betaalde hulp bij belastingaangifte. Dat vinden we leuk!

1. De Belastingdienst

Hulp bij belastingaangifte - De belastingdienst

Kunt u uw aangifte niet zelf doen en hebt u in uw omgeving niemand die u kan helpen? Dan kunt u langskomen op een van de regiokantoren van de Belastingdienst. Deze hulp bij belastingaangifte is gratis en vooral bedoeld voor belastingplichtigen met een laag inkomen en ouderen. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken via de BelastingTelefoon. Regel ook eerst een DigiD-machtigingscode, voordat u belt voor het maken van een afspraak. Zorg daarnaast dat u uw burgerservicenummer/sofinummer bij de hand houdt. Medewerkers van de fiscus en speciaal opgeleide studenten bieden deze hulp bij belastingaangifte.

2. De ouderenbond

hulp bij belastingaangifte ouderenbond

De ANBO, KBO-PCOB en KBO-Brabant bieden ook hulp bij belastingaangifte en toeslagen. De ANBO staat voor Algemene Nederlandse Bond Ouderen en de KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. KBO-Brabant is een zelfstandige seniorenorganisatie. Voor hun hulp bij belastingaangifte zijn speciaal getrainde vrijwilligers beschikbaar. De belastingservice van de ouderenbonden is bedoeld voor 65-plussers die lid zijn en een eenvoudige aangifte hebben. Deze vrijwilligers komen veelal op huisbezoek bij de leden. Naast het lidmaatschap betaalt u een kleine tegemoetkoming voor de gemaakte reis- en onkosten. In Noord-Brabant kan een lokale afdeling u in contact brengen met een belasting-invulhulp.

3. Humanitas geeft ook hulp bij belastingaangifte

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met ruim tachtig afdelingen door het hele land. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De hulp is gratis en altijd in de buurt. Hulp bij aangifte kan deel uitmaken van de Humanitas Thuisadministratie. Een vrijwilliger helpt daarbij vaak wekelijks uw (financiële) administratie op orde te brengen en te houden. Daarnaast kunnen gespecialiseerde vrijwilligers uw belastingvragen beantwoorden tijdens het belastingspreekuur in verschillende bibliotheken. Deze hulp bij aangifte geven zij vaak in samenwerking met de lokale formulierenbrigade. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

4. De Bibliotheek

Hulp bij belastingaangifte - De Bibliotheek

Ook de Bibliotheek kan je helpen bij belastingzaken. Om online belastingaangifte te doen of om een toeslag aan te vragen. Veel bibliotheken beiden een spreekuur voor belastingzaken of geven een korte cursus. Naast eigen vrijwilligers werkt de bibliotheek ook samen met vrijwilligers van Humanitas en een formulierenbrigade. De bibliotheken werken actief samen met de Belastingdienst om de BelastingTelefoon te ontlasten. Zoek hier uw Bibliotheek in de buurt, loop eens binnen of bel en vraag naar de mogelijkheden. De hulp is gratis ook als u geen lid bent.

5. De ledenvereniging of ledenservice

ledenverenigingVeel grote zorgaanbieders bieden naast persoonlijke verpleging en/of verzorging ook aanvullende diensten aan. Hiervoor hebben ze vaak een ledenvereniging of ledenservice. In dit artikel leggen we hier meer over uit en vind u alle ledenverenigingen. U kunt lid worden en vervolgens bij een aantal ook hulp bij belastingaangifte afnemen. ‘Derden’ leveren deze belastingservice dan meestal. Zo is de ledenvereniging of ledenservice een soort makelaar die u inschakelt voor uw belastingvraag. Iedereen kan en mag lid worden van een ledenvereniging. Ook als u geen zorg van de aanbieder ontvangt. Een lidmaatschap komt gemiddeld op € 15 tot € 25 per jaar. De kosten voor de aangifte betaalt u rechtstreeks aan de adviseur.

6. Hulp bij belastingaangifte door de vakbond

hulp bij belastingaangifte door vakbondenOok de vakbonden verwerken uw blauwe envelop. De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) en CNV Senioren (het Christelijk Nationaal Vakverbond) bieden door het hele land hulp bij het invullen van de aangifte door vrijwilligers. De FNV biedt gratis hulp als u lid bent. Het CNV vraagt een kleine vergoeding. De Unie werkt samen met haar partner Huis & Hypotheek Veenendaal. U kunt er als lid terecht voor aangiftes en toeslagaanvragen. Er gelden bij deze drie vakbonden geen eisen voor het inkomen. Maar zelfstandigen kunnen hun aangifte niet door de vakbond laten verzorgen.

7. De wijkwinkel of het wijkcentrum

Wmo-loketten NederlandIn een aantal gemeenten vervullen wijkwinkels of -centra een belangrijke rol in het bieden van hulp en ondersteuning aan wijkbewoners. Daar horen ook administratieve of financiële vragen over belastingen bij. Er is deskundige hulp aanwezig om te helpen bij het invullen van formulieren voor de belastingaangifte. Een afspraak maken is meestal niet nodig en er zijn geen kosten verbonden aan de hulp. Bij het invullen van belastingpapieren geldt vaak wel een inkomenstoets. Bent u als wijkbewoner fysiek niet in staat om naar de wijkwinkel te komen? Dan is er vaak de mogelijkheid een huisbezoek aan te vragen. Informeer naar de mogelijkheden bij de welzijnsorganisatie in de buurt of bij de gemeente via het wmo-loket.

8. De Belastingwinkel

vrijwilligerswerk

Een belastingwinkel helpt minder- en onvermogende particulieren bij de belastingaangifte. Maar u kunt er ook terecht voor vragen om kwijtschelding van een belastingschuld,  het indienen van bezwaarschriften en de verzorging van teruggaven. De grens voor hulp wordt voor de meeste belastingwinkels vaak gesteld bij de vroegere ziekenfondsgrens of bij het modaal inkomen. De medewerkers van de belastingwinkels zijn over het algemeen vrijwilligers. Vaak zijn dit studenten fiscaal recht of -economie. Maar er zijn ook vrijwilligers actief die werkzaam zijn als fiscalist bij advieskantoren of bedrijven. U kunt terecht in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, de regio Rijnmond en Tiel.

9. De betaalde belastingadviseur

Hulp bij belastingaangifte -RB

Kunt of wilt u geen gebruikmaken van de voorgaande opties? Of is uw aangifte wat ingewikkelder? Dan is daar nog de betaalde belastingadviseur. Een aantal is aangesloten bij een beroepsvereniging, zoals het Register Belastingadviseurs. Zij hebben minimaal een hbo-opleiding en een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid. Verder volgen zij verplicht bijscholing én er is een tuchtregeling van kracht. U vindt belastingadviseurs ook in onze Keuzehulp. Daarbij kunt u een kwaliteitslabel in het keuzemenu aangeven.

Direct vergelijken in de Keuzehulp Belastingaangifte >>

10. De fiscaal advocaat

We hopen het niet voor u maar het kan dat u (mogelijk) te maken krijgt met een geschil of conflict met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld over een te hoge aanslag of een boete. Om te voorkomen dat u in een moeilijke positie terechtkomt kunt u gebruik maken van een fiscaal advocaat. De fiscalist kan u direct en discreet te hulp schieten. Zo’n belastingadvocaat schakelt voor u zonodig direct met de Belastingdienst voor een praktische oplossing. Maar alleen hulp op de achtergrond kan ook. Veel belastingrecht-advocaten zijn lid van de NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen). Er bestaan verder opvallend veel kwaliteitslabels die de verschillende advocaten gebruiken. Daarom is het lastig om een afgewogen keuze te maken. Zoek daarom ook altijd op internet naar reviews van klanten.

11. Informatie voor zzp’ers

Als zzp’er kan het soms lastig zijn om alle benodigde informatie te vinden. Gelukkig kunt u voor meer informatie over ondernemen als zzp’er bij ZZPdaily.nl terecht. Wilt u zakelijke rekeningen vergelijken? Kijk dan hier.

12. Belastinggids 2022

belastinggids 2023

Doet u uw aangifte toch liever zo zelfstandig mogelijk? Koop dan deze complete handleiding voor uw aangifte inkomstenbelasting 2022 of een van de andere boeken over fiscaal recht voor de echte liefhebbers.

Keuze gemaakt? Wel even voorbereiden

Uw hulp bij belastingaangifte heeft de nodige input nodig. Dit verzamelt u vooraf en neemt u mee:

Persoonlijke gegevens

Hou uw persoonlijke gegevens bij de hand:

 • Uw e-mailadres.
 • DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Als u met uw fiscaal partner aangifte wilt doen, moet u beide kunnen inloggen. Wilt u graag dat iemand anders uw zaken regelt met de overheid? Dat kan met DigiD Machtigen.
 • Burgerservicenummer (BSN), u van uw eventuele fiscale partner.

(Digitale) schoenendoos

Leg daarnaast (tijdens) het jaar een aangiftemap aan. Dat kan digitaal of gewoon in een map of de bekende schoenendoos. Dit is dit is in ieder geval nodig voor de aangifte:

 • Jaaropgaven van werkgever, uitkeringsinstantie, bank en hypotheek.
 • De WOZ-beschikking voor uw woning die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
 • Notities over gemaakte reiskilometers naar de dokter of voor woon-werkverkeer.
 • Bewijs voor eventuele giften en voor zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
 • Betaalde partneralimentatie,  studiekosten, lijfrentepremies en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Gegevens van leningen, andere schulden, dividend.
 • Als u deze hebt gekregen: de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 • Handig: De aangifte van het vorige jaar.

Hulp bij belastingaangifte: de belastingdienst vóór, tijdens en na de aangifte

Onderstaande video beantwoordt een aantal veelvoorkomende vragen over de voorbereidingen vanuit de Belastingdienst. En wel vóór, tijdens en na de aangifteperiode. Goed om te weten!

 

Tip 2: Zoekt u extra belastingvoordeel en een beter rendement voor uw vermogen? Gezien de huidige, lage spaarrente zijn er gelukkig alternatieven. Lees de diverse tips voor geld investeren op Bankr.

Geef maar aan hoor!

We hopen dat uw belastingaangifte toch ook wat leuker is met onze tips  en deskundige hulp. U kunt ook direct belastinghulp vinden in onze categorie Administratie & Geld. Geeft u uw tip of ervaring met uw hulp bij belastingaangifte hieronder als reactie?

Wilt u gratis updates ontvangen zoals dit artikel over hulp bij belastingaangifte?
Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Een reactie op “Hulp bij belastingaangifte? Kies uit dit makkelijke overzicht!
 1. Cees Braat schreef:

  Al velen jaren maak ik gebruik van de service dienst fnv voor de belasting aangifte. Dit is voor mij een zeer goede mogelijkheid om deze belasting invulling correct te laten plaats vinden. Er is een telefoon nummer beschikbaar voor het maken van een afspraak op locatie. In goed overleg wordt dan de aangifte naar de belasting dienst verzonden. Met dank aan deze hulp verlening.
  Cees-1946 uit Breda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: