Dit is dé tijd voor welzijnsorganisaties. Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Met uw sociaal werkers en activiteitenaanbod kunt u het verschil maken. Maar hoe zet u digitale middelen in om dit maximaal mogelijk te maken? De kans is groot dat de ‘sociale kaart’ vooral in de hoofden van uw medewerkers zit en niet online beschikbaar is. Daar is een wereld te winnen en helpt Alleszelf.nl u graag.

Centrale rol

Als welzijnsorganisatie vervult u een centrale rol. U kent uw werkgebied beter dan elke andere organisatie, u kunt kostbare (Wmo-)zorg helpen besparen en u bent de schakel bij burgerkracht en eigen regie. Digitale instrumenten kunnen hierbij van grote betekenis zijn.

Stelt u zich eens voor!

Onze ervaring leert dat het sociale domein vér achter loopt met digitalisering. Hoe zou het zijn als uw eigen diensten makkelijk vindbaar en direct bruikbaar zijn door ouderen in uw werkgebied? En als u ervoor zorgt dat ook alle andere ondersteuning van maatschappelijke organisaties direct te vinden is voor de mensen die daar behoefte aan hebben? Dat dit geldt voor grote én kleine initiatieven in wijken, buurten en dorpen? U maakt uw organisatie onmisbaar als u dít weet te realiseren.

“Het kan toch niet zo zijn dat ouderen eenzaam zijn, onnodige gezondheidsklachten krijgen, versneld moeten verhuizen of mantelzorgers overbelast raken, alleen omdat ze de weg niet weten naar het complete hulpaanbod?”

Eén platform voor ouderen

Alleszelf.nl wil ouderen maximaal eigen keuze en eigen regie geven. Door één platform aan te bieden waar ouderen, hun netwerk, sociaal werkers, vrijwillige en betaalde hulpverleners het complete aanbod vinden. Niet alleen een ‘vermelding’, maar ook inhoudelijke informatie en de mogelijkheid om zaken ‘direct te regelen’. Een digitale oplossing die werk uit handen neemt van uw medewerkers, zodat zij zich maximaal kunnen concentreren op ouderen die wél persoonlijke aandacht nodig hebben.

Waarom?

  • Centrale rol nemen
  • Ouderen maximaal zelfstandig
  • Persoonlijke aandacht voor meest kwetsbare ouderen

Wat?

  • Compleet aanbod: informeel en formeel, vrijwillig en betaald
  • Inclusief inhoudelijke informatie
  • Ook voor sociaal werkers, vrijwillige en betaalde hulpverleners

Hoe?

  • Centrale rol nemen
  • Ouderen maximaal zelfstandig
  • Persoonlijke aandacht voor meest kwetsbare ouderen

Iets voor uw organisatie?

Staat u open voor innovatie en een pilot? Ziet ook ú dat er in 2018 digitale oplossingen mogelijk zijn die véél beter werken? Wilt u uw organisatie meenemen in de ‘nieuwe tijd’?  In 2018 en  hebben we ook ruimte voor uw pilot. Laat daarom uw gegevens achter via mail of het contactformulier; wij nemen dan snel contact met u op.

Met ‘welzijnsorganisaties’ bedoelen we brede (gemeentelijke/gesubsidieerde) organisaties die diensten leveren aan ouderen in wijken en buurten, bijvoorbeeld via opbouwwerk, ouderenwerk, mantelzorgondersteuning of algemeen maatschappelijk werk en feitelijk een publieke taak vervullen in het sociaal domein. Bent u niet zo’n brede/publieke organisatie, maar wél geïnteresseerd in Alleszelf.nl, zie dan onze pagina voor Aanbieders).

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: