Alleszelf.nl biedt informatie over diensten waarmee ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De informatie is openbaar beschikbaar voor iedereen en in het bijzonder voor ouderen zelf, mantelzorgers en hulpverleners. Daarbij gaan wij ervan uit dat de aanbieders van diensten handelen volgen het consumentenrecht.

Gebruik onze tips

Wij vinden het belangrijk dat het gebruik van de getoonde diensten op Alleszelf.nl op een veilige en betrouwbare manier gebeurt. Om u te helpen zo veilig mogelijk een dienst te kiezen, geven wij u graag deze tips waarmee u op een verantwoorde wijze met de informatie die Alleszelf.nl geeft, kunt omgaan.

De aanbieders in deze Keuzehulp zijn zelf verantwoordelijk om de corona-richtlijn van het RIVM te volgen. Zij bepalen daarom ook zelf of de service wel of niet wordt verleend. Houdt u zelf ook rekening met deze RIVM-maatregelen bij het ontvangen van diensten aan huis.

Samen oog voor maximale veiligheid

Wanneer u via Alleszelf.nl met een aanbieder van een dienst in contact komt, bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit contact op een veilige en betrouwbare manier te laten verlopen. Zo bepaalt u zelf of u contact legt en een afspraak maakt. Als u handelt volgens deze tips, ons Privacybeleid en de Algemene Gebruikersvoorwaarden, gebruikt u de informatie op Alleszelf.nl op de meest correcte en veilige manier.

Uw kracht als consument

Heeft u een negatieve ervaring met een aanbieder of twijfelt u over het aanbod van een dienst die op Alleszelf.nl staat? Stuurt u dan een email aan service@alleszelf.nl. Uiteraard gaan wij actief maar vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie. Alleszelf.nl behoudt zich het recht voor om de betreffende aanbieder van de website te verwijderen.

Lees hier onze tips voor veilig handelen »

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: