Alleszelf.nlALLESZELF.NL

OntmoetingsgelegenheidOntmoeting en contact


Hebt u op hogere leeftijd behoefte aan meer persoonlijk contact? In Nederland zijn daar veel mogelijkheden voor. De mogelijkheden voor ontmoeting en contact hebben verschillende kenmerken. Deze noemen we hieronder met een toelichting:

Frequentie:
  • Incidenteel: het is voor af en toe
  • Structureel: het is om regelmatig en voor langere tijd te doen
Varianten:
  • Buddyhulp: ‘maatjescontact’, waarbij een vast iemand u helpen of bezoekt, bijvoorbeeld een ochtend of middag per week
  • Digitaal Forum
  • Telefooncirkel: dit zijn groepen zelfstandig wonende ouderen die, vaak gecoördineerd door een vrijwilliger, dagelijks of op een aantal afgesproken dagen telefonisch contact met elkaar hebben, zodat het opgemerkt wordt als het niet goed met hen gaat en ze wat (extra) aanspraak hebben.
  • Ontmoeting tijdens inloop-, koffie- of soosactiviteiten
  • Activiteit buitenshuis

Meer informatie lezen? Klik hier voor onze berichten over ontmoetingsgelegenheden.

Lijst
Aantal ontmoeting dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 219
219 diensten
Logo Ontmoeting

Dagopvang in De Soos

door Stichting Vrijwaard
Deze locatie biedt een dagopvang voor licht-dementerende of met een somatische beperking ouderen. Ons medewerkers en vrijwilligers begeleiden deze ouderen gedurende de dag met allerlei activiteiten gericht op bijvoorbeeld beweging, geheugentraining maar ook koken en sociale activiteiten. Op deze manier proberen we de mensen zo lang mogelijk te stimuleren om dingen zelf te blijven doen, maar dan wel onder begeleiding van onze medewerkers zodat de familie ontlast kan worden.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Hulp & Co: Samen activiteiten ondernemen

door Persoonlijke dienstverlening de Achterhoek
Mantelzorgondersteuning waaronder samen activiteiten ondernemen. Vanuit uw persoonlijke perspectief willen we met u meedenken hoe u actiever kunt deelnemen aan het maatschappelijke leven. Wij bieden die ondersteuning die het mensen mogelijk maakt om langer thuis te blijven wonen, in hun eigen omgeving.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Dagbesteding

door Alkcare
Alkcare biedt verschillende mogelijkheden voor dagbesteding. Dagbesteding is professionele dagopvang voor ouderen die nog thuis wonen, maar die door fysieke, psychische, psychosociale of psychogeriatrische beperkingen niet meer kunnen deelnemen aan het sociaal- maatschappelijk verkeer. Dagbesteding is aanvullend op mantelzorg en thuiszorg. Deze vorm van zorg biedt een ontmoetingsplaats, een zinvolle daginvulling en is erop gericht uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Bibliotheek Beemster

door Bibliotheek Waterland
Deze gezellige Bibliotheek heeft kranten, tijdschriften en een collectie van 10.000 boeken voor jeugd en volwassenen.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Bibliotheek Landsmeer

door Bibliotheek Waterland
De Bibliotheek Landsmeer is gevestigd onder één dak met het Dorpshuis en heeft een collectie boeken, films en tijdschriften voor jong en oud van zo’n 12.000 exemplaren.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Seniorenraad Giessenlanden

door Seniorenraad Giessenlanden
De taken van de Seniorenraad zijn:
* Het gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college.
* Het behartigen van de belangen van de oudercomités en Seniorensoos in de verschillende kernen.
* Het behartigen van de belangen en zorg dragen voor de voortgang van de maaltijdcomités en open eettafels.
* Het bewaken van de voortgang van ouderenprojecten.

De vergaderingen van de Seniorenraad zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

KBO afd. Purmerend: activiteiten

door KBO Noord-Holland
De activiteiten vinden plaats de laatste vrijdag van de maand tenzij anders aangegeven.
In 't-Stamhuis aan de Kerkstraat (t/o de Purmaryn) in Purmerend, van 13.30 tot plusminus 16.30 uur.
€ 0,00
per keer
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Alzheimer Café Zwolle

door Alzheimer Nederland Afd. IJssel-Vecht
Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke derde dinsdag van de maand, inloop vanaf 19:00 uur. Gratis koffie + cake. Deze avonden worden georganiseerd door: - Alzheimer Nederland afd. IJssel-Vecht - Dimence - Steunpunt Informele Zorg Zwolle - WijZ
€ 0,00
per keer
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

SWZP - Dagbesteding

door Stichting Wonen & Zorg Purmerend
We ondersteunen u bij het vinden van een fijne invulling van de dag en het in contact te blijven met andere ouderen. Ook helpen we u bij het vinden van creatieve aanpassingen voor dingen die u niet zo goed meer kunt. Samen bedenken we hiervoor een alternatief. Soms kunnen we hiervoor gebruik maken van diverse hulpmiddelen.

De dagbesteding wordt aangeboden op onze woon-/zorglocaties De Rusthoeve en De Tien Gemeenten. Iedere werkdag 10.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

55+ sociëteit Tweede Uitleg

door Stichting Tweede Uitleg
In de sociëteit wordt bijvoorbeeld gebridged, muziek gemaakt, geschilderd en getekend, gegeten en gedronken. Er is computerles en een leesclub. Iedere woensdagmiddag is er óf film óf een lezing. Iedereen die boven de 55 is en in het postcodegebied 1017 woont is welkom!
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Activiteiten

door De Pieter Raat Stichting
In onze locaties organiseren wij tal van creatieve, educatieve en gezellige activiteiten voor ouderen die daar wonen én voor senioren uit de buurt. Bij ons kunt u op uw manier actief bezig zijn. Doet u graag spelletjes of wilt u liever koken of schilderen? Ons programma zit vol leuke activiteiten.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Alzheimer Cafés Groningen

door Alsheimer Nederland, afd. Groningen
In de provincie Groningen kunt u maandelijks 11 Alzheimer Cafés bezoeken. Een Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familieleden en vrienden. Er staat altijd een onderwerp centraal. Vaak is er een gastspreker of wordt iemand geïnterviewd.
€ 0,00
per keer
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

WYzorg: Ontmoeting en activiteiten

door Sport- en Zorgatelier Oisterwijk
Koffie-ochtend, soos- en hobbyactiviteiten zoals schilderen, beeldhouwen, tafeltennis, jeu de boules, minitennis of andere beweeg- en spelvormen. De meeste activiteiten vinden plaats in het atelier en de tuin. Meestal bekostigd via een PGB. Dagbesteding €58,- per dagdeel.
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Stichting JOW! Ontmoeting ouderen met jongeren

door Stichting JOW! Nederland
Een-op-een-ontmoeting tussen jongeren en ouderen in de wijk Aa-landen in Zwolle voor het samen ondernemen van activiteiten. Dit project 'Veerkrachtig oud met jong' loopt een jaar vanaf september 2017 en er voor ouderen die zelfstandig en alleen wonen en die kampen met één of meerdere fysieke beperkingen. Het doel: de veerkracht en de zelfredzaamheid van deze kwetsbare groep ouderen te vergroten door samen nieuwe mogelijkheden ontdekken om hun leven in te richten.
€ 0,00
per keer
Meer informatie »
Logo Ontmoeting

Bibliotheek Volendam

door Bibliotheek Waterland
De Bibliotheek Volendam is een fijne ruime Bibliotheek met een collectie van 32.000 boeken. Er zijn rustige plekken om te studeren en er is een uitgebreide collectie tijdschriften en kranten. Deze bibliotheekvestiging heeft een Makkelijk Lezen plein met 500 materialen voor kinderen met een leesprobleem.
Meer informatie »
Toon meer