Ondanks allerlei ‘sociale kaarten’ is het niet goed mogelijk voor ouderen om zélf eenvoudig diensten en producten te vinden in hun eigen omgeving om langer zelfstandig te blijven wonen. Hier is een wereld te winnen – dat doet Alleszelf.nl graag met u.

Bestaande platforms

Veel gemeenten hebben een eigen Wmo- of welzijnsplatform waar mensen informatie kunnen vinden. Deze platforms zijn vaak niet gebruiksvriendelijk en vooral ‘kastje-naar-de-muur-systemen’. Andere platforms zijn betuttelend, te algemeen of erg kostbaar.

“Het kan toch niet zo zijn dat ouderen eenzaam zijn, onnodige gezondheidsklachten krijgen, versneld moeten verhuizen of mantelzorgers overbelast raken, alleen omdat ze de weg niet weten naar het complete hulpaanbod?”

Dat kan anders

Alleszelf.nl wil ouderen maximaal eigen keuze en eigen regie geven en besparingen op de Wmo mogelijk maken. Immers: elke vraag die mensen zélf oplossen, is minder gebruik van collectieve middelen. Alleszelf.nl wil dit doen door één platform aan te bieden waar ouderen, hun netwerk, sociale wijkteams, vrijwillige en betaalde hulpverleners het complete aanbod vinden. Niet alleen een ‘vermelding’, maar ook inhoudelijke informatie en de mogelijkheid om zaken ‘direct te regelen’. Een digitale oplossing die werk uit handen neemt van uw medewerkers, zodat zij zich maximaal kunnen concentreren op ouderen die wél persoonlijke aandacht nodig hebben.

Waarom

  • Besparen Wmo-uitgaven
  • Ouderen maximaal zelfstandig
  • Tijd voor meest kwetsbare ouderen

Wat?

  • Compleet aanbod: informeel en formeel, vrijwillig en betaald
  • Inclusief inhoudelijke informatie
  • Ook voor sociale wijkteams, vrijwillige en betaalde hulpverleners

Hoe?

  • Pilot met Alleszelf.nl
  • Beperkte investeringen
  • Inclusief promotiemateriaal

Iets voor uw gemeente?

Staat u open voor innovatie? Ziet ook ú dat er digitale oplossingen mogelijk zijn die véél beter werken? Neemt u eigen kracht van ouderen serieus? Neem dan contact op via mail of het contactformulier om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken.

Neem contact op >>

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: