ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 684
684 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet je binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie je helpt als je thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld, zoals huishouden, bezoek aan de specialist en zorg voor een naaste. Met het Welkom thuis pakket biedt de ledenvereniging hulp. Zo weet je
zeker dat thuis alles goed geregeld wordt en dat je in alle rust kunt herstellen. Je stelt het pakket in overleg met de ledenadviseur samen.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
UnderWunder

UnderWunder

door Ledenvereniging
Veilig en zelfverzekerd ondanks urineverlies. Heb je wel eens last van urineverlies tijdens het wandelen of sporten? Of als je moet lachen? Het kan iedereen overkomen. Toch is het ongemakkelijk. Met ondergoed van UnderWunder zijn die momenten voorgoed voorbij. Het ondergoed vangt urineverlies onzichtbaar op. En het ziet er nog hip en modieus uit ook. Voel je veilig en zelfverzekerd!
Meer info »
 • Vangt onzichtbaar op
 • Hip en modieus ondergoed
 • Ook voor mannen
Logo Thuiszorg

Volledig Pakket Thuis

door De Pieter Raat Stichting
Met de dienst ‘Volledig Pakket Thuis’ kunt u nog langer thuis blijven wonen en toch verzekerd zijn van goede zorg. Ook als u verzorgingshuiszorg nodig heeft. Op basis van uw behoefte, stellen wij met u het Volledig Pakket Thuis samen. Uw pakket kan bestaan uit verschillende diensten, o.a. persoonlijke verzorging, personenlarmering, huishoudelijke hulp, maaltijden en activiteiten.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Respijtzorg

door Wilgaerden
Mantelzorgers kunnen hun werk alleen maar volhouden als er ook een goede balans is tussen ‘zorgen voor’ en 'tijd hebben voor jezelf'. Daarvoor is het soms nodig om even uit te rusten en weer energie op te doen. Dat kan alleen als de zorg op een goede manier wordt overgenomen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Carinova: Verpleging en verzorging

door Carinova
Voor thuiswonende zieken, gehandicapten en ouderen. De verzorging bestaat bijvoorbeeld uit: hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan. De verpleging bestaat bijvoorbeeld uit: verbinden, wondverzorging of het geven van injecties. Al naar gelang uw hulpvraag, komt een medewerker een keer per week tot vijf keer per dag bij u thuis om de zorg te verlenen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Hollandscheveld, Hoogeveen, Haren en Grijpskerk

door NNCZ
Kunt u nog zelfstandig wonen, maar bent u wel afhankelijk van ondersteuning? Thuiszorg van de NNCZ levert diensten en zorg bij u thuis in Hollandscheveld-, Hoogeveen-, Haren-, Grijpskerk en omstreken. We begeleiden mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven goed in te richten en bieden huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging en begeleiding. U ontvangt altijd zorg van een zorgmedewerker bij u uit de buurt.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Respijtzorg

door Zorggroep Amsterdam Oost
Respijtzorg betekent dat uw mantelzorger de zorg voor u tijdelijk overdraagt aan professionele krachten. Mantelzorgers zorgen soms jarenlang 24 uur per dag voor hun naaste. Om dit vol te houden, is het goed af en toe een adempauze te hebben. ZGAO biedt verschillende vormen van respijtzorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Volledig Pakket Thuis

door Stichting Driezorg Wonen, Welzijn, Zorg
Wilt u graag thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving? Maar u heeft wel begeleiding, ondersteuning of persoonlijke verzorging nodig? Hulp bij het koken, boodschappen doen of begeleiding naar uw arts? Dan is het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Driezorg misschien iets voor u.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Enschede: Wijkteam Centrum

door Liberein
Liberein verleent vanuit verschillende wijkteams thuiszorg. Omdat onze teams wijkgericht werken zijn zij makkelijk toegankelijk voor wijkbewoners en kunnen zij inspelen op (nieuwe) wensen en behoeften van cliënten.

Ontvangt u nog geen thuiszorg, maar bent u wel benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met het wijkteam bij u in de buurt. De wijkteams zijn telefonisch bereikbaar, maar u kunt ook even binnen lopen in het kantoor!
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging

door Viattence
Persoonlijke verzorging is van grote invloed op de wijze waarop u zich voelt en hoe u in het leven staat. Is de verzorging van uzelf even te zwaar? Wilt u wat assistentie bij de dagelijkse verzorging? Dan bieden wij u hulp bij de dagelijkse verzorging. Viattence biedt verzorging thuis in Epe, Heerde, Vaassen en Wezep.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg tijdens verblijf in buitenland

door Excellent Leven
Zorg tijdens verblijf in buitenland is onderdeel van onze zorgverlening.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Ambulante ondersteuning Amsterdam

door HVO-Querido
Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in 22 wijken van Amsterdam ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging bij u thuis

door Thuiszorg Het Friese Land
Soms lukt het niet om alles op eigen kracht te doen, dan is het prettig dat er mensen voor u klaarstaan. De verzorgenden van Thuiszorg Het Friese Land zijn professionals die uw wensen respecteren, evenals uw grenzen en zij gaan altijd uit van uw eigen kracht. Waar nodig bieden zij een helpende hand.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg bij u thuis, voor slechtziende & blinde ouderen

door Interzorg
De zorgbegeleiders van ons team Wijkzorg zijn deskundig en ervaren op het gebied van slechtziendheid en blindheid. Samen met u bespreken zij op welke manier zij u kunnen ondersteunen, zodat u zich nog prima thuis kunt redden. Om dat mogelijk te maken, kunt u ook gebruik maken van onze extra services in uw wijk. En mocht dat nodig zijn, schakelen de medewerkers van Wijkzorg extra hulp in van een expertmedewerker.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Vierstroom Zorg Thuis: Thuiszorg (verzorging en verpleging)

door Vierstroom Hulp Thuis
Vierstroom Zorg thuis biedt verpleging en verzorging aan huis. Uitgangspunten zijn uw eigen wensen en mogelijkheden, uw familie en mantelzorgers en hulpvraag. Wij werken nauw samen met huisartsen, apothekers, ziekenhuizen.
Meer info »
Toon meer