ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 677
677 diensten
Logo Thuiszorg

Volledig Pakket Thuis

door FlexiCura
FlexiCura biedt professionele hulp die het cliënten mogelijk maakt thuis te blijven wonen met dezelfde zorg die ze ook in een verzorgings- en/of verpleeghuis zouden krijgen. Dit kan middels het Volledig Pakket Thuis (VPT).
Meer info »
Logo Thuiszorg

Shopavita.be - de shop voor het leven

door Shopavita
Van praktische hulp voor wie het druk heeft tot thuiszorgproducten voor wie ouder wordt of zorg kan gebruiken. Ons professioneel aanbod is even divers als betrouwbaar.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg bij u thuis, regio Balk

door Zorggroep Hof en Hiem
Als u in uw eigen omgeving wilt en kunt blijven wonen maar daar wel ondersteuning bij wenst, kunt u terecht bij Hof en Hiem Thuiszorg. Of u nu 24 uren per dag zorg nodig heeft of lichte ondersteuning bij dagelijkse taken; wij zijn er voor u. Samen met u, uw familie en eventueel vrienden inventariseren we welke zorg of ondersteuning bij u past. Dat u goed voor uzelf kunt zorgen staat voorop. We kijken samen waar wij kunnen inspringen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging Enschede en Hengelo

door Zorggroep Manna
In elke wijk in Enschede en Hengelo hebben wij kleine teams van verzorgenden en verpleegkundigen. Zij kunnen u helpen bij eenvoudige en complexe zorghandelingen. Bijvoorbeeld: helpen bij het op staan en douchen, hulp bij medicatie, steunkousen aantrekken, verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging. Onze teams staan 24 uur per dag en zeven dagen per week klaar.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Specialistische zorg

door Stichting KleinGeluk
Voor bijvoorbeeld het verzorgen van een wond wilt u niet helemaal naar het ziekenhuis. Onze 24-uurs verpleegkundige dienst is daarom altijd vlakbij.
Meer info »
Logo Thuiszorg

ZonZorg Thuiszorg

door Stichting Zorgondersteuning Midden-Nederland
Persoonlijke verzorging en verpleging:
Door goede zorg helpen we u om zo lang mogelijk thuis te wonen. De hulp bestaat uit het bieden van verzorging bij de dagelijkse handelingen, verpleging en – in terminale situaties – stervensbegeleiding.

Begeleiding:
Het ondersteunen bij het krijgen van een zinvolle dagindeling. Er wordt gekeken in hoeverre de cliënt de taken zelf kan uitvoeren. Naargelang uw zelfredzaamheid worden taken voor een gedeelte of algeheel overgenomen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging

door Viattence
Persoonlijke verzorging is van grote invloed op de wijze waarop u zich voelt en hoe u in het leven staat. Is de verzorging van uzelf even te zwaar? Wilt u wat assistentie bij de dagelijkse verzorging? Dan bieden wij u hulp bij de dagelijkse verzorging. Viattence biedt verzorging thuis in Epe, Heerde, Vaassen en Wezep.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Santé Partners: Wijkverpleging

door Santé Partners
Wilt u ook zelfstandig en veilig blijven wonen? Met hulp uit uw eigen sociale netwerk en van de wijkverpleegkundige van Santé Partners kan dit. Een wijkverpleegkundige is een spin in het web van welzijn, wonen en zorg. En heeft een belangrijke rol bij langdurige zorg. In een aantal wijken is al een zogenoemd sociaal wijkteam actief. Santé Partners werkt nauw samen met gemeenten om mensen met een hulpvraag in hun eigen omgeving te helpen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging

door Zorggroep Drenthe
Heeft u ondersteuning nodig bij uw algemene dagelijkse verzorging? Dan kunt u een beroep doen op ons wijkverpleegkundig team.

De verzorgende of verpleegkundige die bij u thuis komt, biedt hulp bij onder meer: eten en drinken, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, douchen, aantrekken van steunkousen en innemen van medicijnen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorgwinkel en uitleen

door ZZG zorggroep
In de Thuiszorgwinkel leent, huurt of koopt u hulpmiddelen en verpleegartikelen. Denk aan krukken, een rolstoel, borstkolf of wandelstok. Voor speciale artikelen zoals een bed, een speciaal matras etcetera neemt u contact op. Daar wordt het juiste artikel voor u geïndiceerd en worden afspraken gemaakt voor bezorging.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Domoticazorg: Zorg op afstand via een iPad

door ZZG zorggroep
Met de speciale iPad maakt u eenvoudig via een wifi-verbinding (bij u thuis) videocontact met zorgverleners en medecliënten. De Pad kan een aanvulling zijn op de hulp en zorg die u al van ons ontvangt.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging

door Azora
Heeft u moeite met in en uit bed komen, met aan- of uitkleden? Gaat douchen niet meer zo goed of is het moeilijk om medicijnen op tijd en in de juiste hoeveel­heden in te nemen? In al die gevallen is het mogelijk dat wij op vaste tijden bij u langskomen om u daarbij te ondersteunen. Net zoals wij u graag helpen (oefenen) met bijvoorbeeld prothesen, een rollator of het regelmatig bewegen van armen en benen om zo fit mogelijk te blijven.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg - Beemster

door Social Help Care
Alle zorg die buiten ziekenhuizen en instelling valt, zodat u langer thuis kunt blijven wonen of de kwaliteit van leven kan bevorderen: Alfa hulp, begeleiding ADL en ondersteuning.Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijzelf: Persoonlijke verzorging voor en door burgers

door Wijzelf
Hulp. Zorg. Persoonlijke aandacht. Dat regelen we gewoon zelf! Langer zelfstandig wonen. Zelfredzaamheid. Meer mantelzorg. Meer zelf betalen. Het zijn logische ontwikkelingen. Maar hoe logisch ook: je wilt liever niet afhankelijk zijn van thuiszorgorganisaties en overheden. Je wilt ook niet altijd een beroep doen op familie of vrijwilligers. Uiteindelijk wil je zelf bepalen wie je in huis haalt!
Meer info »
Logo Thuiszorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg VTT Hoogezand

door Humanitas Midden-Groningen
Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg geeft zieken aanvullende ondersteuning, zorg en aandacht en helpt mantelzorgers te ontlasten.
Meer info »
Toon meer