Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 529
529 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet u binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie u helpt als u thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld. Wie doet het huishouden? Wie brengt u naar de fysiotherapeut? Wie haalt de boodschappen? U regelt het met het Welkom thuis pakket.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
Logo Thuiszorg

Ambulante zorg en dagbesteding/opvang

door Dalazorg
Dalazorg verleent ambulante zorg en dagbesteding/opvang voor cliënten. Onder ambulante zorg en dagbesteding/opvang wordt onder andere begrepen begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging. Daarbij richt Dalazorg zich voornamelijk op verstandelijk gehandicapten, de ouderenzorg en cliënten met een psychiatrische aandoening.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Winkel met Zorg

door Zorg Pluspunt
Thuiszorg(web)winkel voor hulpmiddelen om het dagelijkse leven te vergemakkelijken, veraangenamen en te optimaliseren. Onze hulpmiddelen zijn met Zorg uitgezocht en worden met Zorg bij u
afgeleverd.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Samen

door Woonzorggroep Samen
Bij Thuiszorg Samen heeft u de keuze uit alle vormen van zorg en dienstverlening die u helpen en ondersteunen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Samen met u stellen we vast welke ondersteuning u nodig heeft. Onze kracht ligt in samenwerking. Daarom kijken we ook naar wat u zelf kunt en waar uw familie kan bijspringen. Samen kunnen we immers meer.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Vegro Thuiszorgwinkel

door Vegro
Wanneer u minder mobiel bent of u minder goed binnens- of buitenshuis kunt redden, kan Vegro u een helpende hand bieden. Vegro heeft diverse hulpmiddelen in de Thuiszorgwinkel en webwinkel die het comfort en de zelfredzaamheid in uw woning vergroten.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg aan huis

door Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten, Klaverweide
Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) en wilt u thuis blijven wonen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Geplande zorg wordt afgesproken en op afroep wordt hulp geboden voor urgente zorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

door Humanitas Kop van Noord-Holland
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg helpt wanneer mantelondersteuning ontoereikend is geworden. Om zowel zieken te helpen als mantelzorgers te ontlasten, biedt de vrijwilliger in de terminale zorg aanvullende ondersteuning, zorg en aandacht.

Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door Zorgcentrum St. Barbara bv
Bij ziekte en/of ouderdom zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Zorgcentrum St. Barbara komt bij u in huis!

Zorgcentrum St. Barbara is het aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. St. Barbara is centraal gelegen in de dorpskern en een vertrouwde naam voor zorg op maat. Van oudsher is St. Barbara vooral bekend door zorg in het zorgcentrum zelf. Maar wij bieden ook passende zorg bij u thuis.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging

door Amaris
Wij zijn er voor u als u thuis hulp nodig heeft. Wij helpen u bij dagelijkse handelingen zoals douchen en aankleden. Heeft u verpleegkundige zorg nodig? Ook dan zijn wij er voor u. Wij voeren verpleegtechnische handelingen uit en geven u advies over hoe u het beste kunt herstellen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorgwinkel en uitleen

door ZZG zorggroep
In de Thuiszorgwinkel leent, huurt of koopt u hulpmiddelen en verpleegartikelen. Denk aan krukken, een rolstoel, borstkolf of wandelstok. Voor speciale artikelen zoals een bed, een speciaal matras etcetera neemt u contact op. Daar wordt het juiste artikel voor u geïndiceerd en worden afspraken gemaakt voor bezorging.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door RST Zorgverleners
De vraag naar palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke mensen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg aan huis

door Zorggroep Reinalda
Zorggroep Reinalda vervult een centrale rol met de zorg- en dienstverlening in Haarlem-Oost en Haarlem-Zuid. Negen wijken vormen samen ons werkterrein. We bieden zorg op kleine schaal met in elke wijk één team, waarbij u zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers wordt geholpen. Onze medewerkers zijn ervaren verzorgers en verpleegkundigen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleegkundige zorg

door ZZG zorggroep
Heeft u verpleegkundige zorg nodig, dan krijgt u hulp van een verpleegkundige. Zij verzorgt bijvoorbeeld uw wond of dient u medicijnen toe. Ook zijn er in onze wijkteams medewerkers die gespecialiseerd zijn in een bepaald ziektebeeld. Zo helpen we u verder.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging

door Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof
Wij bieden zorg, ondersteuning en begeleiding aan zowel ouderen als jongvolwassenen in Vriezenveen en directe omgeving. Door ons werkgebied af te bakenen, lukt het ons om met veel passie kwalitatief goede zorg te bieden. U kent per slot van rekening onze medewerkers en zij kennen u. Want wat is er fijner dan een bekend gezicht? Daarmee scheppen we een band van vertrouwen en zijn wij nauw bij u betrokken.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door WZH
Als u afscheid gaat nemen van het leven wilt u dit doen op een manier die bij u past. WZH Thuiszorg is er met aandacht voor u en uw naasten. Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd. Wij doen er alles aan om u en uw naasten zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Onze verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u bij lichamelijke klachten, angstgevoelens, verdriet en verwerking.
Meer info »
Toon meer