Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 412
412 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet u binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie u helpt als u thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld. Wie doet het huishouden? Wie brengt u naar de fysiotherapeut? Wie haalt de boodschappen? U regelt het met het Welkom thuis pakket.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door Amaris
In de laatste fase van uw leven kunnen de gespecialiseerde zorgmedewerkers van Amaris u thuis verzorgen en steunen. Wij houden hierbij rekening met de dingen die waardevol zijn voor u. En wij nemen de tijd om naar u te luisteren en uw vragen te beantwoorden. Wij zijn er voor u en uw naaste(n).
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zwon Thuiszorg

door Zwon Thuiszorg
Zwonzorg is een thuiszorg organisatie die verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp biedt.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg in de laatste levensfase

door Dignis
Als genezing niet meer mogelijk is en mensen in de laatste levensfase zijn gekomen, kan Dignis zorg en ondersteuning geven.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging, verpleging en begeleiding

door St. Dienstencentrum OBG
Als je ouder wordt, wordt thuis wonen vaak lastiger. Extra ondersteuning kan dan nodig zijn. OBG biedt verschillende diensten aan in de woongebouwen Provenier, Weijer, Winseling, Alpha en Omega. Woon je elders in de buurt, dan kun je ook een beroep doen op OBG. Iedereen van 55 jaar en ouder die door ziekte of handicap (tijdelijk) niet meer alles zelf kan doen, zijn wij graag van dienst. Wij zijn altijd dichtbij en wij zijn er voor jou.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Ambulante nachtzorg: zorg thuis in de nachtelijke uren

door Zorggroep Almere
Heeft u zorg nodig tussen 23.00 uur ’s avonds en 08.00 uur de volgende morgen? De medewerkers Ambulante Nachtzorg van Zorggroep Almere verlenen u graag de zorg die u nodig heeft. Dat doen wij als enige zorgaanbieder in Almere, op afspraak ook bij cliënten van andere zorgaanbieders.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door Careaz
U woont zelfstandig en heeft behoefte aan thuiszorg. Voor elke situatie heeft Careaz een professionele oplossing. Uw manier van leven is hierbij het uitgangspunt. Samen kijken we naar wat u en uw omgeving zelf kunnen doen en wij helpen daar waar het nodig is. Zorg persoonlijk maken, noemen we dat bij Careaz.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Webwinkel met thuiszorg producten

door ZorgthuisWinkel
Bij Zorgthuiswinkel.nl kunt u alles dat u nodig heeft voor de thuiszorg nu makkelijk en snel online bestellen. In het verleden moest u toch vaak nog naar een winkel toe voor het aanschaffen van thuiszorg artikelen zoals rolstoelen, rollators en krukken. Dat is toch vaak onhandig en het is maar hopen dat wat u meeneemt in de juiste maat is voor de zorgbehoevende. Bij Zorgthuiswinkel.nl is dit definitief verleden tijd door onze uitgebreide webshop.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palet: Dagbehandeling

door Stichting Kwadrantgroep
Wordt u in uw doen en laten belemmerd door geestelijke of lichamelijke problemen en heeft u tijdelijk specifieke behandeling nodig? Binnen verschillende centra en steunpunten van Palet kunt u dagbehandeling ontvangen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging en thuiszorg

door Zonnehuisgroep Amstelland
Wij ondersteunen u graag zodat u zo lang mogelijk thuis kan blijven. Zo helpen wij bij het aankleden, wassen en medicijnen innemen. Als het nodig is verrichten we specialistisch verpleegkundige handelingen. Soms is onze hulp van tijdelijke aard, zoals na een operatie of een CVA. Soms langer, bijvoorbeeld bij een chronische aandoening. Is er sprake van dementie dan zorgen we met u en de familie voor structuur in de dag. We komen dan dagelijks een paar keer bij u thuis.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Hattem

door Hanzeheerd
Onze thuiszorgmedewerkers zijn vriendelijk en vakkundig. Zij kunnen u helpen bij het opstaan en naar bed gaan, bij het aan- en uitkleden, bij het wassen en douchen en bij het aantrekken van uw steunkousen. Zij helpen u ook als het om verzorging gaat en zijn ervaren met onder meer zwachtelen, wondverzorging en medicatie.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Zuidwest-Drenthe

door ZZWD (Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe)
Thuiszorg Zuidwest-Drenthe biedt u thuiszorg op maat. Onze medewerkers zijn breed inzetbaar, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Onze ondersteuning door kleine teams is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met een veilig gevoel, en met gemak en service bij u in de buurt. In overleg met u bieden wij de door u gewenste ondersteuning. Voor een korte periode of voor langere tijd.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Volledig Pakket Thuis

door Zorggroep Solis
Heeft u een ZZP-indicatie voor zorg met verblijf in een woonzorgcentrum? Dan kunt u er ook voor kiezen om deze zorg thuis te ontvangen. U maakt dan gebruik van de regeling 'Volledig Pakket Thuis' (VPT). Alle diensten die u binnen een woonzorgcentrum zou ontvangen (zoals maaltijden) ontvangt u dan thuis. Uw huur blijft u echter zelf betalen.Het verschil tussen dit pakket en thuiszorg is dat er op grond van uw ZZP-indicatie afspraken gemaakt worden over de invulling van uw zorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Begeleiding thuis

door Prizorg
Bij Prizorg kunt u terecht als u behoefte heeft aan individuele begeleiding. U kan hierbij ook denken aan begeleiding bij het omgaan met psychiatrische problemen, begeleiding als u een verstandelijke beperking heeft en zelfstandig woont.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg bij u thuis: Verpleging

door Zorg- wooncentrum Den Bouw
Verpleging is gericht op het herkennen van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van; wondverzorging, toedienen van medicijnen, geven van injecties, adviseren over omgaan met ziekte.
Meer info »
Toon meer