ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 681
681 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet je binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie je helpt als je thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld, zoals huishouden, bezoek aan de specialist en zorg voor een naaste. Met het Welkom thuis pakket biedt de ledenvereniging hulp. Zo weet je
zeker dat thuis alles goed geregeld wordt en dat je in alle rust kunt herstellen. Je stelt het pakket in overleg met de ledenadviseur samen.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
UnderWunder

UnderWunder

door Ledenvereniging
Veilig en zelfverzekerd ondanks urineverlies. Heb je wel eens last van urineverlies tijdens het wandelen of sporten? Of als je moet lachen? Het kan iedereen overkomen. Toch is het ongemakkelijk. Met ondergoed van UnderWunder zijn die momenten voorgoed voorbij. Het ondergoed vangt urineverlies onzichtbaar op. En het ziet er nog hip en modieus uit ook. Voel je veilig en zelfverzekerd!
Meer info »
 • Vangt onzichtbaar op
 • Hip en modieus ondergoed
 • Ook voor mannen
Logo Thuiszorg

PGB/Particuliere zorg

door Excellent Leven
PGB/Particuliere zorg, meerdere uren per dag, voor persoonlijke verzorging en begeleidende zorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Behandeling bij u thuis

door Zonnehuisgroep Noord
Woont u zelfstandig en heeft u behandeling nodig? Wij kunnen u fysiotherapie, logopedie en ergotherapie bieden. Ook kunt u terecht bij een diëtist. De behandelaar komt in principe bij u thuis voor de behandeling. Soms is het noodzakelijk dat u naar onze behandellocatie komt. Bijvoorbeeld omdat we daar de juiste apparatuur beschikbaar hebben. De behandellocaties bevinden zich in Zuidhorn en Appingedam.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg van MIEN

door ZGR
Met thuiszorg van ZGR MIEN kunt u in uw eigen vertrouwde omgeving wonen of herstellen. Wij ondersteunen u graag bij alledaagse dingen als douchen en het aan- en uitkleden. Heeft u verpleegkundige zorg nodig, bijvoorbeeld bij het geven van injecties of het toedienen van medicijnen? Dan helpen onze deskundige wijkverpleegkundigen u graag.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zelfstandig ondersteund wonen

door Stichting Wijk-Zorg
Stichting Wijk-Zorg exploiteert aan de Akkerkers te Oldenzaal een kleinschalige woonvorm.
Het gebouw kent 9 appartementen, waarvan 8 uitermate geschikt voor bewoning door b.v. echtparen. Tevens is er een appartement aanwezig voor tijdelijke opvang cq respijt zorg.
U woont zelfstandig met het gemak van de thuiszorg 'onder dak'. Naast het reguliere zorgaanbod worden ook aanvullende diensten geboden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Enschede: Wijkteam Centrum

door Liberein
Liberein verleent vanuit verschillende wijkteams thuiszorg. Omdat onze teams wijkgericht werken zijn zij makkelijk toegankelijk voor wijkbewoners en kunnen zij inspelen op (nieuwe) wensen en behoeften van cliënten.

Ontvangt u nog geen thuiszorg, maar bent u wel benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met het wijkteam bij u in de buurt. De wijkteams zijn telefonisch bereikbaar, maar u kunt ook even binnen lopen in het kantoor!
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging & verzorging

door RST Zorgverleners
U woont zelfstandig en u hebt extra zorg nodig. Misschien tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Misschien voor langere tijd, omdat u te maken hebt met lichamelijke beperkingen. Wij geven u graag de zorg die u nodig hebt.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Terminale zorg

door Centraalzorg
In de laatste fase van uw leven neemt uw zorgbehoefte waarschijnlijk toe. Als u er voor kiest thuis te blijven kunt u vertrouwen op een persoonlijk zorgaanbod van Centraalzorg.
U stemt uw persoonlijke wensen af met uw verpleegkundige van Centraalzorg en samen bepaalt u welke zorg u graag wilt ontvangen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg thuis: Overbruggingszorg

door Cedrah
U heeft een indicatie voor zorg met verblijf en staat op een wachtlijst. In dat geval bieden wij u thuis de zorg die u nodig heeft. U krijgt overbruggingszorg tot er een plaats voor u in het woonzorgcentrum van Cedrah vrijkomt. De klantadviseur van de locatie van Cedrah bemiddelt bij deze vorm van zorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg in Hoogeveen

door AtHomeFirst
Bij AtHomeFirst bekijkt u samen met uw thuiszorgmedewerker welke klusjes u zelf nog kunt doen. Deze voert u samen met uw huishoudelijke hulp uit. Taken die u zelf niet meer kunt uitvoeren, neemt hij of zij u uiteraard graag uit handen. Zo helpen we u om zo lang mogelijk zelfstandig in Hoogeveen te blijven wonen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging en verpleging

door Vredewold
Wilt u thuis blijven wonen en heeft u daarbij ondersteuning nodig ten gevolge van ziekte, een handicap of gewoon omdat u ouder wordt? In dat geval is het goed om contact met ons op te nemen voor ondersteuning door de thuiszorg van Vredewold. Wij helpen u graag!
Meer info »
Logo Thuiszorg

RSZK: Hulpmiddelenuitleen

door Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
Iedereen heeft in zijn leven wel eens een periode ‘hulp’ nodig. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel praktische hulpmiddelen op de markt die u helpen om zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te blijven en om in uw eigen, vertrouwde omgeving te herstellen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Gespecialiseerde zorg in de laatste levensfase

door Beweging 3.0
Wanneer u te horen heeft gekregen dat u niet meer beter wordt, zal dat bericht hard aankomen. Het roept misschien allerlei vragen, zorgen en gevoelens bij u op. Maar er zijn misschien ook wel dingen, die u nog graag in deze fase van u leven wil doen. Daarvoor is er palliatieve zorg; zorg in de laatste levensfase, die erop gericht is de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Dagbehandeling voor ouderen met COPD

door Beweging 3.0
Heeft u last van de gevolgen van COPD? En is een geïntegreerde behandeling van uw klachten voor u van toegevoegde waarde? Dan biedt Beweging 3.0 doordeweeks groepsgewijze dagbehandeling aan, speciaal gericht op ouderen met COPD.
Meer info »
Toon meer