Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 389
389 diensten
Logo Thuiszorg

Persoonlijke begeleiding

door Stichting Thuiszorg SG
Stichting Thuiszorg is ook gespecialiseerd in begeleiding. Het kan zijn dat bepaalde dingen niet goed gaan in uw leven. Persoonlijke begeleiding kan daar verandering in brengen. Samen met u wordt bekeken wat de huidige situatie is, en hoe dat beter kan worden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging en verzorging

door Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Het kan zijn dat er verpleging en verzorging nodig is aan huis. Onze verzorgenden en wijkverpleegkundigen kunnen ondersteunen bij het douchen, aankleden, medicijn inname of ontbijt klaar maken. Maar ook bij het verwisselen van een stomaplak, het aanleggen van een infuus of het verzorgen van een wond. Allemaal om te zorgen dat mensen in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Gespecialiseerde verpleging

door STMG B.V.
Naast de wijkteams die de hulp bij het huishouden en de persoonlijke zorg aan u geven, richt TGV zich speciaal op de technisch en/of medisch hoogwaardige zorg. Dit team is daarmee uniek in de regio.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuisbegeleiding

door Aafje
Stapelen de problemen op sociaal en/of financieel vlak zich op en heeft u geen idee hoe u ze kunt oplossen. Met hulp van een thuisbegeleider vindt u wél een oplossing.

Meer info »
Logo Thuiszorg

Icare: Palliatieve zorg

door Stichting Icare
Als mensen zorg nodig hebben in de laatste levensfase, dan is deze zorg erop gericht om de patiënt en zijn naasten, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Deze intensieve zorg thuis wordt gegeven door professionele medewerkers die daardoor ook de mantelzorger kunnen ontlasten.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging / thuiszorg

door Stichting Residentie Buitenzorg
U woont zelfstandig in uw eigen huis, maar hebt (tijdelijk) verpleging en persoonlijke verzorging nodig? Wij bieden persoonlijke verzorging en verpleging in de vorm van wijkverpleging, oftewel: thuiszorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging

door Zorggroep Almere
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als wijkverpleegkundigen ondersteunen wij u hier graag bij. Bijvoorbeeld wanneer u uit het ziekenhuis komt en het lastig vindt uzelf te verzorgen. Of wanneer het u als mantelzorger niet meer lukt voor een dementerende partner of familielid te zorgen. Onze kleine, vaste teams van verpleegkundigen geven u de zorg die nodig is.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door RST Zorgverleners
De vraag naar palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke mensen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door CarePool Thuiszorg
CarePool is dé thuiszorgorganisatie voor Noord-Nederland. Wij staan voor u klaar, vanaf het aanvragen van een indicatie tot het regelen van de financiering en het bieden van praktische hulp.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door De Gouden Leeuw Groep B.V.
De thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep biedt u vele mogelijkheden: zowel zorg aan huis als dicht bij de eigen woonomgeving. Daardoor kunnen we tegemoet komen aan de veelzijdige zorgvraag in de regio. Thuis met uw eigen spullen, het leven op uw eigen manier inrichten. Dat is wat de meeste mensen het liefste willen. Maar soms wordt het huishouden ‘net iets teveel’. Wij bieden als sinds 1996 professionele zorg en dienstverlening bij mensen thuis, voor zowel jong als oud.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorgzaam sterven

door Viattence
Soms is de zorg niet meer gericht op beter worden, maar vooral op zorgzaam sterven. Hoe moeilijk ook, juist op dergelijke momenten wilt u vertrouwde gezichten om u heen. Bij voorkeur van diegenen die u altijd verzorgd hebben. Familieleden, mantelzorgers en zorgmedewerkers die u vertrouwt, die weten wie u bent en wat u belangrijk vindt. Die ook uw familieleden kennen en zich kunnen verplaatsen in u en in hen. Ook op dit soort momenten is Viattence er voor u.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleegkundige zorg

door ZZG zorggroep
Heeft u verpleegkundige zorg nodig, dan krijgt u hulp van een verpleegkundige. Zij verzorgt bijvoorbeeld uw wond of dient u medicijnen toe. Ook zijn er in onze wijkteams medewerkers die gespecialiseerd zijn in een bepaald ziektebeeld. Zo helpen we u verder.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging en verpleging

door De Posten
De Posten Thuiszorg biedt persoonlijke verzorging en/of verpleging die ú nodig heeft. Samen kijken we naar de mogelijkheden én samen zoeken we naar de beste oplossing voor u. Daarom zeggen wij: "samen werkt het beter".
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg in Deventer e.o.

door Zorggroep Solis
Thuiszorg is de verzamelnaam van begeleiding, verzorging en verpleging bij mensen thuis. Thuiszorg behoort tot de extramurale zorg of eerstelijnszorg.
Solis levert verschillende soorten dienstverlening binnen de thuiszorg:
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuis-Zorgoutlet Amsterdam

door Eduard Flipse Handelsagenturen
Groot assortiment hoofdzakelijk gebruikte zorghulpmiddelen voor ouderen, thuiszorg, bedrijven en zorginstellingen. Het gaat hier om zeer nette gebruikte artikelen die allemaal zijn gereinigd en technisch nagekeken en en zo nodig gerepareerd met originele onderdelen.
Meer info »
Toon meer