ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 677
677 diensten
Logo Thuiszorg

Zorg aan huis

door Zorggroep Reinalda
Zorggroep Reinalda vervult een centrale rol met de zorg- en dienstverlening in Haarlem-Oost en Haarlem-Zuid. Negen wijken vormen samen ons werkterrein. We bieden zorg op kleine schaal met in elke wijk één team, waarbij u zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers wordt geholpen. Onze medewerkers zijn ervaren verzorgers en verpleegkundigen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg op afstand: Beeldzorg

door Medisch Service Center Sensire
Een gesprek via de iPadMet de beeldbel-app heeft u met één druk op de knop via de iPad een beeldverbinding met uw (wijk)verpleegkundige of het medisch service center. U kunt bijvoorbeeld beeldbellen als u zich zorgen maakt, advies wilt over een wond of graag iemand laat meekijken als u uw medicijnen inneemt.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Bij Beter Thuis Wonen Thuiszorg draait het om jou. Onze medewerkers laten zich dan ook leiden door de wensen en behoeften van de zorgvrager. In de laatste fase van het leven wordt tijd steeds kostbaarder en is de kwaliteit van leven niet iets dat uitsluitend met tastbare middelen te bereiken valt. De menselijke aandacht, liefde en warmte zijn minstens zo waardevol.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Leven met een chronische ziekte

door ZorgSpectrum
Voor mensen die hun kennis over hun chronische ziekte willen vergroten en daardoor beter met hun ziekte leren omgaan in het dagelijks leven, binnen hun relatie of op het werk.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg Thuis

door Woon- en zorgcentrum Friso
Wijkverpleging en/of ondersteuning bij u aan huis.
De Thuiszorg van Friso biedt een helpende hand als uw gezondheid dat (even) niet meer toelaat. Wij leveren zorg aan huis vanuit de Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Ziektekostenverzekering (ZVW) en particulier in Almelo.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging bij u thuis

door Thuiszorg Het Friese Land
De verpleegkundigen van Thuiszorg Het Friese Land staan dag en nacht klaar voor mensen die tijdelijk of langdurig ziek zijn en zorg nodig hebben. Zij zijn er voor de allerjongsten, de aller oudsten en voor iedereen daar tussenin.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging

door Zorgfix Thuiszorg
U verblijft thuis, maar er is complexe zorg nodig. Dan kan gaan om intensieve pijnbestrijding, zoals met een morfinepomp, complexere vormen van wondzorg, infusen, katheteriseren of (palliatieve) sedatie. Een huisarts (of specialist) draagt wel de verantwoordelijkheid voor de zorg, maar kan die nooit vaak genoeg thuis komen opvolgen. Daarvoor is de thuiszorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging

door Shiva Zorg
Wij bieden verschillende medische hulp.
Ook als u medische hulp nodig heeft bijvoorbeeld voor wondverzorging, het toedienen van injecties of andere verpleegtechnische handelingen kan Shiva Zorg u helpen. Wilt u zelf leren injecteren of andere verpleegtechnische handelingen aanleren dan kan Shiva Zorg u daarin begeleiden. Wij ondersteunen u, indien nodig, ook bij het regelen van hulpmiddelen thuis. Hierbij werken wij samen met uw huisarts, apotheek of andere specialisten.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg aan huis

door Gasthuis St. Jan De Deo
Het Gasthuis geeft ook zorg- en dienstverlening in de thuissituatie (in de aanleunwoningen en in Millingen aan de Rijn en omgeving). Wij bieden ondersteuning bij de persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke verzorging en begeleiding.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging

door Zorgen voor de Zorg.nl
Als het doen en laten niet meer van vanzelfsprekend is zou het kunnen dat u een helpende hand nodig heeft. Zorgen voor de Zorg biedt u hulp bij al uw persoonlijke verzorging; hieronder vallen uw dagelijkse handelingen zoals douchen, wassen, eten, aankleden en naar het toilet gaan. Soms kunt u deze handelingen niet meer zelfstandig uitvoeren door een aandoening, beperking of handicap.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Curadomi Thuiszorg

door Lelie zorggroep Curadomi
Wij bieden zorg aan iedereen die dat wenst. Dat doen we persoonlijk, deskundig, liefdevol en vanuit onze christelijke levensovertuiging.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging

door Zorggroep Almere
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als wijkverpleegkundigen ondersteunen wij u hier graag bij. Bijvoorbeeld wanneer u uit het ziekenhuis komt en het lastig vindt uzelf te verzorgen. Of wanneer het u als mantelzorger niet meer lukt voor een dementerende partner of familielid te zorgen. Onze kleine, vaste teams van verpleegkundigen geven u de zorg die nodig is.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging

door Zorgen voor de Zorg.nl
Heeft u verpleegkundige zorg nodig na een ziekenhuisopname, bij een acute of chronische ziekte of als gevolg van een handicap? Veel verpleegkundige handelingen kunnen prima bij u thuis worden uitgevoerd. Wondverzorging bijvoorbeeld, maar ook het geven van injecties, advies over hulpmiddelen en medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging Enschede en Hengelo

door Zorggroep Manna
In elke wijk in Enschede en Hengelo hebben wij kleine teams van verzorgenden en verpleegkundigen. Zij kunnen u helpen bij eenvoudige en complexe zorghandelingen. Bijvoorbeeld: helpen bij het op staan en douchen, hulp bij medicatie, steunkousen aantrekken, verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging. Onze teams staan 24 uur per dag en zeven dagen per week klaar.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging & verpleging

door De Bilthuysen
U woont zelfstandig thuis en heeft bij een aantal zaken verpleging of verzorging nodig. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een operatie, maar ook voor langere tijd. In dat geval kunt u een beroep doen op de wijkzorg van De Bilthuysen. Samen met u brengen we in kaart wat er in uw situatie nodig is aan zorg en ondersteuning (indicatie). Vervolgens geven wij u de zorg en ondersteuning bij u thuis, waardoor u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven, comfortabel, zelfstandig en veilig.
Meer info »
Toon meer