ThuiszorgThuiszorg


Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht. Maak uw keuze met de filters in het menu:

Soorten: Thuiszorg kent verschillende soorten. Deze noemen we hieronder met een toelichting.

 

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding: hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging: persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

Spoedhulp: Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

Specialisaties: Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:

 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden: Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Klik hier voor onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 66
66 diensten
Home Instead Thuisservice: Thuiszorg

Home Instead Thuisservice: Thuiszorg

door Home Instead Thuisservice
Wij zijn er voor u, is de kern van onze dienstverlening. Wij zijn er voor u als senior, voor u als partner en voor u als zoon of dochter. U staat centraal en wij zorgen ervoor dat u zelf of uw dierbare naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
 • Welzijn vóór zorg
 • Thuisservice op maat
 • Aanvullende mantelzorg
€ 29,40 - € 38,00
per uur
Meer informatie »
PlusZorg: Thuiszorg op maat

PlusZorg: Thuiszorg op maat

door Pluszorg
PlusZorg biedt thuiszorg en begeleiding op maat, afgestemd op uw behoefte, van minimaal 2 tot 24 uur per dag.
 • Palliatieve zorg
 • Gezelschapsservice
 • Zorg op maat
€ 41,70
per uur
Meer informatie »
Vierstroom Thuiszorgwinkels

Vierstroom Thuiszorgwinkels

door Vierstroom Hulp Thuis
Voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen, zoals krukken, rolstoelen, sta-opstoelen en praktische hulpmiddelen voor zorg aan huis. De zes winkels beschikken allen over een showroom en zijn bereikbaar voor mensen met een beperking.
 • Te leen en te koop
 • Praktische hulpmiddelen
 • Showroom
Meer informatie »
Home Support Lansingerland: Individuele Begeleiding

Home Support Lansingerland: Individuele Begeleiding

door Home Support Lansingerland
Ambulante Begeleiding aan cliënten in de gemeente Lansingerland en omliggende gemeenten. Een respectvolle en hartelijke bejegening staat hierbij voorop.
 • Respectvol
 • Hartelijk
 • Persoonlijk
€ 45,00 - € 69,00
per uur
Meer informatie »
BTO Thuiszorg: Thuiszorg

BTO Thuiszorg: Thuiszorg

door BTO Thuiszorg
Heeft u aanvullende zorg nodig? Of heeft u überhaupt geen indicatie gekregen, maar wilt u wel zorg ontvangen? BTO biedt particuliere thuiszorg.
 • Verpleging
 • Begeleiding
 • Huishoudelijke verzorging
Meer informatie »
Stichting Thuiszorg OmniaZorg: Thuiszorg

Stichting Thuiszorg OmniaZorg: Thuiszorg

door Stichting Thuiszorg OmniaZorg
Thuiszorg op maat voor iedereen; Jong en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt, ongeacht culturele of religieuze achtergrond.
 • Vaste zorgverleners
 • Respect
 • Begripvol
Meer informatie »
Thuiszorg INIS: Thuiszorg

Thuiszorg INIS: Thuiszorg

door Thuiszorg INIS
Wij hebben plezier in ons werk en bouwen een persoonlijke band met u op. Wij zijn een AWBZ-erkende en HKZ-Gecertificeerde thuiszorg organisatie.
 • Persoonlijke band
 • Plezier in ons werk
 • Persoonlijke band
Meer informatie »
AZR-ZORG: Thuiszorg en dagbesteding

AZR-ZORG: Thuiszorg en dagbesteding

door AZR-ZORG
AZR-ZORG levert zorg die wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie.
 • Zorg met respect
 • Transparant
 • Luisterend oor
Meer informatie »
Home Instead Thuisservice Rotterdam: Persoonlijke verzorging

Home Instead Thuisservice Rotterdam: Persoonlijke verzorging

door Home Instead Thuisservice Rotterdam
Wij bieden persoonlijke verzorging op de tijd dat u dat wilt.
Bij Home Instead bepaalt u wanneer wij voor de Persoonlijke Verzorging komen en krijgt u ook te maken met een vast gezicht.
 • Welzijn vóór zorg
 • Thuisservice op maat
 • Aanvullende mantelzorg
€ 31,80
per uur
Meer informatie »
Parento Thuiszorg: Persoonlijke verzorging en verpleging

Parento Thuiszorg: Persoonlijke verzorging en verpleging

door Parento Thuiszorg
Professionele zorgaanbieding op maat. Met vaste medewerkers, dus een vertrouwd gezicht. Gespecialiseerd in palliatieve zorg en zorg rond om dementie. Veel ervaring met chronische zorg zoals MS.
 • Zorg op maat
 • Vertrouwd gezicht
 • Proffesioneel
€ 36,00 - € 63,00
per uur
Meer informatie »
Vierstroom Zorg Thuis: Thuiszorg (verzorging en verpleging)

Vierstroom Zorg Thuis: Thuiszorg (verzorging en verpleging)

door Vierstroom Hulp Thuis
Vierstroom Zorg thuis biedt verpleging en verzorging aan huis. Uitgangspunten zijn uw eigen wensen en mogelijkheden, uw familie en mantelzorgers en hulpvraag. Wij werken nauw samen met huisartsen, apothekers, ziekenhuizen.
 • Verpleging en verzorging
 • Bij u thuis
 • Voldoet aan uw wensen
€ 0,00
per uur
Meer informatie »
Vinden & Binden: Zorg & welzijn

Vinden & Binden: Zorg & welzijn

door Vinden & Binden, zorg en welzijn B.V.
Brede specialistische zorg, bescherming en begeleiding aan mensen uit verschillende culturen bij wie sprake is van beperkingen, aandoeningen en/of problemen.
 • Eigen kracht
 • Crisishulp
 • Ambulante begeleiding
€ 55,00
per uur
Meer informatie »
Stichting Thuiszorg de ZorgSter: Thuiszorg

Stichting Thuiszorg de ZorgSter: Thuiszorg

door Thuiszorg de ZorgSter
Door ons open karakter kiezen wij bewust voor een begrijpende en heldere manier van communiceren zodat u begrijpt waar wij voor staan.
 • Open
 • Aandacht
 • Betrokkenheid
€ 37,50 - € 54,50
per uur
Meer informatie »
HVP Zorg: Thuiszorg

HVP Zorg: Thuiszorg

door HVP Zorg
Voor u zelf zorgen is niet vanzelfsprekend. H.V.P. THUISZORG kan u, in uw eigen woonsituatie precies die zorg bieden waar u het alleen niet aan kan.
 • Begrip
 • Respect
 • Transparantie
€ 48,00 - € 50,00
per uur
Meer informatie »
Ilyada Thuiszorg: Thuiszorg

Ilyada Thuiszorg: Thuiszorg

door Zorginstelling Ilyada
Ambulante zorg op maat voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.
 • Verpleging
 • Verzorging
 • Begeleiding
Meer informatie »
Toon meer