Alleszelf.nlALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 251
251 diensten
Logo Thuiszorg

Zorg rondom levenseinde

door Zonnehuisgroep Amstelland
Wij kunnen in de laatste levensfase extra zorg bieden. Onze palliatief verpleegkundige geeft advies, instructie en voorlichting. U kunt denken aan pijnanamnese, hulp of ondersteuning bij ziekenhuisbezoek en vervoer en aanpassingen in huis.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Particuliere thuiszorg

door Omzorg
U wilt het liefst thuis blijven wonen, ook als u zorg nodig heeft. Wij staan naast u om persoonlijke zorg en ondersteuning voor u te realiseren. Op elk moment van de dag, volledig naar úw wensen en behoeften. Wij organiseren onder andere particuliere thuiszorg, 24-uurs zorg, nachtzorg, hulp bij PGB aanvragen, begeleiding en ondersteuning, verzorging en verpleging, dagzorg, zorg bij dementie, mantelzorgondersteuning en palliatieve zorg. Wij bestaan, zodat u langer thuis kunt blijven wonen.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Technische Thuiszorg Verpleegkundigen: specialistische zorg thuis

door Zorggroep Almere
De Technische Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) van Zorggroep Almere zorgen dat u als cliënt thuis kunt zijn, ook als u ingewikkelde medicatie of behandeling nodig heeft.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Icare: Palliatieve zorg

door Stichting Icare
Als mensen zorg nodig hebben in de laatste levensfase, dan is deze zorg erop gericht om de patiënt en zijn naasten, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Deze intensieve zorg thuis wordt gegeven door professionele medewerkers die daardoor ook de mantelzorger kunnen ontlasten.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging

door Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof
Wij bieden zorg, ondersteuning en begeleiding aan zowel ouderen als jongvolwassenen in Vriezenveen en directe omgeving. Door ons werkgebied af te bakenen, lukt het ons om met veel passie kwalitatief goede zorg te bieden. U kent per slot van rekening onze medewerkers en zij kennen u. Want wat is er fijner dan een bekend gezicht? Daarmee scheppen we een band van vertrouwen en zijn wij nauw bij u betrokken.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door Dignis
U woont in Annen of Norg en wilt graag thuis blijven wonen, maar u heeft daarvoor ondersteuning nodig. De teams van Zorg Thuis Drenthe kunnen dan helpen.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Betsy: trekt uw steunkousen aan en uit

door Betsy Innovations the Netherlands B.V.
Betsy woont bij u in de buurt en komt op afroep, binnen 20 minuten. Elke Betsy heeft maar één taak: steunkousen aan- en uittrekken en daar is ze dan ook ontzettend goed in. Geen gestuntel met hulpmiddelen, nooit meer wachten tot een vast tijdstip en niet meer afhankelijk van een familielid.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

door Humanitas Groningen
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg geeft zieken aanvullende ondersteuning, zorg en aandacht en helpt mantelzorgers te ontlasten.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Marti's Huisservice: Thuiszorg

door Marti's Huisservice
Ondersteuning met persoonlijke verzorging (douchen, wassen, steunkousen aan- en uittrekken, etc.).
€ 25,00 - € 35,00
per uur
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Nacht- en 24-uurszorg

door FlexiCura
FlexiCura biedt professionele hulp in de eigen, vertrouwde, huiselijke omgeving met respect voor de thuissituatie en in nauw overleg met de cliënt. FlexiCura kan door haar flexibele werkwijze in vrijwel iedere situatie een passende oplossing bieden.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Particuliere zorg op maat

door Woonzorggroep Samen
Als u niet in aanmerking komt voor een wmo-indicatie of beschikking thuiszorg, of deze vergoedt niet voldoende thuiszorg. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke verzorging, verpleegkundige hulp en individuele begeleiding. Samen stemmen we af waar we u bij komen helpen, wanneer en hoe vaak. Dit kan structureel zijn, bijvoorbeeld één keer per week, of éénmalig.
€ 47,50 - € 73,50
per uur
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door De Zorgbalie
We helpen je als onafhankelijke partij met het zoeken en vinden van passende thuiszorg. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking in thuiszorg. Voor mensen die thuiszorg nodig hebben is er vaak van alles aan de hand. Dat vraagt samenwerking tussen allerlei partijen.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door Zorggroep Sint Maarten
Als behandeling niet meer goed mogelijk is wordt het bestrijden van klachten steeds belangrijker. Om ook de laatste levensfase in de thuissituatie te kunnen doorbrengen besteden Maartje medewerkers hier extra aandacht aan. Als het noodzakelijk is worden extra verpleegkundigen ingezet voor wondbehandeling of pijnbestrijding. Verder kan worden teruggevallen op onze ook in palliatieve zorg geschoolde specialisten ouderengeneeskunde.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Purmerend

door Stichting Wonen & Zorg Purmerend
De thuiszorgtak van de Stichting Wonen en Zorg Purmerend, verleent zorg aan huis in Purmerend. Wij bieden huishoudelijke hulp, maar ook persoonlijke verzorging en verpleging. Soms is de zorg langdurig, maar het kan ook zijn, dat u na ontslag uit het ziekenhuis thuis nog verder wilt herstellen. Wij bieden dan een helpende hand, dag en nacht. Dat varieert van praktische zaken zoals hulp bij wassen tot verpleegkundige zorg. Ook voor huishoudelijke werkzaamheden kunt u een beroep op ons doen.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Zorgbegrip: Thuiszorg - Wijkverpleging

door Zorgbegrip
De teams van Zorgbegrip komen ook bij u thuis. Het voordeel van de teams van Zorgbegrip is dat u altijd van een klein vast team op aan kunt. Dezelfde gezichten die u kent, Wij ondersteunen u bij uw persoonlijke verzorging of begeleiding. Ook ondersteunen wij u wanneer u moeite krijgt bij het uitvoeren van de dagelijkse huishoudelijke taken.
Meer informatie »
Toon meer