Alleszelf.nlALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 206
206 diensten
Logo Thuiszorg

Home Support Lansingerland: Individuele Begeleiding

door Home Support Lansingerland
Ambulante Begeleiding aan cliënten in de gemeente Lansingerland en omliggende gemeenten. Een respectvolle en hartelijke bejegening staat hierbij voorop.
€ 45,00 - € 69,00
per uur
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Zorg aan huis

door Zorggroep Reinalda
Zorggroep Reinalda vervult een centrale rol met de zorg- en dienstverlening in Haarlem-Oost en Haarlem-Zuid. Negen wijken vormen samen ons werkterrein. We bieden zorg op kleine schaal met in elke wijk één team, waarbij u zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers wordt geholpen. Onze medewerkers zijn ervaren verzorgers en verpleegkundigen.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Carinova: Verpleging en verzorging

door Carinova
Voor thuiswonende zieken, gehandicapten en ouderen. De verzorging bestaat bijvoorbeeld uit: hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan. De verpleging bestaat bijvoorbeeld uit: verbinden, wondverzorging of het geven van injecties. Al naar gelang uw hulpvraag, komt een medewerker een keer per week tot vijf keer per dag bij u thuis om de zorg te verlenen.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Verzorging, verpleging en begeleiding Badhoevedorp

door Zorgcentra Meerlanden
Het Wijkteam van De Meerwende in Badhoevedorp. Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en heeft u hierbij hulp nodig? Ons thuiszorgteam staat met verzorging, verpleging en begeleiding voor u klaar! Wij zijn een klein deskundig team en leveren persoonlijke zorg tussen 7:30 en 23:00 uur.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Verpleging, verzorging en begeleiding

door Alkcare
Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij wassen/aankleden, aantrekken van steunkousen en hulp bij toiletgang. Verpleegkundige ondersteuning betreft o.a. het verzorgen van wonden/stoma’s, toedienen van injecties, klaarzetten en aanreiken van medicijnen of voorlichting bij omgaan met bepaalde ziektes. Bij individuele begeleiding kunnen we u ondersteunen bij uw dagindeling, het aansturen van de dagelijkse bezigheden en u structuur bieden om activiteiten te kunnen plannen en uitvoeren.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Vegro Thuiszorgwinkel

door Vegro
Wanneer u minder mobiel bent of u minder goed binnens- of buitenshuis kunt redden, kan Vegro u een helpende hand bieden. Vegro heeft diverse hulpmiddelen in de Thuiszorgwinkel en webwinkel die het comfort en de zelfredzaamheid in uw woning vergroten.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

MT Thuiszorg: Persoonlijke verzorging

door MT thuiszorg
Verzorgenden van MT thuiszorg bieden verzorging aan huis wanneer de dagelijkse verzorgingstaken te zwaar zijn. Hierbij kunt u denken aan o.a. hulp bij het douchen, aan- & uitkleden, in- & uit bed gaan, eten & drinken en uiterlijke verzorging.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Zuidwest-Drenthe

door ZZWD (Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe)
Thuiszorg Zuidwest-Drenthe biedt u thuiszorg op maat. Onze medewerkers zijn breed inzetbaar, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Onze ondersteuning door kleine teams is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met een veilig gevoel, en met gemak en service bij u in de buurt. In overleg met u bieden wij de door u gewenste ondersteuning. Voor een korte periode of voor langere tijd.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

door Humanitas Groningen
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg geeft zieken aanvullende ondersteuning, zorg en aandacht en helpt mantelzorgers te ontlasten.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

HVP Zorg: Thuiszorg

door HVP Zorg
Voor u zelf zorgen is niet vanzelfsprekend. H.V.P. THUISZORG kan u, in uw eigen woonsituatie precies die zorg bieden waar u het alleen niet aan kan.
€ 48,00 - € 50,00
per uur
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Home Instead Thuisservice: Thuiszorg

door Home Instead Thuisservice
Wij zijn er voor u, is de kern van onze dienstverlening. Wij zijn er voor u als senior, voor u als partner en voor u als zoon of dochter. U staat centraal en wij zorgen ervoor dat u zelf of uw dierbare naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
€ 31,20 - € 38,00
per uur
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

HSB de Vijverhof: Thuiszorg Vijverhof

door HSB de Vijverhof
Om inwoners die nog zelfstandig zijn, zo lang mogelijk in hun eigen prettig omgeving te laten wonen.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Zorg rondom levenseinde

door Zonnehuisgroep Amstelland
Wij kunnen in de laatste levensfase extra zorg bieden. Onze palliatief verpleegkundige geeft advies, instructie en voorlichting. U kunt denken aan pijnanamnese, hulp of ondersteuning bij ziekenhuisbezoek en vervoer en aanpassingen in huis.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Mennistenerf: Thuiszorg

door Zorgcentrum Mennistenerf
Binnen Mennistenerf werken verschillende medewerkers met elkaar samen om de meest geschikte en gewenste zorg te bieden voor elke cliënt. Om dit te kunnen waarborgen wordt een zorgleefplan opgesteld, voor en samen met iedere cliënt/vertegenwoordiger. Op vier belangrijke domeinen staat beschreven wat de cliënt nodig heeft om optimale levenskwaliteit te ervaren: woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en tot slot lichamelijk welbevinden en gezondheid.
Meer informatie »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Aalsmeer: Verpleging en verzorging

door Zorgcentrum Aelsmeer
Thuis blijven wonen, tijdelijke verzorging of verpleging , een handicap of wanneer u een dagje ouder wordt. Dat is vaak goed mogelijk met wat extra ondersteuning. Thuiszorg Aalsmeer helpt u graag bij het realiseren van deze ondersteuning. Bij het bieden van de zorg gaan we uit van uw mogelijkheden, daar waar nodig is bieden wij zorg en ondersteuning. Dat doen we met wijkverpleging, huishoudelijke zorg en tal van andere zorgdiensten.
Meer informatie »
Toon meer