Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 404
404 diensten
Logo Thuiszorg

Expert Zorg en Werk: Thuiszorg

door Expert Zorg en Werk
Persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, verpleging en huishoudelijke hulp.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Enschede: Wijkteam Stokhorst

door Liberein
Liberein verleent vanuit verschillende wijkteams thuiszorg. Omdat onze teams wijkgericht werken zijn zij makkelijk toegankelijk voor wijkbewoners en kunnen zij inspelen op (nieuwe) wensen en behoeften van cliënten.

Ontvangt u nog geen thuiszorg, maar bent u wel benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met het wijkteam bij u in de buurt. De wijkteams zijn telefonisch bereikbaar, maar u kunt ook even binnen lopen in het kantoor!
Meer info »
Logo Thuiszorg

Ambulante ondersteuning

door BY Zorg
BY Zorg is gespecialiseerd in ambulante ondersteuning. Wij verzorgen de ondersteuning en begeleiding voor onze cliënten met enkele en / of meervoudige problematiek op sociaal / psychologisch, administratief, huishoudelijk, of andere sociale deelgebieden. De hulp, zorg, en begeleiding die onze cliënten dus noodzaken, verzorgen wij dus voor hun en / of hun familieleden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging / thuiszorg

door Stichting Residentie Buitenzorg
U woont zelfstandig in uw eigen huis, maar hebt (tijdelijk) verpleging en persoonlijke verzorging nodig? Wij bieden persoonlijke verzorging en verpleging in de vorm van wijkverpleging, oftewel: thuiszorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg in de laatste levensfase

door Dignis
Als genezing niet meer mogelijk is en mensen in de laatste levensfase zijn gekomen, kan Dignis zorg en ondersteuning geven.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging en verzorging

door Wilgaerden
Heeft u persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Dan staan onze medewerkers 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor u klaar. Zij denken graag met u mee over de thuiszorg die het beste bij u past. Tijdens de persoonlijke verzorging en verpleging heeft u een vast contactpersoon bij wie u terecht kunt met vragen, wensen en opmerkingen. Uw aanspreekpunt zorgt vanzelfsprekend voor een goede afstemming met andere hulpverleners.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg aan Huis thuiszorg

door Stichting Innoforte
In overleg met de wijkverpleegkundige stelt u uw eigen zorgpakket samen. Zij bespreekt met u uw hulpvraag, wat u zelf kunt doen (eventueel met hulp van familie en vrienden) en wat u extra nodig heeft. De hulp wordt verleend door vaste teams van vertrouwde gezichten. Dankzij onze samenwerking met Thuiszorg Groot Gelre en Insula Dei Huize Kohlmann kunnen wij complete thuiszorg bieden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging & verzorging

door FlexiCura
FlexiCura biedt professionele hulp in de eigen, vertrouwde, huiselijke omgeving met respect voor de thuissituatie en in nauw overleg met de cliënt. FlexiCura kan door haar flexibele werkwijze in iedere situatie een passende oplossing aandragen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Pieter Raat

door De Pieter Raat Stichting
Thuiszorg Pieter Raat is de naam voor een totaalpakket van zorg en ondersteuning aan cliënten, die zelfstandig thuis wonen. Deze vorm van zorg wordt 24 uur per dag geboden. In de nacht wordt Thuiszorg Pieter Raat geboden als cliënten ook gebruik maken van alarmering in de wijk.De Pieter Raat Stichting biedt uitstekende thuiszorg,afgestemd op uw individuele situatie, wensen en indicatie. Ons Thuiszorg team is deskundig, ervaren en flexibel.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Attent Zorg Thuis - Regio Rheden

door Stichting Attent Zorg en Behandeling
Onze gekwalificeerde medewerkers staan voor u klaar, met hulp en zorg op maat. Attent Zorg en Behandeling hecht grote waarde aan persoonlijke aandacht met respect voor uw wensen en omstandigheden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Dagbehandeling bij dementie

door ZZG zorggroep
U woont nog thuis, maar u kunt niet zonder hulp van anderen. Bij ZZG zorggroep kunt u dan meedoen aan dagactiviteiten. Professionele mensen staan klaar met zorg, behandeling en begeleiding. Zo kunnen bijvoorbeeld een fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog ingeschakeld worden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Ondersteunende en activerende begeleiding

door Joling Thuiszorg
Het Thuiszorgbureau van Joling Zorg levert zowel in het kader van het Persoons Gebonden Budget (PGB) als via Zorg In Natura (ZIN) begeleiding aan particulieren. Kwaliteit, zorgvuldigheid, betrokkenheid, en de snelheid staan hierbij hoog in ons vaandel.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Medicatietoezicht

door Riwis Zorg & Welzijn
Thuiszorg kan bij u langs komen om u de medicatie aan te bieden of om u te helpen herinneren. Riwis Zorg & Welzijn beschikt ook over de medido. Dit is een elektronisch klein apparaat waar de medicijnen in kunnen. Deze wordt ingesteld op een voorkeurstijd zodat het medicijn op het desbetreffende tijdstip uit het apparaat rolt. Dit wordt vergoed via de zorgverzekering.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg in Harderwijk

door Zorggroep Noordwest-Veluwe
Uw eerste aanspreekpunt voor thuiszorg in Harderwijk is een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke regelfunctie. Hij of zij organiseert de thuiszorg vanaf uw eerste indicatiestelling tot het laatste zorgmoment. De wijkverpleegkundige werkt nauw samen met de wijkteams, uw huisarts en andere zorgorganisaties.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Lekker slapen met videomonitoring

door Medisch Service Center Sensire
Bent u bang om ‘s nachts uit bed te vallen? Met videomonitoring kan een verpleegkundige op afstand een oogje in het zeil houden. Via een camera (in uw slaapkamer) kijkt hij of zij of alles goed met u gaat. Uw nachtrust wordt niet verstoord en ook uw mantelzorger kan met een gerust hart gaan slapen.
Meer info »
Toon meer