Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 513
513 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet u binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie u helpt als u thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld. Wie doet het huishouden? Wie brengt u naar de fysiotherapeut? Wie haalt de boodschappen? U regelt het met het Welkom thuis pakket.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
Logo Thuiszorg

Zelfstandig ondersteund wonen

door Stichting Wijk-Zorg
Stichting Wijk-Zorg exploiteert aan de Akkerkers te Oldenzaal een kleinschalige woonvorm.
Het gebouw kent 9 appartementen, waarvan 8 uitermate geschikt voor bewoning door b.v. echtparen. Tevens is er een appartement aanwezig voor tijdelijke opvang cq respijt zorg.
U woont zelfstandig met het gemak van de thuiszorg 'onder dak'. Naast het reguliere zorgaanbod worden ook aanvullende diensten geboden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Ambulante ondersteuning Diemen

door HVO-Querido
Ambulant team Wijkzorg van HVO-Querido biedt in Diemen ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie die is veroorzaakt door psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Samen

door Woonzorggroep Samen
Bij Thuiszorg Samen heeft u de keuze uit alle vormen van zorg en dienstverlening die u helpen en ondersteunen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Samen met u stellen we vast welke ondersteuning u nodig heeft. Onze kracht ligt in samenwerking. Daarom kijken we ook naar wat u zelf kunt en waar uw familie kan bijspringen. Samen kunnen we immers meer.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorgcirkel: Hulp bij bemiddelen regio Zaanstre​ek/Waterland en Purmerend

door Stichting De Zorgcirkel
Heb jij thuiszorg nodig? Of zoek je naar een andere woonplek, omdat het thuis niet meer gaat? Ons bemiddelingsbureau Zorg & Dienstverlening helpt jou graag. De Zorgcirkel heeft verschillende zorgarrangementen, zodat wij jou altijd iets op maat kunnen bieden. Onze consulenten kunnen jou direct informeren of een afspraak met jou maken.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg Thuis

door Woon- en zorgcentrum Friso
Wijkverpleging en/of ondersteuning bij u aan huis.
De Thuiszorg van Friso biedt een helpende hand als uw gezondheid dat (even) niet meer toelaat. Wij leveren zorg aan huis vanuit de Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Ziektekostenverzekering (ZVW) en particulier in Almelo.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Specialistische zorg

door Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bij Thuiszorg Zuidwest Friesland is ook een aantal verpleegkundigen werkzaam met een specialisatie. Dit zijn verpleegkundig consulenten.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Dementiezorg

door CarePool Thuiszorg
CarePool heeft een zorgbegeleider die u kan ondersteunen in het hele dementieproces. De zorgbegeleider is een vertrouwd en vast gezicht voor u. De zorgbegeleider is geschoold in het omgaan met dementie. Zij kan u en uw familie en andere betrokkenen van veel informatie voorzien. Dat kan o.a gaan over zorg en welzijn, een luisterend oor, indicatiestelling etc. CarePool is bij het netwerk Dementie Drenthe aangesloten.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke en betrokken thuiszorg

door Zorg uit Handen
* Persoonlijke verzorging
* Verpleegkundige zorg
* Gespecialiseerde verpleging
* Palliatieve zorg
* Hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen

---

Persoonlijke verzorging is gericht op het ondersteunen of overnemen van activiteiten op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Bijv.
Lichamelijke verzorging, ondersteuning bij het aan /uitkleden, in en uit bed gaan, eten en drinken, hulp bij medicatie of het aanbrengen/verwijderen van protheses.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg - Beemster

door Social Help Care
Alle zorg die buiten ziekenhuizen en instelling valt, zodat u langer thuis kunt blijven wonen of de kwaliteit van leven kan bevorderen: Alfa hulp, begeleiding ADL en ondersteuning.Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg bij u thuis: Verpleging

door Zorg- wooncentrum Den Bouw
Verpleging is gericht op het herkennen van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van; wondverzorging, toedienen van medicijnen, geven van injecties, adviseren over omgaan met ziekte.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Betsy: trekt uw steunkousen aan en uit

door Betsy Innovations the Netherlands B.V.
Betsy woont bij u in de buurt en komt op afroep, binnen 20 minuten. Elke Betsy heeft maar één taak: steunkousen aan- en uittrekken en daar is ze dan ook ontzettend goed in. Geen gestuntel met hulpmiddelen, nooit meer wachten tot een vast tijdstip en niet meer afhankelijk van een familielid.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palet: Vakantie met zorg

door Stichting Kwadrantgroep
Zorg tijdens uw vakantie: Palet regelt het. Op Vlieland kunt u terecht voor een zorgeloze vakantie. Wandelen door de natuur, lekker eten en genieten van het weer op het eiland of het uitzicht op het wad. Op Vlieland vindt u alles wat u nodig heeft voor een heerlijke vakantie.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging

door Zorgen voor de Zorg.nl
Heeft u verpleegkundige zorg nodig na een ziekenhuisopname, bij een acute of chronische ziekte of als gevolg van een handicap? Veel verpleegkundige handelingen kunnen prima bij u thuis worden uitgevoerd. Wondverzorging bijvoorbeeld, maar ook het geven van injecties, advies over hulpmiddelen en medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.
Meer info »
Logo Thuiszorg

De Friese Wouden: Verpleging

door Stichting Kwadrantgroep
Het kan voorkomen dat u voor korte of langere tijd thuis verpleging nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer u uit het ziekenhuis komt. Als u ziek bent of lichamelijk beperkt, dan kunt u thuis verpleegd worden. Ook al heeft u meerdere malen per dag verpleging nodig. U kunt dag en nacht rekenen op onze wijkverpleegkundigen. ‘Uw’ team is klein en heeft een vaste samenstelling. Zo heeft u altijd bekende gezichten in huis en kennen onze wijkverpleegkundigen uw situatie.
Meer info »
Toon meer