Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 391
391 diensten
Logo Thuiszorg

Marti's Huisservice: Thuiszorg

door Marti's Huisservice
Ondersteuning met persoonlijke verzorging (douchen, wassen, steunkousen aan- en uittrekken, etc.).
€ 25,00 - € 35,00
per uur
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door Stichting Insula Dei Huize Kohlmann
Verzorging en verpleging en andere vormen van hulp aan huis in de nabije buurt van beide zorglocaties in Arnhem.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Nacht- en Waakzorg

door Vérian
Dankzij ons Team Ambulante Zorg zijn wij in staat om 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg te verlenen. Het kan zijn dat de cliënt juist laat op de avond of in de nacht zorg nodig heeft. Hiervoor bieden wij de cliënt Nachtzorg en Waakzorg aan.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging thuis

door Vivium Zorggroep
Bent u (tijdelijk) niet goed in staat uzelf te verzorgen als gevolg van bijvoorbeeld een operatie, ziekte of een handicap? Dan helpt het Vivium Wijkteam u graag verder. Bijvoorbeeld met in en uit bed gaan, aantrekken van steunkousen, aan- en uitkleden, douchen of eten en drinken?
Meer info »
Logo Thuiszorg

Respijtzorg

door Tangenborgh
U kunt bij Wijkzorg Tangenborgh terecht voor tijdelijke opvang.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Leefstijl Monitoring

door Gight
Slimme sensoren monitoren de activiteit binnen de woning. Gight analyseert en vertaald deze data naar een uiterst nauwkeurig leefpatroon.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door Zorggroep Sint Maarten
Als behandeling niet meer goed mogelijk is wordt het bestrijden van klachten steeds belangrijker. Om ook de laatste levensfase in de thuissituatie te kunnen doorbrengen besteden Maartje medewerkers hier extra aandacht aan. Als het noodzakelijk is worden extra verpleegkundigen ingezet voor wondbehandeling of pijnbestrijding. Verder kan worden teruggevallen op onze ook in palliatieve zorg geschoolde specialisten ouderengeneeskunde.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Particuliere zorg Brentano

door Stichting Brentano Amstelveen
Wie één op één zorg en ondersteuning wil of nodig heeft, kan gebruik maken van onze particuliere zorg.
Wij bieden tot 24 uur intensieve verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging, maken maaltijden klaar, doen de was, halen boodschappen en begeleiden u naar het ziekenhuis. Ook kunt u ons inschakelen wanneer u steun nodig heeft bij activiteiten die u wilt ondernemen (wandeling, ritje met de auto, concert, tentoonstelling).
Meer info »
Logo Thuiszorg

Stichting Thuiszorg OmniaZorg: Thuiszorg

door Stichting Thuiszorg OmniaZorg
Thuiszorg op maat voor iedereen; Jong en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt, ongeacht culturele of religieuze achtergrond.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door Zorgpassie Valide B.V.
Bent u op zoek naar thuiszorg voor u of uw naaste?
Dan is er vast behoorlijk wat veranderd in uw leven! Ons team is een open en duidelijk communicerend team. Het belang van de cliënt staat bij ons voorop. Uiteraard hebben we daarbij zeker ook oog voor elkaars beleven en proberen we elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Overbruggingszorg

door Zorggroep Noordwest-Veluwe
Als u zich inschrijft voor woonruimte in een woonzorgcentrum, dan kan het zijn dat u enige tijd op de wachtlijst komt te staan. In de tussentijd kunt u gebruik maken van overbruggingszorg. Overbruggingszorg wordt geleverd door de Thuiszorg en Dagactiviteiten en Welzijn van de Zorggroep.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Buurtzorg Nederland: Thuiszorg

door Buurtzorg Nederland
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Dirk Prins: Dagverzorging

door Zorgcentrum Mennistenerf
Passende dagverzorging voor zelfstandig wonende ouderen. We hebben twee verschillende vormen van dagverzorging: voor ouderen met lichamelijke problemen (Somatiek) en voor ouderen met geheugenproblemen (Psychogeriatrisch).
Meer info »
Logo Thuiszorg

Nachtzorg

door Amaris
Heeft u ’s nachts noodhulp nodig? Als u gebruik maakt van de persoonsalarmering van Amaris, staat er binnen 30 minuten een zorgmedewerker voor uw deur. Een fijn gevoel voor u en de mensen om u heen!
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorgteam wijkverpleging

door Leger des Heils Flevoland
Wij zijn een thuiszorgteam dat er naar streeft om u de zorg te bieden die u nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Wij denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. U staat bij ons centraal, samen met uw familie en/ of mantelzorger.
Meer info »
Toon meer