ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 678
678 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet je binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie je helpt als je thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld, zoals huishouden, bezoek aan de specialist en zorg voor een naaste. Met het Welkom thuis pakket biedt de ledenvereniging hulp. Zo weet je
zeker dat thuis alles goed geregeld wordt en dat je in alle rust kunt herstellen. Je stelt het pakket in overleg met de ledenadviseur samen.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
UnderWunder

UnderWunder

door Ledenvereniging
Veilig en zelfverzekerd ondanks urineverlies. Heb je wel eens last van urineverlies tijdens het wandelen of sporten? Of als je moet lachen? Het kan iedereen overkomen. Toch is het ongemakkelijk. Met ondergoed van UnderWunder zijn die momenten voorgoed voorbij. Het ondergoed vangt urineverlies onzichtbaar op. En het ziet er nog hip en modieus uit ook. Voel je veilig en zelfverzekerd!
Meer info »
 • Vangt onzichtbaar op
 • Hip en modieus ondergoed
 • Ook voor mannen
Logo Thuiszorg

Zorg en verpleging thuis

door Stichting Vilente
De thuiszorgteams van Vilente werken in de gemeente Renkum, Wageningen en Ede. Zij bieden professionele zorg, behandeling en verpleging aan huis.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zelfstandig ondersteund wonen

door Stichting Wijk-Zorg
Stichting Wijk-Zorg exploiteert aan de Akkerkers te Oldenzaal een kleinschalige woonvorm.
Het gebouw kent 9 appartementen, waarvan 8 uitermate geschikt voor bewoning door b.v. echtparen. Tevens is er een appartement aanwezig voor tijdelijke opvang cq respijt zorg.
U woont zelfstandig met het gemak van de thuiszorg 'onder dak'. Naast het reguliere zorgaanbod worden ook aanvullende diensten geboden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Particuliere thuiszorg

door De Thuiszorg Student
Heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen? De Thuiszorg Student biedt ondersteunende mantelzorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Accolade Advies- en Behandelcentrum

door Accolade Zorg
Natuurlijk blijft u het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Wat als u straks niet meer goed voor uzelf kunt zorgen? Accolade Zorg biedt uitkomst. Het Accolade ABC helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast ondersteunen deze professionals de cliënten die wonen in een zorgcentrum.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Icare: Gespecialiseerd verpleegkundigen

door Stichting Icare
Als u heeft gehoord dat u een chronische ziekte heeft, komen er veel vragen op u af. Wat houdt mijn ziekte precies in? Welke behandeling staat me te wachten? Wat gaat er veranderen in mijn dagelijks leven? Icare biedt u de mogelijkheid van een huisbezoek door een gespecialiseerd verpleegkundige. Tijdens een huisbezoek kunnen we met u praten over uw ziekte en uw vragen beantwoorden. De gespecialiseerd verpleegkundige geeft advies en begeleidt u op de weg van uw leven met uw chronische ziekte.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Actiezorg Thuiszorg

door Magentazorg
Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig? Actiezorg biedt u tijdelijk of langdurige zorg. Wij werken in wijkteams en bieden hulp bij de lichamelijke verzorging, zoals aan- en uitkleden, wassen, douchen en het aan- en uittrekken van elastieken kousen. Maar ook intensieve zorg met verpleegkundige handelingen. Onze medewerkers worden continu bijgeschoold en maken samen met u afspraken over uw zorgwensen. Hulpmiddelen kunnen wij ook voor u regelen als dit nodig mocht zijn.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging en verpleging

door Noorderzorg
De meest uiteenlopende activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging behoren tot de mogelijkheden, denk aan hulp bij douchen, wassen, aankleden en naar het toilet gaan. Onze medewerkers zijn deskundig in het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties. Ook kunnen ze samen met u bepaalde handelingen oefenen of aanleren, zodat u weer zelfstandig kunt functioneren.
Meer info »
Logo Thuiszorg

NovoCare Thuiszorg

door NovoCare
Bij Thuiszorg NovoCare kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Lichamelijke Verzorging en verpleging. Wij kunnen u helpen zodat u zelfstandig in uw eigen huiselijke omgeving kunt verblijven, passend bij uw vertrouwde levensstijl!
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging

door Zorgen voor de Zorg.nl
Heeft u verpleegkundige zorg nodig na een ziekenhuisopname, bij een acute of chronische ziekte of als gevolg van een handicap? Veel verpleegkundige handelingen kunnen prima bij u thuis worden uitgevoerd. Wondverzorging bijvoorbeeld, maar ook het geven van injecties, advies over hulpmiddelen en medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Particuliere Zorg

door Thuiszorg Slippens
Particuliere zorg is extra zorg, die u inkoopt met uw eigen geld. Het maakt niet uit om welke zorg het gaat. Nachtzorg, persoonlijke verzorging of bijvoorbeeld persoonlijke aandacht.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Specialistische verpleging: Palliatieve zorg

door Thuiszorg Het Friese Land
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste levensfase. De fase waarin duidelijk is dat iemand ongeneeslijk ziek is. Het doel van deze zorg is om de kwaliteit van leven in deze periode zo hoog mogelijk te houden. De zorgverleners die bij deze zorg betrokken zijn proberen met behulp van steeds betere medische hulpmiddelen en technieken het leven voor de zieke zo draaglijk mogelijk te houden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging

door Stichting P.C. Woonzorg Unie Veluwe (WZU)
Woont u zelfstandig en heeft u (tijdelijk) hulp nodig bij de verzorging van u zelf? Bijvoorbeeld bij het douchen en het aan- en uitkleden? Als dagelijkse persoonlijke verzorging niet meer zo vanzelfsprekend gaat en het steeds meer inspanning kost, kunnen wij u helpen met de dienst persoonlijke verzorging.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Icare: Verpleegkundig specialist

door Stichting Icare
Een verpleegkundig specialist is een zeer ervaren verpleegkundige met een masteropleiding. De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen en werkt zelfstandig naast een huisarts of medisch specialist.
Meer info »
Toon meer