ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 678
678 diensten
Logo Thuiszorg

Santé Partners: Wijkverpleging

door Santé Partners
Wilt u ook zelfstandig en veilig blijven wonen? Met hulp uit uw eigen sociale netwerk en van de wijkverpleegkundige van Santé Partners kan dit. Een wijkverpleegkundige is een spin in het web van welzijn, wonen en zorg. En heeft een belangrijke rol bij langdurige zorg. In een aantal wijken is al een zogenoemd sociaal wijkteam actief. Santé Partners werkt nauw samen met gemeenten om mensen met een hulpvraag in hun eigen omgeving te helpen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg bij u thuis, voor ouderen met dementie

door Interzorg
Als u thuis woont en het begin van dementie is vastgesteld, kunnen wij u een helpende hand bieden. De zorgbegeleiders van ons team Wijkzorg zijn daarin deskundig en ervaren. Zij werken samen met u, mantelzorgers, huisarts en eventuele andere zorgaanbieders. Juist met deze ondersteuning kunt u zo lang en zo goed mogelijk op uw vertrouwde plek blijven wonen. Om dat optimaal mogelijk te maken, bieden wij ook extra service in uw wijk.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg: Verpleging en verzorging aan huis

door De ZorgSpecialist B.V.
Bij de ZorgSpecialist werken deskundige verzorgenden en verpleegkundigen die kunnen ondersteunen bij de persoonlijke verzorging aan huis. Denk hierbij aan het wassen aankleden of aan- en uittrekken van de kousen. Als u meer complexe zorg nodig heeft, bieden wij dit ook.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Impegno: Ambulante Begeleiding

door Impegno
Impegno heeft een uniek zorgconcept neergezet. We vinden het belangrijk dat je op één plek de zorg vindt die je nodig hebt om uit je problemen te komen. Dan kan je effectiever aan jezelf werken.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wondzorg

door Zorgcentra De Betuwe
Heeft u een wond die verzorgd moet worden? De wondverpleegkundige van Thuiszorg De Betuwe is gespecialiseerd in de behandeling van alle soorten wonden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg thuis

door Cordaan
De verpleegkundige palliatieve zorg is gespecialiseerd in de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase. Palliatieve zorg begint op het moment dat genezen niet meer mogelijk is. We hebben aandacht voor uw lichamelijke, sociale, psychische en geestelijke situatie. De palliatieve zorg kan een langere of korte periode omvatten.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Gezellig: Verpleging en verzorging

door Thuiszorg Gezellig
Hulp en ondersteuning bij uw persoonlijke en verpleegkundige zorg, met als doel u zo comfortabel en zelfstandig mogelijk te verzorgen in uw eigen omgeving. Denk hierbij aan ondersteuning bij het wassen, douchen en kleden. Ondersteuning bij medicatie, wondzorg of verpleegkundige zorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

De Friese Wouden: Palliatieve zorg thuis

door Stichting Kwadrantgroep
Veel mensen kiezen ervoor om hun laatste levensfase thuis te zijn. Als dat kan. U krijgt dan alle zorg en ondersteuning van palliatieve hulpverleners onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts. Gewoon in uw eigen vertrouwde omgeving. Daarbij vormt een wijkverpleegkundige van De Friese Wouden de spin in het web. Zij kan de extra hulp bieden die nodig is om tot het einde toe thuis te kunnen blijven.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorgeloos Thuis

door Cordaan
U wilt zo lang mogelijk thuis wonen, maar helemaal zelfstandig lukt dat niet meer. Zorgeloos Thuis is het Volledig Pakket Thuis van Cordaan. Hiermee krijgt u de zorg en ondersteuning bij u thuis, zoals u die in een woonzorgcentrum krijgt. Ook buitenshuis kunt u begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld als u een afspraak heeft in het ziekenhuis of om boodschappen te doen. Zodat u veilig en zorgeloos thuis kunt blijven wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Servicebureau.
Meer info »
Logo Thuiszorg

IJsselheem: Wijkverpleging

door IJsselheem
Persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U krijgt deze zorg of verpleging vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie. We kunnen u helpen bij de dagelijkse verzorging. Dit kan tijdelijk zijn wanneer u bijvoorbeeld ziek bent of na een ziekenhuisopname, maar ook langdurig. Daarnaast zijn onze medewerkers gespecialiseerd in verpleegtechnische handelingen. U kunt dag en nacht gebruik maken van onze deskundige zorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Kroese Kits: Thuiszorg

door Kroese Kits
Een liefdevolle houding, respectvolle bejegening, integriteit en ruime ervaring, dat is wat de verpleegkundigen en verzorgenden van Kroese Kits uitdragen. In de 24 uurs zorg en verpleging thuis – voornamelijk in Nederland en België – is dat voor hen vanzelfsprekend. Met hun kleine vaste teams waarborgen zij rust en continuïteit, omdat iedere zorgverlener 3 tot 4 achtereenvolgende dagen werkt.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkteam Bunnik

door Stichting QuaRijn
Zo lang mogelijk thuis en zelfstandig blijven wonen, ook wanneer uw fysieke of mentale gezondheid achteruit gaat: dat is een veel gehoorde en begrijpelijke wens. Met wijkverpleging in Bunnik van QuaRijn is dit goed mogelijk. QuaRijn biedt professionele en persoonlijke zorg bij u thuis!

Meer info »
Logo Thuiszorg

Evean: Zorg tijdelijk overdragen

door Evean
Zorgt u voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is? Dat kan zwaar zijn. Vooral als degene voor wie u zorgt niet alleen thuis kan zijn. Het is belangrijk dat u de zorg af en toe kunt overdragen. Bijvoorbeeld door respijtzorg of logeeropvang. Dan heeft u even tijd voor uzelf en raakt u niet overbelast.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging en verzorging

door De Rijnhoven
Wij ondersteunen u bij algemene dagelijkse handelingen zoals wassen, aan- en uitkleden of naar bed gaan. Ook ondersteunen we bij medicatiebeheer. Als het nodig is, komt een zorgmedewerker bij u langs voor verpleegtechnische handelingen. Bijvoorbeeld voor wondverzorging of het toedienen van een injectie. Ook voor mensen met (beginnende) dementie die nog thuis wonen, kan de wijkverpleegkundige ondersteuning bieden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

't Gerack: Persoonlijke verzorging

door Noorderzorg
U woont nog op u zelf en dat wilt u ook zo houden. Maar alles gaat niet meer zo gemakkelijk, omdat u een dagje ouder bent. Of omdat u ziek bent of een ongeluk hebt gehad. Het lopen gaat niet meer zo goed en ook het wassen, douchen en aankleden kost u meer moeite. ‘t Gerack kan u van dienst zijn met allerlei vormen van (thuis)zorg waaronder persoonlijke verzorging.
Meer info »
Toon meer