ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 681
681 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet je binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie je helpt als je thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld, zoals huishouden, bezoek aan de specialist en zorg voor een naaste. Met het Welkom thuis pakket biedt de ledenvereniging hulp. Zo weet je
zeker dat thuis alles goed geregeld wordt en dat je in alle rust kunt herstellen. Je stelt het pakket in overleg met de ledenadviseur samen.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
UnderWunder

UnderWunder

door Ledenvereniging
Veilig en zelfverzekerd ondanks urineverlies. Heb je wel eens last van urineverlies tijdens het wandelen of sporten? Of als je moet lachen? Het kan iedereen overkomen. Toch is het ongemakkelijk. Met ondergoed van UnderWunder zijn die momenten voorgoed voorbij. Het ondergoed vangt urineverlies onzichtbaar op. En het ziet er nog hip en modieus uit ook. Voel je veilig en zelfverzekerd!
Meer info »
 • Vangt onzichtbaar op
 • Hip en modieus ondergoed
 • Ook voor mannen
Logo Thuiszorg

Coaching in de laatste levensjaren

door Levenseindecoach Karen
Tobt u met ouderdom, ziekte of sterven? Ik coach u via acceptatie naar zielenrust. U leert zo goed mogelijk te leven met de huidige situatie. Uw welzijn verbetert waardoor u minder zorg nodig heeft. Uw naasten weten wat uw wensen zijn en weten hoe zij u het beste kunnen bijstaan. U rondt uw leven zo goed mogelijk af. Ik ben gediplomeerd psychosociaal therapeut (HBO) met 15 jaar ervaring en ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Scouters: Oplossingen en hulpmiddelen

door Scouters
Scouters biedt toegankelijke informatie, onafhankelijk advies en innovatieve hulpmiddelen voor en door mensen die beter willen bewegen, hun mantelzorgers en professionals.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging thuis

door Cordaan
De verzorgenden bij Cordaan Thuiszorg geven ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij wassen, het aan- en uitkleden, het aan- en uittrekken van uw steunkousen. Maar ook hulp bij eten en drinken of bij het innemen van medicatie. Voor zorgbemiddeling in de thuiszorg belt u met het Cliënten Servicebureau of de wijkverpleegkundige bij u in de buurt om zorg aan te vragen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door Lyvore
Palliatieve zorg thuis van Lyvore betekent meer dan alleen terminale zorg bieden of stervensbegeleiding verzorgen. Als u de laatste fase van uw leven thuis wilt doorbrengen, helpt Lyvore u daar graag bij. We bieden u zorg aan huis, ondersteuning en begeleiding die beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Zo maken we die periode niet alleen voor u, maar ook voor de mensen om u heen wat lichter.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging thuis

door Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe
Wat als u nog thuis woont en (tijdelijk) verpleging nodig heeft? In dat geval staat Marga Klompé voor u klaar met verpleging aan huis. Er kan tegenwoordig veel thuis, waarvoor u vroeger naar het ziekenhuis ging. Met de juiste ondersteuning en begeleiding van een verpleegkundige van Marga Klompé kunt u uw (gedeeltelijke) onafhankelijkehid weer terug krijgen. Dit zal uw levenskwaliteit verhogen. U kunt in veel gevallen de apparatuur en materialen thuis krijgen. Zo haalt u het beste uit elk moment.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Viva! Persoonlijke verzorging thuis

door ViVa! Zorggroep
Van de ene op de andere dag kan de vanzelfsprekendheid van bepaalde handelingen verdwenen zijn. Het kan komen omdat u een dagje ouder wordt, of omdat u herstellende bent van een operatie of ziekte. U kunt hulp nodig hebben bij het uit bed komen, douchen, wassen, aan- en uitkleden, eten, de toiletgang of het aandoen van prothesen, kortom: persoonlijke verzorging.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg: verpleging

door Accolade Zorg
U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom is er thuiszorg van Accolade, zodat u kunt blijven wonen in uw vertrouwde omgeving met de ondersteuning die daarvoor nodig is. Heeft u door een ziekte of handicap verpleging nodig? Onze deskundige medewerkers voeren bij u thuis verpleegkundige handelingen uit. Niet alleen overdag, als dat nodig is zijn we er ook ’s avonds, ’s nachts en zelfs in het weekend.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg rondom levenseinde

door Zonnehuisgroep Amstelland
Wij kunnen in de laatste levensfase extra zorg bieden. Onze palliatief verpleegkundige geeft advies, instructie en voorlichting. U kunt denken aan pijnanamnese, hulp of ondersteuning bij ziekenhuisbezoek en vervoer en aanpassingen in huis.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuis met Tellus

door Zorggroep Tellus
Met de thuiszorg van Zorggroep Tellus ontvangt u alle ondersteuning die u nodig heeft, in het comfort van uw eigen huis. Heeft u bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij lichamelijke verzorging, dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Gespecialiseerde verpleging

door STMG B.V.
Naast de wijkteams die de hulp bij het huishouden en de persoonlijke zorg aan u geven, richt TGV zich speciaal op de technisch en/of medisch hoogwaardige zorg. Dit team is daarmee uniek in de regio.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wondzorg

door Stichting Attent Zorg en Behandeling
Attent Zorg en Behandeling werkt met wondconsulenten. Dit zijn verpleegkundigen gespecialiseerd in wondzorg. De wondzorgconsulenten zijn opgeleid in het Erasmus MC Academie in Rotterdam.

Meer info »
Logo Thuiszorg

Domoticazorg: Zorg op afstand via een iPad

door ZZG zorggroep
Met de speciale iPad maakt u eenvoudig via een wifi-verbinding (bij u thuis) videocontact met zorgverleners en medecliënten. De Pad kan een aanvulling zijn op de hulp en zorg die u al van ons ontvangt.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorgteam Enkhuizen

door Omring
Aangenaam! Wij zijn hèt thuiszorg team van Enkhuizen! Als u zorg thuis nodig heeft, dan kunt u op ons rekenen. Bijvoorbeeld voor verzorging en (gespecialiseerde) wijkverpleging. Maar ook verpleegkundige handelingen als wondzorg of infuuszorg, en zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Gepland of ongepland, overdag of in de nacht. U kunt op ons rekenen. Nu en in de toekomst!
Meer info »
Toon meer