ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 680
680 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet je binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie je helpt als je thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld, zoals huishouden, bezoek aan de specialist en zorg voor een naaste. Met het Welkom thuis pakket biedt de ledenvereniging hulp. Zo weet je
zeker dat thuis alles goed geregeld wordt en dat je in alle rust kunt herstellen. Je stelt het pakket in overleg met de ledenadviseur samen.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
UnderWunder

UnderWunder

door Ledenvereniging
Veilig en zelfverzekerd ondanks urineverlies. Heb je wel eens last van urineverlies tijdens het wandelen of sporten? Of als je moet lachen? Het kan iedereen overkomen. Toch is het ongemakkelijk. Met ondergoed van UnderWunder zijn die momenten voorgoed voorbij. Het ondergoed vangt urineverlies onzichtbaar op. En het ziet er nog hip en modieus uit ook. Voel je veilig en zelfverzekerd!
Meer info »
 • Vangt onzichtbaar op
 • Hip en modieus ondergoed
 • Ook voor mannen
Spiqle Agenda

Spiqle Agenda

door Jinca
De Spiqle agenda helpt om op eenvoudige wijze structuur aan te brengen in het dagelijks leven van mensen met bijvoorbeeld geheugenverlies, moeite met de dagstructuur of in de begin- of middenfase van dementie. Uw naaste ervaart meer zelfstandigheid en blijft goed op de hoogte met deze digitale agenda.
Meer info »
 • Structuur bij dementie
 • Geeft vertrouwen
 • Steun voor mantelzorg
Sensara Leefstijlmonitoring

Sensara Leefstijlmonitoring

door Jinca
Leefstijlmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Deze informatie geeft zorgmedewerkers die de cliënt met dementie begeleiden, en de mantelzorgers, een beter beeld van de actuele situatie. Zonder dat er camera’s aan te pas komen, biedt het systeem mogelijkheden om te monitoren aanvullend op de reguliere bezoeken. Met behulp van leefstijlmonitoring zie je een crisissituatie vaak eerder aankomen, waardoor je eerder kan ingrijpen.
Meer info »
 • Vroegsignalering risico's
 • Voor professionals
 • Privacy gewaarborgd
Zelfredzaamheidskoffer

Zelfredzaamheidskoffer

door Jinca
De Zelfredzaamheidskoffer biedt hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten, transferverpleegkundigen en zorgtrajectbegeleiders kunnen zo op dezelfde wijze hun zorgvragers en mantelzorgers voorlichten over allerlei handige hulpmiddelen om de zelfredzaamheid van onze cliënten te bevorderen. De hulpmiddelen bestaan uit traditionele hulpmiddelen én innovatieve digitale producten en diensten.
Meer info »
 • Zelfredzaamheid
 • Professioneel advies
 • Ook digitale diensten
Logo Thuiszorg

Verpleegkundige zorg

door ZZG zorggroep
Heeft u verpleegkundige zorg nodig, dan krijgt u hulp van een verpleegkundige. Zij verzorgt bijvoorbeeld uw wond of dient u medicijnen toe. Ook zijn er in onze wijkteams medewerkers die gespecialiseerd zijn in een bepaald ziektebeeld. Zo helpen we u verder.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Specialistische zorg thuis

door Zorggroep Manna
Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig heeft kan Zorggroep Manna u hierin ondersteunen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg Thuis+

door Dignis
Als u het thuis niet meer goed redt door problemen of vergeetachtigheid, kunnen de gespecialiseerde teams van Zorg Thuis+ u helpen. We werken in de stad Groningen
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging, verpleging en begeleiding Badhoevedorp

door Zorgcentra Meerlanden
Het Wijkteam van De Meerwende in Badhoevedorp. Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en heeft u hierbij hulp nodig? Ons thuiszorgteam staat met verzorging, verpleging en begeleiding voor u klaar! Wij zijn een klein deskundig team en leveren persoonlijke zorg tussen 7:30 en 23:00 uur.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Vierstroom Zorg Thuis: Thuiszorg (verzorging en verpleging)

door Vierstroom Hulp Thuis
Vierstroom Zorg thuis biedt verpleging en verzorging aan huis. Uitgangspunten zijn uw eigen wensen en mogelijkheden, uw familie en mantelzorgers en hulpvraag. Wij werken nauw samen met huisartsen, apothekers, ziekenhuizen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg in Apeldoorn

door AtHomeFirst
Bij AtHomeFirst bekijkt u samen met uw thuiszorgmedewerker welke klusjes u zelf nog kunt doen. Deze voert u samen met uw huishoudelijke hulp uit. Taken die u zelf niet meer kunt uitvoeren, neemt hij of zij u uiteraard graag uit handen. Zo helpen we u om zo lang mogelijk zelfstandig in Apeldoorn te blijven wonen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Buurtzorg Nederland: Thuiszorg

door Buurtzorg Nederland
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkteams Stichtse Vecht

door Careyn
Bij Careyn vinden we dat het om de kwaliteit van leven gaat. Onze zorg gaat uit van uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. Samen met u, uw familie, huisarts en anderen uit uw omgeving gaan we u snel en goed helpen. Het behoud van uw zelfredzaamheid staat hierin centraal.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Bijzondere zorg Friesland Zuid-West

door Home Instead Thuisservice Friesland Zuid-West
We leveren ook bijzondere zorg, zoals zorg voor mensen met dementie (o.a. Alzheimer), palliatieve en hospicezorg, zorg voor mensen met een chronische ziektes zoals CVA, Parkinson, hartfalen, zorg voor senioren die na een ziekenhuisopname weer naar huis mogen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Ondersteuning thuis: Thuiszorg

door Medisch Service Center Sensire
Onze wijkteams helpen u bij alledaagse bezigheden die u niet meer goed zelf kunt doen, zoals hulp bij het opstaan en naar bed gaan, of uw steunkousen aantrekken. Maar ook bij medische zaken, zoals medicijngebruik, wondverzorging, het verwisselen van een katheter of het geven van injecties staan we voor u klaar.
Meer info »
Toon meer