Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 640
640 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet je binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie je helpt als je thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld, zoals huishouden, bezoek aan de specialist en zorg voor een naaste. Met het Welkom thuis pakket biedt de ledenvereniging hulp. Zo weet je
zeker dat thuis alles goed geregeld wordt en dat je in alle rust kunt herstellen. Je stelt het pakket in overleg met de ledenadviseur samen.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
UnderWunder

UnderWunder

door Ledenvereniging
Veilig en zelfverzekerd ondanks urineverlies. Heb je wel eens last van urineverlies tijdens het wandelen of sporten? Of als je moet lachen? Het kan iedereen overkomen. Toch is het ongemakkelijk. Met ondergoed van UnderWunder zijn die momenten voorgoed voorbij. Het ondergoed vangt urineverlies onzichtbaar op. En het ziet er nog hip en modieus uit ook. Voel je veilig en zelfverzekerd!
Meer info »
 • Vangt onzichtbaar op
 • Hip en modieus ondergoed
 • Ook voor mannen
Logo Thuiszorg

Thuisbegeleiding

door Aafje
Stapelen de problemen op sociaal en/of financieel vlak zich op en heeft u geen idee hoe u ze kunt oplossen. Met hulp van een thuisbegeleider vindt u wél een oplossing.

Meer info »
Logo Thuiszorg

Vitras: Terminale zorg

door Santé Partners
Terminale zorg is er voor mensen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. De zorg staat in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven. Vitras biedt terminale zorg aan huis. In deze fase is nachtzorg en 24-uurszorg mogelijk.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg rondom het levenseinde

door Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof
De Vriezenhof beschikt over een gespecialiseerd team voor palliatieve zorg. De medewerkers van dit team verzachten en verlichten uw situatie wanneer er in de laatste levensfase geen uitzicht op herstel meer is. Dit kan bij u thuis of in een speciaal daarvoor ingericht appartement in de Vriezenhof.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuis in zorg aan huis

door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
De Thuiszorg van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) biedt u 24 uur per dag, zeven dagen per week deskundige zorg- en dienstverlening ter ondersteuning van uw dagelijkse leven. Wij helpen u omgaan met uw ziekte of beperkingen, ondersteunen u in de opbouw van sociale contacten, geven advies en bieden praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op uw dagelijkse leven.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg bij NAH

door WZH
Zoekt u ondersteuning bij het omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel waardoor u zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Met onze gespecialiseerde thuiszorgteams van WZH Thuiszorg is het mogelijk. Zo kunt u de regie blijven voeren over uw leven en de keuzes maken die voor u belangrijk zijn.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Terminale zorg

door Zorgen voor de Zorg.nl
In de laatste levensfase kan de zorg erg zwaar zijn of worden. Zorgen voor de Zorg kan deze zorg voor u verlichten.

Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg aan huis

door Gasthuis St. Jan De Deo
Het Gasthuis geeft ook zorg- en dienstverlening in de thuissituatie (in de aanleunwoningen en in Millingen aan de Rijn en omgeving). Wij bieden ondersteuning bij de persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke verzorging en begeleiding.
Meer info »
Logo Thuiszorg

IJsselheem: Wijkverpleging

door IJsselheem
Persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U krijgt deze zorg of verpleging vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie. We kunnen u helpen bij de dagelijkse verzorging. Dit kan tijdelijk zijn wanneer u bijvoorbeeld ziek bent of na een ziekenhuisopname, maar ook langdurig. Daarnaast zijn onze medewerkers gespecialiseerd in verpleegtechnische handelingen. U kunt dag en nacht gebruik maken van onze deskundige zorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Evean: Thuiszorg

door Evean
U woont graag thuis, maar heeft wel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net uit het ziekenhuis komt en nog niet op de been bent. Of omdat u door ouderdom of ziekte niet meer alles zelf kunt. Het is dan fijn als mantelzorgers u helpen. Is mantelzorg niet voldoende of niet mogelijk? Dan bekijken we samen welke zorg u nodig heeft om prettig en veilig thuis te wonen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Stichting Thuiszorg OmniaZorg: Thuiszorg

door Stichting Thuiszorg OmniaZorg
Thuiszorg op maat voor iedereen; Jong en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt, ongeacht culturele of religieuze achtergrond.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Acute hulp

door Careyn
Als u Careyn Personenalarmering heeft en u heeft plotseling zorg nodig, dan kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken. Een druk op de knop van uw hals- of polszender brengt u direct in verbinding met ons. Onze medewerkers helpen u met deskundig advies of komen direct naar u toe.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorgcirkel: Hulp bij bemiddelen regio Zaanstre​ek/Waterland en Purmerend

door Stichting De Zorgcirkel
Heb jij thuiszorg nodig? Of zoek je naar een andere woonplek, omdat het thuis niet meer gaat? Ons bemiddelingsbureau Zorg & Dienstverlening helpt jou graag. De Zorgcirkel heeft verschillende zorgarrangementen, zodat wij jou altijd iets op maat kunnen bieden. Onze consulenten kunnen jou direct informeren of een afspraak met jou maken.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg aan huis

door Zorggroep Reinalda
Zorggroep Reinalda vervult een centrale rol met de zorg- en dienstverlening in Haarlem-Oost en Haarlem-Zuid. Negen wijken vormen samen ons werkterrein. We bieden zorg op kleine schaal met in elke wijk één team, waarbij u zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers wordt geholpen. Onze medewerkers zijn ervaren verzorgers en verpleegkundigen.
Meer info »
Toon meer