Bent u er voor ouderen? Verzorgt u activiteiten, diensten of producten die ouderen helpen langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Dan wilt u óók dat deze goed vindbaar zijn. Of u nu met vrijwilligers werkt of een professionele organisatie bent. Of u klein en lokaal bent of landelijk actief. Alle ondersteuning, hulp, diensten en producten moet makkelijk en goed vindbaar zijn. Voor ouderen, hun netwerk én vrijwillige of professionele hulpverleners.

Nu niet te vinden

Het is 2017 en internet is overal aanwezig. Maar voor ouderen en hun netwerk is het helaas niet mogelijk om makkelijk te vinden welk aanbod er voor hen, in hun eigen omgeving, aanwezig is om langer zelfstandig te blijven wonen. Er zijn wel sites, maar die zijn versnipperd, niet gebruiksvriendelijk en veelal ‘kastje-naar-de-muur-systemen’. Andere portals zijn betuttelend, te algemeen of erg prijzig.

Dat kan anders

Het kan niet zo zijn dat ouderen eenzaam zijn, onnodige gezondheidsklachten krijgen, versneld moeten verhuizen of mantelzorgers overbelast raken, alleen omdat ze de weg niet weten naar het complete hulpaanbod. Zelfstandig of via hun netwerk heeft 99% van alle ouderen toegang tot internet. Daarom wil Alleszelf.nl hét platform bieden waar alle vormen van hulp en ondersteuning voor ouderen thuis makkelijk en snel te vinden zijn.

Waarom?

  • Goed vindbaar
  • Meer ouderen helpen
  • Minimale marketingkosten

Wat?

  • Vermelding op Alleszelf.nl
  • Inclusief inhoudelijke, vergelijkende informatie
  • Ouderen kiezen zelf

Hoe?

  • In één of meer categorieën
  • Precies dáár waar u actief bent (van wijk tot landelijk)
  • Inclusief promotiemateriaal – “ook te vinden op Alleszelf.nl”

Doe mee!

U kunt vandaag uw interesse kenbaar maken als u straks vindbaar wilt zijn op Alleszelf.nl. Stuur een mail of gebruik ons contactformulier.

Aanbod vermelden >>

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: