Alleszelf.nl is een erkende ‘social enterprise’ en sinds 2014 het enige platform in ons land dat zich uitsluitend richt op ouderen en hun eigen kracht centraal stelt. Objectief, onafhankelijk en deskundig helpen we ouderen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. Daarbij biedt Alleszelf.nl alleen concrete oplossingen, keuzemogelijkheden en geleidelijk het complete aanbod. Kijk hier voor meer informatie over social enterprises.

Enthousiast

Gebruikers van Alleszelf.nl zijn zeer enthousiast: “Een blijmakend initiatief”, “Enorm waardevol” en “De site is zeer compleet, met een ruim aanbod” zijn enkele van de uitspraken van onze bezoekers. Op de pagina met testimonials kunt u nog meer ervaringen van bezoekers lezen. Bovendien wordt Alleszelf.nl sinds vorig jaar door de Koninklijke Bibliotheek officieel gearchiveerd als digitaal erfgoed.

Het team van Alleszelf.nl

 • Aad Koster
  Mede-initiatiefnemer, directeur
 • Frank van Hoorn
  Mede-initiatiefnemer
 • Ireen Rempt
  Mede-initiatiefnemer
 • Klaas Punselie
  Extern adviseur
 • Robert Arnoldy
  Mede-initiatiefnemer

Achtergrondinformatie

Zoveel mogelijkheden

De ervaring leert dat er voor ouderen ontelbaar veel voorzieningen zijn in ons land: van telefooncirkels tot bezoekdiensten, van klusjesmannen en thuiszorg tot hulp bij de computer, smartphone, huisdieren, administratie en aanpassing van de woning. En wat te denken van ontmoetingsgelegenheden, cursussen, informatie, advies, maaltijden en alarmeringsdiensten? Sommige organisaties die deze diensten aanbieden werken alleen in bepaalde wijken en buurten; andere aanbieders werken voor hele dorpen, steden of regio’s. Soms zijn ze in het hele land actief. Het aanbod verschilt ook op de manier waarop deze beschikbaar is. De diensten worden soms geleverd door individuele vrijwilligers, andere keren door georganiseerde vrijwilligers. Ook is aanbod beschikbaar via organisaties die uit belasting- of premiegeld door de overheid betaald worden. Tot slot zijn er steeds meer private, commerciële aanbieders. Kortom: er is heel veel keuze.

Zelf kiezen

Veel ouderen en mantelzorgers willen graag de regie houden over hun leven, ook op de hoogste leeftijd. Maar met zo’n ontzettend groot en divers aanbod is dat vaak heel moeilijk. Zelfs voor professionals is het vaak moeilijk om een totaalbeeld te hebben. Terwijl dat juist nodig is om  zorg en ondersteuning te kunnen regelen die 100% past. Dit is vaak niet mogelijk.

Kritisch zijn is belangrijk

De zorg en ondersteuning voor mensen op hoge leeftijd is vaak belangrijk voor hen. Bovendien gaat het in veel gevallen over een langdurige relatie tussen de oudere en de zorg- of hulpverlener, om ondersteuning bij mensen aan huis en soms zelfs aan lijf en leden. Dit zijn redenen om heel bewust te kiezen. Dit gebeurt lang niet altijd.

Vergelijken

Vaak kiezen ouderen en mantelzorgers diensten die andere mensen aan hen voorstellen. Dat kan natuurlijk prima uitpakken. Tegelijkertijd weten we dat het beschikbare aanbod zeer groot is; de kans dat een andere aanbieder of een andere oplossing daarom (nog) beter past is daarom groot. Het is dan ook belangrijk om goed en eenvoudig diensten te kunnen vergelijken. Hier zijn weinig mogelijkheden voor.

Direct gebruiken

Als ouderen, hun mantelzorgers of hulpverleners een dienst hebben gevonden die ze willen inschakelen, is het ook belangrijk dat dat vrijwel per omgaande kan gebeuren. Immers: met dank aan de technologische vooruitgang zijn steeds meer mensen eraan gewend om zaken snel te regelen: via een emailadres, een webformulier, een aanmeldbevestiging en/of een iDealbetaling is vaak direct duidelijk wanneer producten of diensten ontvangen worden. ‘Vandaag besteld vóór 22.00 uur; morgen geleverd’, staat op steeds meer sites. Voor zorg- en dienstverlening aan ouderen is dit zelden van toepassing.

Een wereld te winnen

Kortom: als mensen steeds langer thuis willen en moeten blijven wonen, dan is het van groot belang om er alles aan te doen om hen dat mogelijk te maken. Daar is nog een wereld te winnen: “bomen en bos”, “kastje en muur” zijn alom aanwezig. Alleszelf.nl wil eraan bijdragen dat mensen maximaal zelfstandig hun zorg en ondersteuning kunnen regelen.

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: