ZorgcoördinatieZorgcoördinatie


Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Maak uw keuze aan de hand van deze verschillende kenmerken:

Soorten:
   • Aanvragen indicaties of vergoedingen: de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
   • Altijd op de achtergrond aanwezig: deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
   • Begeleiding van mantelzorgers: hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
   • Crisisopvang: wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
   • Familiegesprekken: de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
   • Informatie en advies: de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
   • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners: de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
   • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning: de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
   • Sociaal–emotionele begeleiding: de zorgcoördinator is er niet alleen voor ‘praktische oplossingen’, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
   • Vast aanspreekpunt: de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.

Specialisaties: Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
   • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
   • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
   • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

Betalingsmogelijkheden: Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Klik hier voor onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 42
42 diensten
Home Instead Thuisservice: Zorgcoördinatie

Home Instead Thuisservice: Zorgcoördinatie

door Home Instead Thuisservice
Wij zijn er voor u, is de kern van onze dienstverlening. Wij zijn er voor u als senior, voor u als partner en voor u als zoon of dochter. U staat centraal en wij zorgen ervoor dat u zelf of uw dierbare naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
 • Welzijn vóór zorg
 • Thuisservice op maat
 • Aanvullende mantelzorg
€ 29,40 - € 38,00
per uur
Meer informatie »
Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

door Stichting Welzijn Capelle
Servicepunt Mantelzorg ondersteunt mensen die mantelzorger zijn van een inwoner van Capelle aan den IJssel. Servicepunt Mantelzorg is een onderdeel van Buurtkracht en is gratis.
 • Voor mantelzorgers
 • Gratis
 • Informatie en advies
€ 0,00
per uur
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

LIMOR: maatschappelijk opvang

door LIMOR
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement

door Beter Thuis Wonen Thuiszorg
De zorgbegeleider helpt met het zoeken naar manieren waardoor de kwaliteit van leven en het welbevinden van degene met dementie en de naasten geoptimaliseerd kan worden. Dit doet de zorgbegeleider door signalen op te vangen en op de juiste manier handelen. Bijvoorbeeld bij problemen in het gedrag of de stemming van iemand met dementie.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

IZA: Casemanagement

door IZA
Onze zorgadviseurs helpen u bij vragen en twijfels over de zorg. Zij bekijken uw situatie, geven persoonlijk advies en begeleiden u.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Ouderenzorg

door CuraXL
CURA XL kijkt samen met jou naar alle vragen die jij zou kunnen hebben en helpt je bij het opstellen van een haalbaar plan. Indien er problemen zijn in de huidige woonomgeving en de wens is zolang mogelijk thuis te kunnen wonen, zal CURA XL helpen dit zolang mogelijk voor elkaar te krijgen.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

door Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Wij bieden betrokken zorg. Betrokken zorg is meer, betrokken zorg is warm, die voel je. 24 uur per dag, 7 dagen per week!
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Cedrah, locatie d'Amandelhof: Wachtlijstbegeleiding

door Cedrah, locatie d'Amandelhof
De klantadviseurs van Cedrah bieden klantbemiddeling aan tussen de (potentiële) klant en één of meerdere woonzorgcentra. De klantadviseurs houden de regie over het contact met de potentiële klant vanaf eerste aanvraag tot levering van producten en diensten.
€ 0,00
per uur
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Marloes Ontzorgt: Zorgcoördinatie

door Marloes Ontzorgt
Contacten onderhouden met mantelzorgers. Respijtzorg overdag (De mantelzorger kan even ‘op adem komen’, om daarna de zorg weer op zich te nemen). Aanvraag voorzieningen. Gezelschap houden bij eenzaamheid en het bevorderen van sociale contacten.
€ 17,50 - € 25,00
per uur
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Welzijn Lansingerland: Ouderenadvies

door Welzijn Lansingerland
Vraagbaak 67+: Alle inwoners van Lansingerland van 67 jaar en ouder, die een vraag of probleem hebben op het gebied van wonen, zorg, welzijn of financiën, kunnen gratis een beroep doen op de Ouderenadviseurs van Welzijn Lansingerland.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Icare: Casemanagement

door Stichting Icare
Informatie en advies die een gespecialiseerd verpleegkundige u kan geven bij een huisbezoek.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

PrivaZorg: Zorgcoördinatie

door PrivaZorg Alblasserwaard eo
Bij PrivaZorg Alblasserwaard en Drechtsteden (A&D) kunt voor alle soorten thuiszorg terecht. Heeft u verzorging, verpleging of begeleiding nodig? Of hebt u behoefte aan hulp bij het huishouden? Dan bent u bij PrivaZorg A&D aan het juiste adres!
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

NPZ: Casemanager Palliatieve Zorg

door Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland
Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers in de regio Dordrecht en Gorinchem die aangesloten zijn bij de Stichting Drechtzorg.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

ccasemanagement bij dementie

door Medrie
Medrie Zorggroep Zwolle is een onderneming van huisartsen in de regio Zwolle die op een maatschappelijk verantwoorde wijze, samen met huisartsen, ketenpartners en patiënten ketenzorg(programma’s) ontwikkelt, coördineert en faciliteert rondom mensen met een chronische aandoening.

Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Palliatieve zorg

door De Schutse
De meeste mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In hun eigen vertrouwde omgeving en omringd door mensen die van hen houden.

Vaak neemt de levenspartner, een familielid, vriend(in) of goede buur als vanzelfsprekend de verzorging op zich. Maar soms gaat dat niet meer, om welke reden dan ook. In dat geval kan De Schutse, stichting voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordoost-Groningen, uitkomst bieden.
Meer informatie »
Toon meer