ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 456
456 diensten
Logo Zorgcoördinatie

Professioneel Mentorschap

door Meer-Mentorschap
Een professioneel mentor komt op voor uw persoonlijke belangen op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Een mentor maakt samen met de betrokkene beslissingen en kijkt wat het beste bij de cliënt past. De mentor beoordeelt de zorgbehoefte en bewaakt de inzet van de zorg en houdt de kwaliteit in het oog. De mentor draagt zorg voor een goede afstemming tussen de betrokken hulpverleners.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie De Hoven

door Stichting De Hoven
Thuiszorg De Hoven biedt ook casemanagement, als u af en toe dingen vergeet.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgbemiddeling

door Christelijk zorgcentrum 't Anker
Het Anker beheert de zorgtoewijzing van Protestant Christelijk Zorgcentrum het Anker in Kesteren en omgeving en voorziet in het geven van zorgadvies aan cliënten en belangstellenden. U kunt terecht voor al uw vragen rondom zorgverlening en indicatie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Bureau Klein Robbenhaar
Bij mentorschap draait het alleen om persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat niet over geld en over goederen. Een mentor kan zelfstandig beslissingen nemen voor iemand die dat zelf niet meer kan. Bij deze beslissingen staat de wens van de cliënt centraal. Een mentor wordt bijvoorbeeld benoemd voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen en psychiatrische patiënten.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Veen en Veste Bewind en Budget
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. De beslissingen zijn, in tegenstelling tot bewind, niet financieel maar persoonlijk van aard.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Professionele mentorschappen

door De Wegwijzer In Zorg
Een professioneel mentorschap biedt uitkomst bij mensen met een verstandelijke beperking, dementie, een hoge leeftijd of de (forensische) psychiatrie. Tijdens zo’n mentorschap behartigt De Wegwijzer in Zorg op onafhankelijke wijze de belangen op gebied van zorg, omdat een cliënt dat op dit moment (lichamelijk en/of geestelijk) niet meer zelf kan.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Zin Organizing
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Pro bewind
Als iemand niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding wordt een mentor benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Professioneel Mentorschap

door Brocaar Bewindvoering, Mentorschap en Curatele
Brocaar Bewindvoering en Mentorschap is een kleinschalig kantoor in Midden Nederland (Zeist) dat op eigen professionele wijze vorm geeft aan maatschappelijke betrokkenheid. De kleinschaligheid garandeert direct contact met de bewindvoerder en/of mentor en daardoor zijn lijnen kort, ook met samenwerkende instanties.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Professioneel Mentorschap

door Commitment in de zorg
Ik ben lid van de Nederlandse vereniging van Professionele Mentoren. Wat betreft de kwaliteitseisen houd ik mij aan de door hen opgestelde regels voor • Verklaring gedragscode – integriteit • Wet bescherming persoonsgegevens • Eisen om jaarlijkse bijscholing te volgen • Klachten regelement
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap Achterhoek, Rozendaal en Rheden

door Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland
Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Mentorschap Overijssel Gelderland werkt met vrijwillige mentoren.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Aangenaam Bewind
Het mentorschap beschermt meerderjarige mensen die niet (meer helemaal) voor zichzelf kunnen beslissen. Dat kan bijvoorbeeld zijn ingeval van een verstandelijke beperking, dementie of hoge leeftijd.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mantelzorgmakelaar

door Thuis in Cliëntondersteuning
Een mantelzorgmakelaar kijkt vooral naar waar je als mantelzorger behoefte aan hebt om het zorgen op een goede manier vol te kunnen blijven houden.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorencoach

door Evarde
Gediplomeerd Seniorencoach
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Praktisch Organizeren, bureau voor Professional Organizing
Professional organizer
Meer info »
Toon meer