ZorgcoördinatieZorgcoördinatie


Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Maak uw keuze aan de hand van deze verschillende kenmerken:

Soorten:
   • Aanvragen indicaties of vergoedingen: de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
   • Altijd op de achtergrond aanwezig: deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
   • Begeleiding van mantelzorgers: hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
   • Crisisopvang: wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
   • Familiegesprekken: de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
   • Informatie en advies: de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
   • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners: de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
   • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning: de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
   • Sociaal–emotionele begeleiding: de zorgcoördinator is er niet alleen voor ‘praktische oplossingen’, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
   • Vast aanspreekpunt: de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.

Specialisaties: Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
   • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
   • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
   • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

Betalingsmogelijkheden: Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Klik hier voor onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 17
17 diensten
Cedrah, locatie d

Cedrah, locatie d'Amandelhof: Wachtlijstbegeleiding

door Cedrah, locatie d'Amandelhof
De klantadviseurs van Cedrah bieden klantbemiddeling aan tussen de (potentiële) klant en één of meerdere woonzorgcentra. De klantadviseurs houden de regie over het contact met de potentiële klant vanaf eerste aanvraag tot levering van producten en diensten.
€ 0,00
per uur
Meer informatie »
Kwadraad: Casemanagement, zorgcoördinatie, regisseur

Kwadraad: Casemanagement, zorgcoördinatie, regisseur

door Kwadraad
Kwadraad is een organisatie die actief is in Lansingerland. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen.
Meer informatie »
Welzijn Lansingerland: Ouderenadvies

Welzijn Lansingerland: Ouderenadvies

door Welzijn Lansingerland
Vraagbaak 67+: Alle inwoners van Lansingerland van 67 jaar en ouder, die een vraag of probleem hebben op het gebied van wonen, zorg, welzijn of financiën, kunnen gratis een beroep doen op de Ouderenadviseurs van Welzijn Lansingerland.
Meer informatie »
Thuisbegeleiding Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag

Thuisbegeleiding Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag

door Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag
Het Leger des Heils biedt langdurige begeleiding in de woonomgeving om het zelfstandig wonen zo lang mogelijk te kunnen behouden, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
Meer informatie »
Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

door Stichting Welzijn Capelle
Servicepunt Mantelzorg ondersteunt mensen die mantelzorger zijn van een inwoner van Capelle aan den IJssel. Servicepunt Mantelzorg is een onderdeel van Buurtkracht en is gratis.
€ 0,00
per uur
Meer informatie »
Parento Thuiszorg: Zorgcoördinatie pallatieve zorg, casemanagement dementie

Parento Thuiszorg: Zorgcoördinatie pallatieve zorg, casemanagement dementie

door Parento Thuiszorg
Zorgcoördinatie op maat. Eerst inventariseert Parento Thuiszorg in een persoonlijk gesprek bij u thuis uw persoonlijke situatie om daarna samen tot oplossingen te komen.
€ 48,00
per uur
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

SMITH Senioren Service

door SMITH Advies & Consultancy
SMITH Senioren Service biedt ondersteuning aan de oudere wordende mens in zijn leefomgeving, waarbij de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, mobiliteit en veiligheid centraal staan. Door verschillende vormen van samenwerking kan er een complete service geboden worden, individueel bepaald met behoud van de eigen regie.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Depse: Mantelzorgmakelaar

door Depse Zorg
Een mantelzorgmakelaar is een wegwijzer in de wereld van de zorg. Ik kan u helpen bij vragen over zorg, wonen, inkomen, werk, welzijn, wetten en regels en verzekeringen. Ik kan samen met u kijken naar knelpunten en mogelijkheden binnen uw mantelzorgsituatie. Dit voorkomt overbelasting bij de mantelzorger.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Thuisbegeleiding Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag

door Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag
Het Leger des Heils biedt langdurige begeleiding in de woonomgeving om het zelfstandig wonen zo lang mogelijk te kunnen behouden, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Mantelzorgmakelaar

door Regio Mantelzorgmakelaars
Wij nemen regeltaken over van mantelzorgers om hen te ontlasten en de zorg beter te regelen. Wij adviseren en implementeren mantelzorgvriendelijk ondernemen met als doel de arbeidsparticipatie van mantelzorgers te optimaliseren. Wij adviseren ook zorgorganisaties.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Maatzorg: Thuisbegeleiding op maat

door Maatzorg
Thuisbegeleiding is er voor kwetsbare mensen die de regie over hun dagelijks leven kwijt zijn en niet op eigen kracht hun problemen kunnen oplossen.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

NPZ: Casemanager Palliatieve Zorg

door Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland
Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers in de regio Dordrecht en Gorinchem die aangesloten zijn bij de Stichting Drechtzorg.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

NPZ: Netwerkcoördinatie

door Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland
Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers in de regio Dordrecht en Gorinchem die aangesloten zijn bij de Stichting Drechtzorg.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

PrivaZorg: Zorgcoördinatie

door PrivaZorg Alblasserwaard eo
Bij PrivaZorg Alblasserwaard en Drechtsteden (A&D) kunt voor alle soorten thuiszorg terecht. Heeft u verzorging, verpleging of begeleiding nodig? Of hebt u behoefte aan hulp bij het huishouden? Dan bent u bij PrivaZorg A&D aan het juiste adres!
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Parento Thuiszorg: Zorgcoördinatie pallatieve zorg, casemanagement dementie

door Parento Thuiszorg
Zorgcoördinatie op maat. Eerst inventariseert Parento Thuiszorg in een persoonlijk gesprek bij u thuis uw persoonlijke situatie om daarna samen tot oplossingen te komen.
€ 48,00
per uur
Meer informatie »
Toon meer