ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 458
458 diensten
Logo Zorgcoördinatie

Seniorencoach

door Evarde
Gediplomeerd Seniorencoach
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Stichting Mentorschap Amsterdam
Bij ziekte of een beperking is het soms moeilijk om zelfstandig een besluit te kunnen nemen in complexe situaties. Zeker wanneer er behoefte is aan zorgverlening, is het aan de orde om een goede wettelijke vertegenwoordiger te hebben.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Cliëntondersteuner via Wijksteunpunt

door Welzijn Bergen
Komt er van alles op u af? En ondervindt u problemen op het gebied van zorg, welzijn of wonen? U kunt hiervoor ondersteuning aanvragen. De cliëntondersteuner denkt met u mee en geeft advies. Doordat de clientondersteuner ook in het sociaal team (doorlinken) zit, kan u hulpvraag, indien nodig, breder worden opgenomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Annemieke Belgraver Professional Organizer
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Carinova: Casemanagement

door Carinova
Carinova heeft een groot aantal specialisten in dienst die u op veel terreinen kunnen adviseren, ondersteunen, begeleiden en behandelen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Colpa
Bij een mentorschap behartigt de mentor de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet kan. Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen. Het gaat hierbij vooral om het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Het zijn dus de persoonlijke belangen van de cliënt.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgbemiddeling

door Christelijk zorgcentrum 't Anker
Het Anker beheert de zorgtoewijzing van Protestant Christelijk Zorgcentrum het Anker in Kesteren en omgeving en voorziet in het geven van zorgadvies aan cliënten en belangstellenden. U kunt terecht voor al uw vragen rondom zorgverlening en indicatie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorg en ondersteuning thuis voor ouderen met dementie

door Beweging 3.0
Als dementie in uw leven komt, roept dit wellicht veel vragen en zorgen bij u op, maar mogelijk ook bij uw partner, familie en omgeving. Misschien heeft u last van gedragsveranderingen. Mogelijk stuit u daarom op veel onbegrip in de omgeving. Daarnaast ervaart u mogelijk problemen met taal, uw motoriek en herkenning van mensen en voorwerpen. Dan kunt u contact opnemen met de casemanagers dementie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door MVT
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentor

door Meijer Zorgbeheer Bewind B.V.
Indien iemand op het persoonlijke vlak niet voor zichzelf kan zorgen, kan daarvoor een mentor worden benoemd.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgtrajectbegeleider dementie

door Zorggroep Maas & Waal
Wanneer u een vermoeden hebt dat uzelf of uw partner dementie heeft, kunt u een beroep doen op de zorgtrajectbegeleider dementie. Zij weet hoe het dementieproces verloopt en welke hulp er mogelijk is. Ook regelt de zorgtrajectbegeleider dementie de hulp die u nodig hebt en stemt zij deze af met uw huisarts en andere zorgverleners.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door ElkWelzijn
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door De Regt Bewind B.V.
De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer zelfstandig kunnen behartigen. Het gaat hierbij niet over goederen of geld, maar om beslissingen die genomen moeten worden over de gezondheid en het welzijn, denk hier bijvoorbeeld aan verpleging, behandeling, begeleiding of verzorging.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Vogel Bewind
Bij een mentorschap behartigt een persoon de persoonlijke belangen van een meerderjarige die dat zelf niet kan. Het zijn de persoonlijke belangen. Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Skûle Welzijn
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Toon meer