ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 462
462 diensten
Mentorschap - ZEKER

Mentorschap - ZEKER

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.
Meer info »
 • Professionals
 • 7 ZEKERheden
 • Mentorschap
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door ABC Alliantie Welzijn
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorggroep Meander: Palliatieve zorg thuis

door Zorggroep Meander Thuiszorg
Palliatieve zorg thuis is de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven, als iemand een aandoening heeft en genezen niet meer mogelijk is. Het is verlichtende of verzachtende zorg in het eigen huis. U krijgt medische en verpleegkundige zorg overdag. Eventueel komt er 's nachts een verzorgende die bij u blijft (waakzorg). We ondersteunen ook uw naasten.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Advies en begeleiding bij dementie

door Careyn
Als u te maken krijgt met dementie, roept dit veel vragen en onzekerheden op. Onze medewerkers ('casemanagers' of 'dementieconsulenten') begeleiden en adviseren mensen met dementie en hun mantelzorgers tijdens het hele traject van dementie.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Unive MijnGemak: Mantelzorgadvies

door Univé MijnGemak
Wanneer iemand met wie u een emotionele band heeft plotseling langdurig zorg nodig heeft, rolt u vanzelf in de zorgfunctie. Soms bent u er 24 uur per dag mee bezig, en soms duurt de zorg jaren. Mantelzorg is een dankbare maar belastende taak. Ontdek waarmee wij u kunnen ondersteunen in uw taken als mantelzorger.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie

door Versa Welzijn
Als er bij u of uw partner een diagnose dementie is gesteld, heeft u te maken met veel verschillende hulpverleners. Dan is het fijn om één persoon als aanspreekpunt te hebben, die samen met u onderzoekt welke hulp of ondersteuning u nodig heeft. Daarvoor kunt u terecht bij een casemanager dementie van het netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek. Ook als er een vermoeden is van dementie maar nog geen diagnose is gesteld kan de casemanager dementie ingeschakeld worden.
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Mozaïek Welzijnsdiensten/Meldpunt
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Structurista Professional Organizing
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Cliëntondersteuning Wlz Flevoland

door Thuis in Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning Wlz is er voor jou of jouw naaste. Wanneer je vanwege een ziekte, een aandoening, een stoornis of een beperking blijvend 24 uur per dag dichtbij zorg nodig hebt. Daarvoor heb je wel een Wlz-indicatie nodig van het CIZ. Want dan is cliëntondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg van toepassing. En woon je in één van onze regio’s, dan kun je gratis gebruik maken van WlzClientondersteuning.nl.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgtrajectbegeleider dementie

door Zorggroep Maas & Waal
Wanneer u een vermoeden hebt dat uzelf of uw partner dementie heeft, kunt u een beroep doen op de zorgtrajectbegeleider dementie. Zij weet hoe het dementieproces verloopt en welke hulp er mogelijk is. Ook regelt de zorgtrajectbegeleider dementie de hulp die u nodig hebt en stemt zij deze af met uw huisarts en andere zorgverleners.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Bureau Alert: Mentorschap

door Beschermingsbewind Twente B.V.
De mentor is degene die de betrokkene vertegenwoordigt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene. Deze maatregel kan bij de rechtbank, sector kanton (zonder advocaat) worden aangevraagd.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Adunare
Een mentor is van belang als iemand door fysieke of psychische problemen niet zelf de regie kan voeren over de zorg die nodig is. Regelmatig wordt dit door familieleden (ouders, broers of zussen) opgevangen of zijn er in de directe omgeving familieleden, vrienden of kennissen en soms mantelzorgers die deze taak op zich nemen. De mentor is er voor die mensen waarvan de naasten dit niet kunnen of willen behartigen. De cliënt heeft vaak complexe problematiek.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door De Mo-Factor
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Ellen Massaro Professional Organizer
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door OptiOrganize
Professional organizer
Meer info »
Toon meer