ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 456
456 diensten
Logo Zorgcoördinatie

Vrijwillige ouderenadviseur (VOA)

door KBO-PCOB
Heeft u vragen over wonen, zorg, welzijn, vervoer of financiën? Voor advies en voorlichting kunt u terecht bij een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) in uw provincie.
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie De Hoven

door Stichting De Hoven
Thuiszorg De Hoven biedt ook casemanagement, als u af en toe dingen vergeet.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ

door Zorgbelang Fryslân
Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u ondersteuning nodig bij het regelen van uw zorg of bij het maken van nieuwe afspraken hierover? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Wmo-cliëntondersteuners

door KBO Brabant
Stel u hebt zorg of hulpmiddelen nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dan kunt u zich wenden tot de gemeente en een Wmo-melding doen. De gemeente start dan een onderzoek om vast te stellen wat u nodig heeft. Bij de start van het onderzoeksproces kan het helpen om een persoonlijk plan op te stellen. Onze vrijwillige Wmo-cliëntondersteuners kunnen hierbij helpen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Windkragt10
Het kan het gebeuren dat iemand niet meer in staat is zelf te beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Of iemand mag hierover om welke reden dan ook, niet meer zelf beslissen. Een mentor neemt die beslissing – zo mogelijk – in samenspraak met de betrokkene.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Must Bewind & Mentorschap BV
Respectvol, integer en daadkrachtig. Verbindende schakel naar (zorg)hulverleners en andere instanties. Uitgebreid sociaal en beroepsmatig netwerk.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Coaching op Maat
Bent u op zoek naar iemand die u ondersteunt in uw contacten met uw zorgverleners? Die uw persoonlijke belangen op gebied van uw zorg goed vertegenwoordigt? U helpt bij het maken van belangrijke keuzes als: wel of niet verhuizen, andere medicatie, keuze van zorgaanbieder enz.? Dan is mentorschap wellicht iets voor u.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Caritas Urk St. voor Informele Zorg en Welzijn
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Cliëntondersteuning Wmo Meppel

door Thuis in Cliëntondersteuning
Gemeente Meppel is één van de “koplopergemeenten onafhankelijke cliëntondersteuner” en werkt met een “Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning”.
Binnen de gemeente Meppel maakt Thuis in Cliëntondersteuning deel uit van het netwerk. Binnen dit netwerk maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring. Wij weten elkaar snel te vinden. Zo bundelt Meppel de krachten van de verschillende partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden in de gemeente.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Hospicevoorziening Sint Maartenshuis

door Stichting Sint Maartenhuis
In het Sint Maartenhuis wordt zorg en terminale opvang geboden die gericht is op de zieke, die wij liever gast noemen, en afgestemd op zijn/haar individuele behoeften. Het Sint Maartenhuis biedt een sfeervolle omgeving waar iedere gast zijn/haar eigen kamer met sanitaire voorzieningen en een buitenterras heeft en waar dag en nacht verzorging en ondersteuning in de vorm van deskundige vrijwilligers aanwezig is.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Motio budget en advies BV
Een verzoek mentorschap wordt evenals bij onder bewind stelling aan de kantonrechter voorgelegd. Een verzoek voor mentorschap wordt gedaan als iemand zelf niet meer kan beslissen over persoonlijke zaken. Met een mentorschap wordt de betrokkene als het ware op het persoonlijke vlak beschermd. Betrokkene wordt zoveel mogelijk betrokken in de besluitvormingen van de mentor maar beschermd waar nodig is.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Steunpunt Mantelzorg

door Welzijn De Meierij
Informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement

door Coloriet
Een casemanager is een persoonlijk begeleider die u helpt als u op meerdere gebieden zorg nodig heeft.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mantelzorgmakelaar

door Regio Mantelzorgmakelaars
Wij nemen regeltaken over van mantelzorgers om hen te ontlasten en de zorg beter te regelen. Wij adviseren en implementeren mantelzorgvriendelijk ondernemen met als doel de arbeidsparticipatie van mantelzorgers te optimaliseren. Wij adviseren ook zorgorganisaties.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Carinova: Casemanagement

door Carinova
Carinova heeft een groot aantal specialisten in dienst die u op veel terreinen kunnen adviseren, ondersteunen, begeleiden en behandelen.
Meer info »
Toon meer