Alleszelf.nlALLESZELF.NL

ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Soorten

  • Aanvragen indicaties of vergoedingen: de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
  • Altijd op de achtergrond aanwezig: deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
  • Begeleiding van mantelzorgers: hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
  • Crisisopvang: wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
  • Familiegesprekken: de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
  • Informatie en advies: de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
  • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners: de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
  • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning: de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
  • Sociaal–emotionele begeleiding: de zorgcoördinator is er niet alleen voor ‘praktische oplossingen’, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
  • Vast aanspreekpunt: de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.

- Specialisaties

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 63
63 diensten
Logo Zorgcoördinatie

Carinova: Casemanagement

door Carinova
Carinova heeft een groot aantal specialisten in dienst die u op veel terreinen kunnen adviseren, ondersteunen, begeleiden en behandelen.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

ccasemanagement bij dementie

door Medrie
Medrie Zorggroep Zwolle is een onderneming van huisartsen in de regio Zwolle die op een maatschappelijk verantwoorde wijze, samen met huisartsen, ketenpartners en patiënten ketenzorg(programma’s) ontwikkelt, coördineert en faciliteert rondom mensen met een chronische aandoening.

Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Dementie zorg

door Chalcedoon Zorg
Mocht u of uw partner of iemand in uw omgeving Dementie hebben dan komt er veel op u af. Wij kunnen u hierbij helpen door samen te kijken wat u, partner en mantelzorgers nodig hebben om met deze ziekte om te gaan.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Unive MijnGemak: Mantelzorgadvies

door Univé MijnGemak
Wanneer iemand met wie u een emotionele band heeft plotseling langdurig zorg nodig heeft, rolt u vanzelf in de zorgfunctie. Soms bent u er 24 uur per dag mee bezig, en soms duurt de zorg jaren. Mantelzorg is een dankbare maar belastende taak. Ontdek waarmee wij u kunnen ondersteunen in uw taken als mantelzorger.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie

door Zorggroep Drenthe
Op een veilige, verantwoorde manier thuis wonen met beginnende dementie? Dat kan met de thuiszorg van Zorggroep Drenthe. Onze casemanager dementie ondersteunt u en uw partner of familie vanaf het eerste moment dat u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is.
€ 0,00
per uur
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanager dementie

door FlexiCura
Heeft u, of uw naaste, dementie of een vermoeden van dementie? En heeft u behoefte aan ondersteuning en begeleiding daarbij? Of wilt u eens met iemand praten over wat dat betekent en wat er gaat gebeuren? Dan kunt u om ondersteuning vragen van de casemanager dementie.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Onafhankelijke ondersteuning voor mensen met een (mantel)zorg-hulpvraag

door Eva regelt!
Eva regelt! staat voor een brede kijk op zorg voor
mantelzorgers en zorgvragers, werkgevers en zorgprofessionals.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Thuisbegeleiding Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag

door Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag
Het Leger des Heils biedt langdurige begeleiding in de woonomgeving om het zelfstandig wonen zo lang mogelijk te kunnen behouden, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Hemenborg: Mentorschap

door Hemenborg B.V.
Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf opkomen. Ze vinden het lastig om informatie goed te begrijpen en om beslissingen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie, hersenletsel, een verstandelijke of psychische beperking. Voor hen is het moeilijk om de juiste keuzes te maken als het gaat om hun eigen verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling. Dan kan er een mentor benoemd worden die deze beslissingen overneemt maar wel zoveel mogelijk samen met de persoon om wie het gaat.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Cliëntondersteuning

door De SMD - Stichting Maatschappelijke Dienstvelrening Zaanstreek Waterland
Het belang van de cliënt is het uitgangspunt en leidend voor de cliëntondersteuner van de SMD. Onze cliëntondersteuner versterkt de positie van inwoners door te ondersteunen bij het formuleren van de hulpvraag en door informatie te geven over de mogelijkheden van ‘het systeem’ en hun rechten als cliënt. Ondersteuners bieden cliënten kennis over de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden die de zorg kan bieden, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Home Instead Thuisservice: Zorgcoördinatie

door Home Instead Thuisservice
Wij zijn er voor u, is de kern van onze dienstverlening. Wij zijn er voor u als senior, voor u als partner en voor u als zoon of dochter. U staat centraal en wij zorgen ervoor dat u zelf of uw dierbare naaste zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
€ 31,20 - € 38,00
per uur
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg

door MEE Groningen
MEE Groningen ondersteunt u bij het regelen van uw langdurige zorg zoals u dat wilt. Passend bij uw wensen en zo mogelijk afgestemd met uw familie en omgeving. Dat doen wij vanuit onze brede kennis en expertise van mensen met een beperking en van de Wet langdurige Zorg (Wlz).
€ 0,00
per uur
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

IZA: Casemanagement

door IZA
Onze zorgadviseurs helpen u bij vragen en twijfels over de zorg. Zij bekijken uw situatie, geven persoonlijk advies en begeleiden u.
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Parento Thuiszorg: Zorgcoördinatie pallatieve zorg, casemanagement dementie

door Parento Thuiszorg
Zorgcoördinatie op maat. Eerst inventariseert Parento Thuiszorg in een persoonlijk gesprek bij u thuis uw persoonlijke situatie om daarna samen tot oplossingen te komen.
€ 48,00
per uur
Meer informatie »
Logo Zorgcoördinatie

Icare: Casemanagement

door Stichting Icare
Informatie en advies die een gespecialiseerd verpleegkundige u kan geven bij een huisbezoek.
Meer informatie »
Toon meer