|  | 

Mentorschap

Ben Wortelboer is professioneel zorgmentor in Noord-Nederland. Hij heeft een brede en jarenlange ervaring als begeleider van mensen met complexe problemen. Ben's motto is: ´Doe wat je zelf kunt doen, ik help je als dat nodig is en als je het zelf ècht niet kunt, kom ik in actie.´

Sommige volwassenen kunnen door een ziekte of beperking (tijdelijk) niet goed voor hun eigen belangen opkomen. Bijvoorbeeld omdat ze dementeren, psychiatrische en/ of verslavingsproblemen hebben, of verstandelijk beperkt zijn. Zij kunnen baat hebben bij een zorgmentor.

Een zorgmentor wordt altijd aangesteld door de kantonrechter. De zorgmentor neemt -namens de persoon van wie hij mentor is- besluiten over zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor treedt ook op wanneer hij vindt dat in de zorg fouten worden gemaakt of dreigen te worden gemaakt. De mentor regelt géén financiële zaken; dat doet een bewindvoerder.

Soms wordt een familielid, vriend of vriendin zorgmentor. Maar als die mogelijkheid er niet is, kan de kantonrechter een professioneel mentor benoemen. Dat gebeurt altijd op verzoek van de persoon zelf, van de familie, of van betrokken hulpverleners.

Ben Wortelboer is zorgmentor in de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Drenthe, Friesland, Groningen
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Ben Wortelboer zorgmentor

  Ben Wortelboer werkt al zo’n 20 jaar als maatschappelijk werker in de zorg- en dienstverlening. Zowel als leidinggevende en als uitvoerende heeft hij een schat aan kennis en ervaring opgedaan in de begeleiding en activering van mensen met een psychische- en/of verstandelijke beperking.
   
  Ben's uitgangspunt is dat elk mens recht heeft op goede zorg en een respectvolle bejegening, welke problemen er ook zijn. Zijn doel is altijd om cliënten zo te ondersteunen dat ze hun zelfstandigheid blijven voelen.
   
  Quote: "Ook al ben je deels wils-onbekwaam, je houdt je eigen wil."

  Ben kan goed contact leggen, is zeer stressbestendig en combineert betrokkenheid met distantie en nuchterheid. Hij schat situaties scherp in en handelt daadkrachtig. 

  Kamer van Koophandel: 
  62156713
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.