|  | 

Casemanager dementie

Heeft u behoefte aan advies en begeleiding bij geheugenproblemen of dementie? De casemanager dementie kan u helpen met alles wat bij dementie komt kijken. Als er bij u of uw partner een diagnose dementie is gesteld, heeft u te maken met verschillende hulpverleners. Dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben die samen met u onderzoekt welke hulp of ondersteuning u nodig heeft.

Wat doet een casemanager dementie?
De casemanager dementie is onafhankelijk en biedt ondersteuning aan de thuiswonende cliënt met dementie of een vermoeden daarvan. Zij begeleidt de cliënt en de mantelzorger gedurende het gehele ziekteproces. De casemanager geeft voorlichting, informatie, advies, emotionele ondersteuning, begeleiding en werkt nauw samen met specialisten, huisartsen en andere professionals. De casemanager bezoekt u thuis en bekijkt welke problemen er zijn en welke zorg en ondersteuning nodig is. Samen met de betrokken hulpverleners maakt zij hierover afspraken en onderhoudt de contacten. De casemanager kan u helpen bij het aanvragen van indicaties.

Ketennetwerk Dementie Gooi & Vechtstreek
Het ketennetwerk Dementie Gooi & Vechtstreek is ontstaan vanuit het Landelijk Dementie Programma (LDP). De volgende organisaties zijn aangesloten: Alzheimer Nederland ‘t Gooi, Amaris Zorggroep, Gemeenten Gooi & Vechtstreek, Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie, GGz Centraal, HilverZorg, Inovum, Tergooi Ziekenhuizen, Versa Welzijn en Vivium Zorggroep.

  Direct naar Casemanager dementie

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Hilversum, Wijdemeren
  Type
  Casemanagement
  Kenmerken
  Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning , Aanvragen indicaties, vergoedingen, Altijd op de achtergrond aanwezig , Informatie en advies, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners, Sociaal-emotionele begeleiding, Vast aanspreekpunt
  Specialisaties
  Dementiezorg
  Voorwaarden

  Voor het inschakelen van een casemanager kan de huisarts, geriater, neuroloog of andere zorgverlener contact opnemen met Thuiszorg Inovum. Zij kunnen u in contact brengen met de casemanager dementie.

  Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van een casemanager dementie. Ook als er een vermoeden is van dementie maar nog geen diagnose is gesteld kan de casemanager dementie ingeschakeld worden.

  Inovum

  Inovum is een middelgrote zorgorganisatie in Wijdemeren en Hilversum die als doel heeft de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand te houden. Inovum doet dit met een kwalitatief goed- en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Inovum biedt, verankerd in de wijk, hulp bij huishouding, dagactiviteiten en groepszorg, zelfstandige woonruimte voor ouderen, thuiszorg in de wijk en verpleeg(huis)zorg.

  € 0,00
  per uur
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.