Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

Administratie & GeldAdministratie

Kunt u hulp gebruiken bij uw administratieve en financiële zaken? Gelukkig zijn er in Nederland veel organisaties die u kunnen helpen om orde op zaken te houden en goed te regelen. Bijvoorbeeld bij rekeningen, de ‘blauwe enveloppen’, verzekeringen en betalingen die u moet doen. Daarbij helpt mogelijk coaching, beheer of bewindvoering om zelfredzaam te blijven. Maar ook met diensten om nalatenschap tijdig te regelen.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Typen

We onderscheiden:
 • Thuisadministratie : gaat om de persoonlijke financiële en administratieve situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
  • ordenen van rekeningen;
  • doen van betalingen;
  • controleren en bijhouden van (automatische) af- en bijschrijvingen;
  • indienen van declaraties zorgverzekering;
  • overstappen zorgverzekering of energie-, televisie-, telefonie- en internetleverancier;
 • Belastingaangifte : voor de (jaarlijkse) aangifte van uw inkomsten.
 • Budgetcoaching : ondersteunt huishoudens bij gedragsverandering en helpt op weg naar financiële zelfredzaamheid door inzicht te verkrijgen en advies te geven hoe te budgetteren
 • Budgetbeheer : als geldzaken niet goed meer zijn te regelen, beheert een instantie uw geld. Dat kan vrijwillig of verplicht door de gemeente. Het doel is om schulden te voorkomen of om ervoor te zorgen dat schulden niet groter worden. Bij budgetbeheer komt het inkomen binnen op een aparte rekening. Een instantie voor budgetbeheer beheert de/uw rekening. Bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbank, sociale dienst, een bewindvoerder of een speciaal budgetbeheerbureau. De cliënt krijgt een afgesproken bedrag (per week of per maand) voor dagelijkse uitgaven. De instantie voor budgetbeheer betaalt (een deel van) de rekeningen. Bijvoorbeeld huur, gas, water, licht en verzekeringen. U maakt hierover afspraken in een budgetplan.
 • Bewindvoering : ook wel beschermingsbewind, is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert dan het geld en de goederen. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of bij problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.
 • Nalatenschap : om tijdig te regelen wat er moet gebeuren na uw overlijden en nabestaanden in praktische zin te ontzorgen. Denk aan een wilsverklaring, testament en/of erfenis. U kunt ook in een levenstestament juridisch regelen wat er moet gebeuren wanneer u niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen, uw eigen administratie te doen en bijvoorbeeld uw financiën te beheren of uw huis te verkopen.
 • Pgb-beheer : Pgb-deskundigen nemen de zorg uit handen van de complete administratie. Zij kennen de plichten en controleren de besteding van het persoonsgebonden budget conform de indicatie. Daarnaast verzorgen zij zorgovereenkomsten en budgetoverzichten en leggen ook verantwoording af aan het zorgkantoor en de belasting.

- Kanalen

Op welke manier wordt de dienst geleverd:
 • Aan loket / op locatie : u moet naar de dienstverlener toegaan.
 • Online : u kunt via een internetsite de dienst gebruiken.
 • Via e-mail : u kunt uw vragen per e-mail stellen.
 • Telefonisch : u kunt bellen met uw vragen.
 • Huisbezoek : de adviseur komt bij u thuis.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de administratieve dienst beroepsmatig, als professional, uitoefen

- Branche- of beroepsorganisatie

Sommige aanbieders zijn hierbij aangesloten. Deze aansluiting kan u extra zekerheid geven over de kwaliteit van de dienstverlening. Hieronder staan de verschillende branche- of beroepsorganisaties bij deze vorm van dienstverlening:

Goed geregeld! Deel uw ervaring op Alleszelf.nl

Help ook anderen bij de juiste keuze. Kom hier straks terug om een beoordeling te geven over de aanbieder van uw keuze. Klik dan in het zoekresultaat op hun knop ‘Meer informatie’ en daarna op ‘Beoordeling geven’.

Meer informatie?
Lees onze nieuwsberichten over administratie & geld en over regie rond het levenseinde.

Lijst
Aantal Administratie & Geld dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 1.508
1.508 diensten
Vergelijkingssite vaste lasten

Vergelijkingssite vaste lasten

door Pricewise
Pricewise is een vergelijkingssite waarop je je verzekeringen, energiecontract en telecomabonnement kunt vergelijken. Je kunt hiermee flink besparen op de vaste lasten.
€ 0,00
per uur
Meer info »
 • Onafhankelijk vergelijken
 • Zeer volledig aanbod
 • De laagste prijs
Beschermingsbewind - ZEKER

Beschermingsbewind - ZEKER

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Een lichamelijke of geestelijke beperking kan de oorzaak zijn dat iemand permanent of tijdelijk de eigen administratie niet kan verzorgen. De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde te brengen, te beheren en te beschermen.
Meer info »
 • Professionals
 • Lid branchevereniging PBI
 • 7 ZEKERheden
Belastingservice aan huis

Belastingservice aan huis

door Ledenvereniging
Een deskundig belastingadviseur helpt u bij de belastingaangifte.
€ 55,00 - € 75,00
per uur
Meer info »
 • Deskundig belastingadvies
 • Bij u thuis
 • Ook per post of e-mail
Logo Administratie & Geld

Beschermingsbewind

door Profez
Bewindvoering is een dienst voor mensen die door hun situatie problemen hebben met hun financiële administratie. Dit kan door diverse redenen komen. Als iemand zelf niet goed (meer) in staat is om zijn of haar financiën op een goede manier te organiseren, kan beschermingsbewind of schuldenbewind worden aangevraagd.
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Beschermingsbewind

door AB&F Beheer VOF
Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de Kantonrechter. Reden voor de Kantonrecht om beschermingsbewind uit te spreken zijn: wanneer iemand die meerderjarig is en lichamelijk of geestelijk niet meer zelf zijn/haar financiële zaken kan regelen;wanneer iemand die meerderjarig is en problematische schulden heeft.
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Seniorenorganizer

door Jouw opruimcoach
Professional organizer
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Bewindvoering

door Pro bewind
Als iemand niet meer zelf mag beslissen over zijn financiën en bezittingen wordt een bewindvoerder benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Schuldhulpmaatje

door Schuldhulpmaatje Kerkrade
Dreig je in de schulden te komen, of heb je al schulden? Je bent niet de enige! SchuldHulpMaatje helpt je graag op weg naar financiële vrijheid.
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Executeur

door Rinette de Jong, executele diensten
Afwikkeling nalatenschap
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Budgetbeheer

door IVB Bewindvoering
Onder budgetbeheer wordt verstaan het beheren van uw inkomen door een onafhankelijke derde, als u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden. Met een speciale rekening, de zogenaamde budgetbeheer-rekening, wordt gezorgd dat uw vaste lasten, uw wekelijkse of maandelijkse huishoudgeld, aflossingen aan eventuele schulden en overige posten allemaal betaald worden. Hiervoor worden afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een budgetplan.
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Bewindvoering

door Des Bewindvoering B.V.
Het beschermingsbewind is een wettelijke maatregel, waarbij personen die niet zelfstandig in staat zijn hun financiële belangen te behartigen, onder bewind worden gesteld.
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Humanitas Thuisadministratie Rijssen en Holten

door Humanitas Deventer
Humanitas Thuisadministratie helpt je je geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf niet rondtobben, als je het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger geeft je tijdelijke hulp bij administratie en helpt om zaken op een rijtje te krijgen en te houden.
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Socius-md (Velsen) : Financiele Administratie Thuis

door Socius-md
U kunt bij ons terecht voor ondersteuning door vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het op orde brengen van uw administratie. Onze Sociaal raadslieden en dienstverleners helpen u bij ingewikkelde formulieren en juridische kwesties.
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Marti's Huisservice: Administratie (ordenen/sorteren)

door Marti's Huisservice
Ik bied u de mogelijkheid om de administratie, bij u thuis, goed te archiveren, zodat u bijvoorbeeld de papieren voor de belastingaangifte, rekeningen gemakkelijk terug kunt vinden. Heeft u hulp nodig bij het zoeken van aanvragen voor bepaalde voorzieningen en/of contact leggen met bepaalde organisaties? Of leren budgetteren? Dan kan ik u daarin ook ondersteuning bieden.
€ 25,00
per uur
Meer info »
Logo Administratie & Geld

Notaris

door Actus Notarissen
Notaris
Meer info »
Toon meer