|  | 

Thuiszorg

Krijgt u te maken met een ziekte of een lichamelijke beperking, dan kunt u in sommige gevallen niet zonder professionele verzorging en verpleging. Dankzij de flexibele wijkteams van HilverZorg krijgt u die zorg en kunt u tóch prettig en zelfstandig blijven wonen. Of het nu gaat om lichte zorg of intensieve zorg en verpleging, u kunt rekenen op de inzet en de kennis van professionals. En omdat HilverZorg met kleine teams werkt, ziet u altijd een vertrouwd gezicht.

HilverZorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast bieden wij ook gespecialiseerde thuiszorg bij dementie en thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg).

Hoe meld ik mij aan voor thuiszorg via HilverZorg?
Bel direct met het wijkteam bij u in de buurt. 

De wijkteams van HilverZorg bieden u de zorg die in uw situatie nodig is. Als het nodig is, kunnen zij er ook voor zorgen dat u thuis bepaalde vormen van specialistische zorg krijgt. Dat kan een fysiotherapeut zijn, maar bijvoorbeeld ook een wondspecialist, een diabetesspecialist of een geestelijk verzorger.

  Direct naar Thuiszorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Hilversum
  Soorten hulp
  Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Dementiezorg, Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  Voor persoonlijke verzorging, verpleging en dagzorg heeft u een indicatie nodig. Voor een Wlz-indicatie neemt u contact op met het CIZ. De indicatie voor de Zvw (zorgverzekering) loopt via de wijkverpleegkundige en bij het gemeenteloket kunt u terecht voor financiering vanuit de Wmo.

  HilverZorg

  HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van het woondiensten- of expertisecentrum. Met kleinschalige, integrale zorg stellen we onze klanten in staat hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Nu en in de toekomst.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.