|  | 

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg helpt wanneer mantelondersteuning ontoereikend is geworden. Om zowel zieken te helpen als mantelzorgers te ontlasten, biedt de vrijwilliger in de terminale zorg aanvullende ondersteuning, zorg en aandacht.

Wanneer een mens te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Thuis sterven, in hun eigen bed, dat is wat veel mensen wensen.  Maar soms is er net tekort steun binnen het netwerk en kunnen de goed opgeleide vrijwilligers van de palliatieve terminale zorg helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten.

VPTZ vrijwilligers zijn een goede en onbevooroordeelde schakel tussen de ernstige zieke, de mantelzorgers  en de professionals. Met als uitgangspunt dat er geen grote woorden nodig zijn maar een klein gebaar al volstaat. De vrijwilliger neemt geen  professionele taken over maar geeft aandacht, luistert en signaleert. De vrijwilliger volgt de Humanitas waarden: eigen verantwoordelijkheid, eigen regie, gelijke behandeling, ieder mens is uniek.

  Direct naar Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel
  Soorten hulp
  Begeleiding
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Humanitas Kop van Noord-Holland

  De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
  Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

  Onze aanpak
  Onze hulp kost niks en is tijdelijk en gelijkwaardig. Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschap en gezelschap.

  Jaarlijks helpen onze 25.000 vrijwilligers zo'n 70.000 mensen. Onze hulp bestaat uit meer dan 700 activiteiten. Deze vallen onder de 6 thema's Eenzaamheid, Opgroeien, Opvoeden, Detentie, Thuisadministratie en Verlies.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.