Alleszelf.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor goede dienstverlening. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alleszelf.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Om diensten te verlenen, wanneer u informatie aanvraagt of anderszins contact heeft met Alleszelf.nl, legt Alleszelf.nl gegevens vast. Alleszelf.nl gebruikt uw gegevens voor het toesturen van de op uw verzoek aangevraagde informatie. Daarnaast legt Alleszelf.nl gegevens vast om de dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Alleszelf.nl en activiteiten van derden in Nederland. Hierbij tracht Alleszelf.nl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken via info@alleszelf.nl.

Clickgedrag

Op de website van Alleszelf.nl worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s, bron- en doelpagina’s en algemene geografische en demografische herkomst van bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting en het gebruik van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Alleszelf.nl de dienstverlening voor bezoekers verder optimaliseren.

Andere websites

Op de website treft links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Alleszelf.nl geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Alleszelf.nl, dan kunt u deze stellen via: info@alleszelf.nl.

Wijzigingen

Alleszelf.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleert u daarom regelmatig het privacystatement van Alleszelf.nl

Udenhout, maart 2017