Ontdek 18 gratis of betaalbare welzijnsdiensten; ook in uw gemeente?

welzijnsdienstenWeet u dat er diensten zijn die u op hoge leeftijd kunnen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? En dat deze oplossingen vaak gratis of zeer betaalbaar zijn? Ontdek 18 soorten welzijnsdiensten en kijk meteen of deze ook voor uw gemeente getoond worden.

Bekend maakt bemind

Overal in Nederland zijn er organisaties die zich speciaal op het ‘welzijn’ van mensen richten. Deze ‘welzijnsorganisaties’ worden vaak door de gemeente betaald. Omdat tegenwoordig meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zijn de diensten van deze organisaties steeds belangrijker. Alleen: veel mensen kennen deze diensten en organisaties niet, en kunnen er daarom geen gebruik van maken. Dat is jammer. Daarom start Alleszelf.nl met het tonen van het welzijnsaanbod voor ouderen. Op deze pagina kunt u kijken of het aanbod in uw gemeente getoond wordt. (Bent u zélf van een gemeentelijke/gesubsidieerde welzijnsorganisatie en wilt u ook uw diensten kosteloos laten vermelden, klik dan hier.)

18 Soorten welzijnsdiensten

Het aanbod van gratis of zeer betaalbare welzijnsdiensten voor ouderen verschilt per gemeente. Alleszelf.nl toont 18 soorten diensten. Hieronder staat een algemene omschrijving van elke dienst. Informeer bij uw welzijnsorganisatie naar de precieze mogelijkheden of zoek direct een dienst via onze Keuzehulp.

 1. Activiteiten en cursussen: dit soort aanbod verschilt heel sterk. U kunt bijvoorbeeld denken aan samen eten, samen sjoelen of koersballen, kaarten en computercursussen.
 2. Begeleiding en vervoer: via deze dienst kunt u begeleiding krijgen als u bijvoorbeeld een bezoek moet brengen aan een ziekenhuis of huisarts en u niet alleen kunt of wilt gaan.
 3. Bewegingsactiviteiten: denk hierbij aan wandelen, dansen, yoga of seniorenfit. Zie ook dit bericht over bewegen op hoge leeftijd.
 4. Boodschappendienst: hierbij gaat het over het samen doen van de boodschappen of het thuisbezorgen van boodschappen.
 5. Dagverzorging: dit is opvang in groepsverband voor ontmoeting met leeftijdgenoten, ontspanning en activiteiten. Vaak is dit speciaal voor mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden en voor mensen met geheugenproblemen.
 6. Informatie en advies: vaak zijn welzijnsorganisaties een prima startpunt met vragen over zelfstandig wonen. Ze kennen uw gemeente goed en hebben een groot netwerk. Dat maakt de kans groot dat ze u uitstekend kunnen helpen.
 7. Klussendienst: zo’n dienst is er voor kleine klusjes, zoals het ophangen van een schilderij, het smeren van een slot of een lekkende keukenkraan. Handig toch?!
 8. Luisterend oor: bij sommige welzijnsorganisaties kunt u terecht als u uw ‘verhaal kwijtwilt’ en iemand zoekt om naar u te luisteren. Dat lucht op en u kunt weer beter verder.
 9. Maaltijdbezorging: sommige welzijnsorganisaties bezorgen (warme) maaltijden, tot op tafel. Vaak met vrijwilligers die u leert kennen en waar u ook aanspraak aan hebt. Er zijn ook landelijke maaltijdleveranciers; deze vindt u hier.
 10. Mantelzorgondersteuning: deze ondersteuning helpt een mantelzorger bijvoorbeeld op weg naar nieuwe oplossingen, extra ondersteuning, informatie en advies over regelingen, vergoedingen en respijtzorg. Zie ook dit bericht over mantelzorgondersteuning.
 11. Meldpunt eenzaamheid: bij zo’n meldpunt kunt u terecht als u eenzaam bent of dreigt te worden. Of als u iemand anders kent die eenzaam is of dreigt te worden. Vervolgens kan het meldpunt in overleg met (en met instemming van) de persoon helpen om de situatie te verbeteren. Zie ook dit bericht met meer informatie over eenzaamheid.
 12. Meldpunt ouderenmishandeling: wordt u mishandeld of ziet u ouderenmishandeling bij anderen? Dan kunt u contact opnemen met de welzijnsorganisatie die deze dienst aanbiedt, zodat passende oplossingen in gang gezet kunnen worden. In dit bericht staat meer informatie over ouderenmishandeling.
 13. Ontmoetingsmogelijkheden: denk aan een café, soos of koffie-ochtend, waar u (vaak vriendelijk geprijsde) koffie of thee kunt drinken en andere mensen kunt ontmoeten. Ook zijn er welzijnsorganisaties die ‘buddies’ of ‘maatjes’ aanbieden: een vast iemand die u helpt of bezoekt, bijvoorbeeld een ochtend of middag per week. Ook huisbezoeken en telefooncirkels zijn vormen  van ontmoeting die welzijnsorganisaties kunnen aanbieden.
 14. Personenalarmering: bent u bang dat u iets overkomt in uw woning en u geen alarm kunt slaan? Dan is personenalarmering iets voor u: u komt op deze manier eenvoudig direct hulp inschakelen . Naast landelijke aanbieders zijn er ook welzijnsorganisaties die deze dienst aanbieden.
 15. Restaurant: sommige welzijnsorganisaties hebben een restaurant, waar u vaak prettig geprijsde maaltijden kunt nuttigen.
 16. Rouwverwerking: op hoge leeftijd ontkomt u meestal helaas niet aan het overlijden van een partner of andere dierbaren. Gelukkig bieden sommige welzijnsorganisaties ‘rouwverwerking’ aan, als steun in de rug.
 17. Thuisadministratie: kunt u hulp gebruiken bij uw administratie? Bijvoorbeeld bij rekeningen, de ‘blauwe enveloppen’, verzekeringen en betalingen die u moet doen? Dan kunt u bij sommige welzijnsorganisaties gebruik maken van een thuisadministratieservice.
 18. Tuindienst: hebt u een tuin of balkon en lukt het niet meer om deze helemaal zelfstandig te onderhouden? Sommige welzijnsorganisaties bieden een helpende hand om tóch te kunnen genieten van bloemen en planten in uw buitenruimte.

Uw ervaringen met welzijnsdiensten

Wat zijn uw ervaringen met deze diensten van welzijnsorganisaties? Kent u nog andere diensten die welzijnsorganisaties aanbieden? Laat hieronder uw reactie achter.

Wilt u elke 2 weken een gratis update ontvangen zoals dit artikel over welzijnsdiensten? Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
3 reacties op “Ontdek 18 gratis of betaalbare welzijnsdiensten; ook in uw gemeente?
 1. erik van der maal schreef:

  Een kennis van mij werd ernstig ziek, en moest worden opgenomen in een verpleeghuis. Omdat hij zijn financiële zaken verwaarloosd had tijdens een lange periode van ontreddering en dakloosheid, werd er een bewindvoerder aangesteld. Ik ben er getuige van geweest dat deze bewindvoerder (Morgen zonder Zorgen), ondanks de belofte dat zijn schulden gesaneerd zouden worden, er in slaagde om zijn financiële situatie alleen maar drastisch te verslechteren. We hebben bij de rechter een klacht ingediend en gevraagd een andere bewindvoerder te benoemen. Dat is gebeurd, en sinds die tijd wordt er daadwerkelijk werk gemaakt van schuldsanering. Met de nieuwe bewindvoerder is regelmatig contact, er zijn evaluatiebesprekingen, er wordt informatie verstrekt, de sfeer is goed, dat alles in tegenstelling met de vorige bewindvoerder.
  Ik heb inmiddels begrepen dat er meer kaf onder het koren zit in bewindvoerdersland. Mijn vraag: is het niet mogelijk om een “zwarte lijst” op te stellen van bewindvoerders? Of is die er misschien al? Vriendelijke groet, Erik van der Maal.

 2. Wilma van der Zwet schreef:

  Ergens weet je het allemaal wel, maar ik merk wel dat sinds ik het lees en volg, ik me bewuster ben van wat ik aan kan raden aan de clienten.

  Ik denk zelfs dat door de toegenomen werkdruk bij de collega’s overdag deze mogelijkheden te weinig worden aangegeven.

  Hoe bereik je de doelgroepen beter en vooral directer?

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: