Rijbewijskeuring: zo blijf je autorijden na je 75e

rijbewijskeuring

Van alle vervoermiddelen geeft de auto waarschijnlijk wel de meeste vrijheid. Gaan en staan waar u wilt, wat voor weer het ook is. Met het stijgen van de leeftijd neemt echter ook de kans op ongelukken toe. De rijbewijskeuring zorgt ervoor dat het autorijden een verantwoorde bezigheid blijft. Lees hier hoe deze keuring werkt. Heeft u zelf nog tips over dit onderwerp? Geef deze dan onder dit artikel aan ons door.

Verantwoording artikel Rijbewijskeuring

De informatie in dit artikel is gebaseerd op bronnen van de NOS, de ledenvereniging van Espria, Wikipedia, de SWOV, het CBR en de rijbewijskeuringsarts. Dit bericht is in november 2019 bijgewerkt op basis van lezersreacties en de actuele wetgeving. Wij publiceerden eerder over vervoersmogelijkheden van ouderen in onze artikelen over slim reizen van A naar B, reizen, fietsen met een extra wielde elektrische fietsprivate leasen en de regiotaxi.

Ouder worden vergroot kans op ongelukken

Het autogebruik onder ouderen neemt sterk toe. Zo groeide het aantal 65-plussers dat auto rijdt in de laatste 10 jaar van 40 naar 52%. Het aantal door ouderen gereden autokilometers nam met ruim 60% nog sterker toe (NOS). Maar ook steeg het aantal ongelukken van ouderen. In 2015 kwamen 119 ouderen bij een auto-ongeluk om het leven. Tot het 75e jaar blijken ouderen goed aan het verkeer te kunnen deelnemen. Zij veroorzaken niet meer ongelukken van jongere automobilisten. Daarna nemen de kansen op ongelukken toe.

Oorzaken van ongelukken bij ouderen

Als oorzaken voor de afnemende rijvaardigheid spelen zowel geestelijke als lichamelijke prestaties een rol.

Geestelijk

Geestelijk wordt het voor ouderen moelijker om veel gebeurtenissen tegelijkertijd te overzien. Daarom is het links afslaan voor ouderen zo lastig. Er kan dan van drie kanten verkeer komen. En daarvan moet men de snelheid inschatten om te bepalen wanneer men kan gaan rijden.

Lichamelijk

In lichamelijk opzicht zijn het verrichten van handelingen en bewegelijkheid (om goed te kunnen kijken) van belang. Ook het gezichtsvermogen van ouderen neemt af. Ouderen hebben moeite met het zien van contrast. Daardoor zien zij de belijning op de weg minder goed. De Stichting Onderzoek en verkeersveiligheid (SWOV) doet onderzoek naar het ‘ouderen-proof’ maken van de wegmarkering van de Nederlandse wegen.

Verplichte rijbewijskeuring

De rijvaardigheid verschilt sterk van persoon tot persoon. Daarom is het logisch dat ouderen regelmatig een rijbewijskeuring moeten ondergaan. Vanaf het 75e jaar moet dat elke vijf jaar gebeuren. En dat kan lang doorgaan: in Nederland rijden ook nog 100-plussers die gezond genoeg zijn om aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Wanneer is de eerste rijbewijskeuring?

Na uw 75e verjaardag is een ‘gewone’ verlenging van het rijbewijs niet meer mogelijk. Dat kan alleen wanneer u zich ook medisch laat keuren. U krijgt hiervan vanzelf bericht van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat gebeurt vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs. Het is verstandig om de keuring dan snel in gang te zetten. Het kan namelijk wel vier maanden duren voordat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uw aanvraag heeft beoordeeld.

Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengd

Vanaf 1 december 2019 mogen 75- plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, totdat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, E en bij B en T. Een verlopen rijbewijs is echter niet geldig als legitimatiebewijs! Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs krijgt persoonlijk bericht. | Bron Rijksoverheid: 13/11/2019.

Hoe bereid ik mij voor op de rijbewijskeuring?

 • Vraag een formulier voor een ‘eigen verklaring met geneeskundig verslag’ op bij het gemeentehuis. U kunt ook een eigen verklaring invullen en betalen bij het CBR. Daarbij moet u inloggen via ‘Mijn CBR’ met uw DigiD. Dat kost €37,80 (tarief 2019). De ‘eigen verklaring’ omvat 11 vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. U beantwoordt de vragen op het formulier.
 • Maak een afspraak met een keuringsarts. Dat kan elke huisarts zijn, behalve u eigen huisarts*. Neem voor deze keuring mee:
  1. De ingevulde ‘eigen verklaring’
  2. Een urinemonster
  3. Een lijstje met gebruikte medicijnen
  4. Legitimatie

* Het advies (sinds 1951) van de KNMG om als een huisarts geen eigen patiënten te keuren met de publicatie (5/10/2016) van de wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ omgezet in een wettelijke verplichting. Als een huisarts toch deze keuring verricht, is dat met die wet een overtreding geworden waarop een maximale straf staat van doorhaling in het BIG-register, art. 15.i. Volgens het CBR mag de eigen huisarts het keuringsverslag ‘Keuring voor rijbewijs 75+’ wel invullen. De arts mag echter geen mededeling doen over de rijgeschiktheid van de aanvrager. Voor personen <75 jaar mag de huisarts geen keuring doen.

Waaruit bestaat de rijbewijskeuring?

De keuring is erop gericht na te gaan of u zelfstandig en veilig kunt autorijden. De arts doet enkele tests om na te gaan hoe uw armen, benen en werverkolom functioneren. Daarnaast wordt uw bloeddruk gemeten en een test van het gezichtsvermogen gedaan. Bent u bang dat dit onvoldoende is?Dan kunt u beter alvast een test laten doen bij een opticien. Zo voorkomt u dat u later nog een keer terug moet. Om uw gezichtsvermogen te testen kunt u ook deze zelftest voor uw ogen uitvoeren. Tenslotte zal de arts enkele vragen stellen om uw geestelijk conditie na te gaan.

Soms aanvullende keuring nodig

Bij sommige aandoeningen is een aanvullende keuring nodig. Dit kan ook het geval zijn als uw gezondheidstoestand tussentijds wijzigt. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • aandoeningen aan hart en bloedsomloop (hartinfarct, beroerte, geïmplanteerde defibrillator);
 • aandoeningen aan de hersenen en het zenuwstelsel (psychose, epilepsie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, dementie, neuropathie);
 • een progressieve gezichtsaandoening en
 • bepaalde gedragsproblematiek, zoals ADHD en verslaving.

Een ernstige, tussentijdse wijziging van uw gezondheidstoestand meldt u door een nieuwe eigen verklaring in te vullen. Deze stuurt u dan op naar het CBR. Bij gezondheidsproblematiek die meerdere extra keuringen en/of onderzoeken behoeven, komen vaak de kosten voor eigen rekening. Dit kan oplopen tot honderden euro’s.

Rijtest

Bij twijfelgevallen zal het nodig zijn om een rijtest te doen. Het CBR bepaalt dit op basis van de eigen verklaring met geneeskundig verslag. Net als bij de medische keuring ligt het accent bij de rijtest op het kunnen verrichten van de noodzakelijke handelingen. Met de rijtest kan worden bepaald welke aanpassingen in de auto eventueel mogelijk zijn om toch veilig te kunnen blijven rijden.

Los van deze test is het altijd goed om actueel op de hoogte te zijn van de complexe verkeersregels:

Alternatief vervoer voor de auto

Met of zonder rijbewijs zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om van A naar B te reizen. Lees meer over reizen voor elke afstand en bekijk alle mogelijkheden voor mobiliteit in onze Keuzehulp:

Direct ander vervoer zoeken en vinden >>

Ten slotte

De vijfjaarlijkse rijbewijskeuring is volgens ons een geschikt middel om verantwoord te kunnen blijven autorijden. Tot op de hoogste leeftijd! Het biedt echter geen garanties. Tijdens de vijfjaarlijkse periode kan de gezondheid soms plotseling veranderen. Neem opmerkingen uit uw omgeving over uw rijvaardigheid dan ook altijd serieus en hier leest u hoe u prettig ouder wordt. Heeft u nog suggesties? Noteer deze dan onder dit artikel.

Wilt u elke 2 weken een gratis update ontvangen zoals dit artikel over de rijbewijskeuring? Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
3 reacties op “Rijbewijskeuring: zo blijf je autorijden na je 75e
 1. Agnes schreef:

  In het artikel wordt bij de eigen verklaring een prijs van plm. 35 euro genoemd. Dat is een hele bak geld voor een simpel papiertje, ik vraag me af waarom het verkrijgen en vernieuwen van een rijbewijs in Nederland zoveel geld moet kosten. Want die keuringen zijn ook niet gratis, alles bij elkaar ben je al gauw een paar honderd euro verder. Lang niet iedereen kan dat allemaal zomaar betalen en veel mensen hebben daarom veel weerstand tegen de keuringen.
  Ter vergelijking: vorig jaar heb ik (ik was toen 69) mijn Nederlandse rijbewijs (dat ging verlopen) ingeruild voor een Frans exemplaar. Kosten: NUL euro en 15 jaar geldig, ik kan nu tot mijn 84e vooruit! Ik had alleen twee foto’s nodig, verder heeft het mij niets gekost. Sinds de invoering van het rijbewijs op pasjesformaat (Europees model, in 2013 0f 2014) is de geldigheid vastgesteld op 15 jaar, alle bestaande rijbewijzen B (niet met E, of bewijs C of D) zijn levenslang geldig. Het enige nadeel is het puntensysteem: voor iets lulligs als een heel lichte snelheidsbekeuring raak je al een punt kwijt.

 2. Marjolein Kuijt schreef:

  Laat 1x per jaar de ogen controleren. Ook het gehoor is belangrijk om met regelmaat te laten controleren, dit i.v.m. verkeersgeluiden en om eventuele schrikreacties te voorkomen.
  Beweeglijkheid van de nek en de romp zijn belangrijk om over de schouder te kunnen kijken wat nodig is bij afslaan, bij inparkeren en bij keren in een straat.
  1. Draaibewegingen van het hoofd; Zit of sta rechtop met het hoofd in neutrale stand. Draai het hoofd zo er mogelijk naar rechts, houd even vast, kom terug naar de neutrale stand en draai het hoofd zo ver u kunt naar links. Doe dit 5x naar links en 5x naar rechts.
  2. Beweging van de nek; zit of sta rechtop, plaats twee vingers op uw kin en beweeg uw kin naar achteren. U maakt dan uw nek zo lang mogelijk door als het ware een onderkin te maken.(Het hoofd niet naar beneden buigen!!) Doe dit 5x
  3. Draaibeweging van de romp; ga rechtop op een stoel zitten met uw rug los van de leuning. de voeten uit elkaar op heupbreedte, plat op de grond en de knieën zijn 90graden gebogen. Draai uw bovenlichaam (hoofd, nek, schouders en wervelkolom) zo ver mogelijk naar rechts, houd dit even vast, kom terug naar de beginstand en draai vervolgens zo ver mogelijk naar links. Doe dit 5x naar rechts en 5x naar links.
  Deze oefeningen zijn ook belangrijk om bij een balansverstoring uw evenwicht te kunnen herstellen.
  Succes! Marjolein Kuijt Valpreventie het Gooi

 3. Cees Braat schreef:

  Momenteel, wordt er veel kritiek gegeven over ouderen in het verkeer. Wel of niet terecht, dit kan ik niet beoordelen. Zelf erger ik me behoorlijk aan de jongeren in het verkeer. Oktober a.s wordt de klok een uur terug gezet. Dit betekend, dat er in mijn woonplaats Breda, in de donkere uren zonder licht gereden wordt. Fietsers nemen niet de moeite om gezien te worden in het donker. Met donkere kleding aan zie je ze nauwelijks aan komen. Mensen die aan het joggen zijn zie je ook nauwelijks. Daar wordt nooit over gesproken.!!! De ouderen hebben zogenaamd moeite in het verkeer en verder is er niemand die in het donker een reflecterend hesje aan heeft zodat hij of zij gezien wordt in het donker. Met slecht weer moet je extra oppassen, want er is totaal geen belangstelling om het anders te doen. In het buitenland zie je toch meer discipline in het verkeer dan in Nederland. Ik maak me daar zorgen over. Elk jaar op nieuw kom je in situaties terecht die zeer onoverzichtelijk zijn. Maar goed ieder zijn of haar verantwoordelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: