Eervol in top 10 met ‘minder eenzaamheid’ | VOORbeeld verkiezing 2019

voorbeeld verkiezing 2019 alleszelf project[Update 18-4-19] Alleszelf.nl is gevraagd als VOORbeeld… Jaarlijks geeft arbeidsbemiddelaar VOOR 10% van haar omzet aan een project waar de wereld mooier van wordt. De editie van 2019 is helemaal gewijd aan projecten waar Nederland mooier van wordt. Relaties van VOOR mogen een ‘VOORbeeld’-project voordragen. Ons nieuwe Alleszelf.nl-project is voor deelname geadopteerd door een lieve VOOR-relatie. Daar zijn wij reuze blij mee!

Eer en uitdaging

Van 26 maart t/m 10 april is door duizenden mensen gestemd op 28 prachtige deelnemende projecten in de VOORbeeld-verkiezing 2019. Dankzij uw steun zijn we met een top 10 notering in de juryronde beland. Het project voor waterbewustzijn bij kinderen van het Watersportverbond is met de meeste stemmen direct genomineerd. Uit de top 10 heeft de jury op 17 april 2019 nog twee genomineerde projecten gekozen: ‘More succes VOOR Dress’ van Dress voor succes Utrecht en ‘muziek voor ouderen’ van Florence.

Dit jaar presenteren op 20 juni deze drie genomineerde projecten zich tijdens de Feestelijke Finale van de VOORbeeld-verkiezing en bepaalt de jury welk project met de hoofdprijs naar huis gaat. Voor Alleszelf.nl rest dus de eer én vooral de uitdaging om het project op een andere wijze uit te voeren. We houden u op de hoogte!

VOORbeeld verkiezing 2019voorbeeld verkiezing 2019 top 10

VOOR doneert 10% van de omzet aan de stichting VOOR. Zij geven dit bedrag aan het winnende project (minus gemaximeerde organisatiekosten van de VOORbeeld-verkiezing 2019). Na een openbare stemronde op LinkedIn en Facebook bepaalt de onafhankelijke jury van de stichting VOOR wie er wint.

Het project met de meeste gekozen stemmen in de openbare stemronde is automatisch genomineerd.  Uit de nummers twee tot en met tien van de openbare stemronde kiest de de jury (op basis van inhoudelijke overwegingen) nog twee genomineerden. De drie genomineerden presenteren hun project in juni 2019 bij de feestelijke finale van de VOORbeeld-verkiezing 2019. Hier kiest de jury het winnende project.

In de VOORbeeld-verkiezing 2019 is  € 88.837,- beschikbaar. € 68.837,- is bestemd voor de winnaar, de beide andere genomineerde projecten ontvangen elk €10.000,-. Van 26 maart tot en met woensdag 10 april 2019 kunt u via Linkedin als Facebook stemmen op verschillende sociale projecten in Nederland.

Steun ons project: ‘Fijne activiteiten kiezen voor minder eenzaamheid’

voorbeeld verkiezing 2019 top 10

Ons doel is om ontmoeting te stimuleren onder én met ouderen en zo eenzaamheid te bestrijden. Een uitgebreide en gebruiksvriendelijke Activiteitenkalender op Alleszelf.nl en andere sites geeft meer inzicht in wat er te doen is in elke buurt en brengt mensen samen.

Meer contact willen we daarnaast activeren met een vergelijkend overzicht van (zorg)reizen en -uitjes voor ouderen. U kunt op de actiepagina 10 ‘stem’-punten geven via Facebook én Linkedin. Allebei mag dus ook, dan telt uw stem dubbel. Helpt u even mee? Delen onderaan deze pagina is ook heel fijn.

BEKIJK DE TOP TIEN (U KUNT NIET MEER STEMMEN) >>

Meer over onze inzending VOORbeeld verkiezing 2019:

Dit aanmeldfilmpje geeft een goed beeld van de voorwaarden voor onze inzending en de verkiezing zelf:

Probleem

Van de 2,9 miljoen 65-plussers zijn bijna 900.000 mensen eenzaam, aldus het ouderenfonds. Ook het RIVM noemt eenzaamheid een probleem, met name onder ouderen: van de 85-plussers voelt bijna twee derde (63%) zich eenzaam. Zie ook kaarten en cijfers op de site van het RIVM. Ernstige eenzaamheid wordt ervaren door meer dan een miljoen Nederlanders, waaronder vele ouderen. Daarbij zijn 75-plussers gemiddeld iets vaker eenzaam dan anderen.

“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen.” | Prof. De Jong Gierveld, Bron

In lijn hiermee wordt onderscheid gemaakt tussen respectievelijk ‘sociale eenzaamheid’ en & ‘emotionele eenzaamheid”. Gevoelens van eenzaamheid worden met name problematisch wanneer ze langere tijd spelen en mensen geen mogelijkheden meer zien om hun situatie te verbeteren. Dat kan een aanzienlijk negatief effect hebben op de kwaliteit van leven. Zie bijvoorbeeld inzichten op dit vlak in ‘Positive Health’. Zo zijn er duidelijke gezondheidsrisico”s met kans op vervroegd overlijden.

Oorzaken

Het grote probleem voor ouderen is dat zij minder mogelijkheden hebben om hun contacten op peil te houden en nieuwe te ontwikkelen. De gezondheid van oudere mensen gaat achteruit. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld minder makkelijk of niet meer meedoen aan activiteiten. Veel contacten veranderen. Mensen worden afhankelijker en kunnen minder met hun vrienden ondernemen dan vroeger.

Ouderen verliezen mensen in hun omgeving. Voor veel van hen is het erg moeilijk om daar nieuwe mensen voor in de plaats te vinden. Doordat ze minder makkelijk of niet meer meedoen aan activiteiten waar ze nieuwe contacten op kunnen doen. Een ander probleem is het gevoel van veel ouderen dat zij niet meer van betekenis zijn. Dat is mede gevolg van verminderd en veranderend sociaal contact. En is vervolgens een
belemmering voor ontwikkelen van bestaande en nieuwe contacten. Een typische ‘vicious cycle’.

Overigens is eenzaamheid ten dele erfelijk bepaald, blijkt uit onderzoek. De verschillen in eenzaamheidsgevoelens tussen mensen wordt niet alleen verklaard door invloeden uit de omgeving, zoals sociale contacten. Persoonlijke eigenschappen zoals een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, gevoelens van sociale angst en sterke verlegenheid kunnen mensen ook gevoelig maken voor eenzaamheid.

Oplossing

De ervaring leert dat je om eenzaamheidsgevoelens te verminderen vaak iets moet veranderen. Het doorbreken van eenzaamheid is het doorbreken van bestaande patronen. In je situatie, je omgeving of bij jezelf. Het vraag in ieder geval om:

 1. De mogelijkheid hebben om andere mensen te ontmoeten;
 2. Contact hebben dat aansluit op de behoeften van anderen én de betrokkene.

Veel mensen in Nederland zouden graag regelmatiger contact hebben met anderen. Zij weten alleen niet goed wat zij daaraan kunnen doen. Gelukkig wordt het aanbod aan mogelijkheden voor ontmoeting steeds groter. Ook wanneer daar hulp bij nodig is, zijn er steeds meer mogelijkheden.

Eigen kracht ouderen centraal

Alleszelf.nl stelt als erkende ‘social enterprise’ ouderen en hun eigen kracht centraal. Objectief, onafhankelijk en deskundig helpen we ouderen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. Daarbij biedt Alleszelf.nl alleen concrete oplossingen, keuzemogelijkheden en geleidelijk het complete aanbod. Sinds de oprichting in 2014 kent Alleszelf.nl inmiddels tientallen thema’s met hulpinformatie en meer dan 8.500 aanbieders in haar Keuzehulp. Alleszelf.nl is door de Koninklijke Bibliotheek officieel gearchiveerd als digitaal erfgoed. Gebruikers van Alleszelf.nl zijn zeer enthousiast:

“Een blijmakend initiatief”, “Enorm waardevol” en “De site is zeer compleet, met een ruim aanbod”.

Zoveel mogelijkheden

De ervaring leert dat er voor ouderen ontelbaar veel voorzieningen zijn in ons land waaronder ook ontmoetingsgelegenheden, activiteiten, uitjes en reizen. Sommige organisaties die deze diensten aanbieden werken alleen in bepaalde wijken en buurten; andere aanbieders zijn actief voor hele dorpen, steden, regio’s of landelijk. Het (activiteiten)aanbod verschilt ook op de manier waarop deze beschikbaar is. De diensten worden soms geleverd door individuele of georganiseerde vrijwilligers. Ook is aanbod beschikbaar via organisaties die uit belasting- of premiegeld door de overheid betaald worden. Tot slot zijn er steeds meer private, commerciële aanbieders. Kortom: er is heel veel keuze.

Zelf kiezen

Veel ouderen en mantelzorgers willen graag de regie houden over hun leven, ook op de hoogste leeftijd. Met zo’n ontzettend groot en divers aanbod, ook voor ontmoeting en contact, kan goed kiezen echter heel moeilijk zijn. Zelfs voor professionals is het vaak moeilijk om een totaalbeeld te hebben, terwijl dat juist nodig is om activiteiten te kunnen kiezen en regelen die 100% passen. Een totaaloverzicht is nog niet beschikbaar.

Vergelijken

Vaak kiezen ouderen en mantelzorgers diensten die andere mensen aan hen voorstellen. Dat kan natuurlijk prima uitpakken. Tegelijkertijd weten we dat het beschikbare aanbod zeer groot is; de kans dat een andere aanbieder of een andere oplossing daarom (nog) beter past is daarom groot. Het is dan ook belangrijk om goed en eenvoudig diensten, ook op het gebied van activiteiten, te kunnen vergelijken. Hier zijn weinig mogelijkheden voor.

Een wereld te winnen

Kortom: als mensen steeds langer thuis willen en moeten blijven wonen, dan is het van groot belang om er alles aan te doen om dat plezierig mogelijk te maken. Daar is nog een wereld te winnen. Alleszelf.nl wil eraan bijdragen dat mensen maximaal zelfstandig hun zorg, ondersteuning én contacten kunnen regelen. Daar horen activiteiten die eenzaamheid verminderen ook bij!

Ontmoeting stimuleren in 2-voud

Ons doel is om de behoefte aan ontmoeting te stimuleren onder én met ouderen. Daarmee leveren we een bijdrage aan het bestrijden van eenzaamheid. Het idee is om het bestaande hulpplatform Alleszelf.nl uit te breiden met twee elementen die mogelijkheden voor ontmoeting en contact laagdrempeliger maken:

1) Een Activiteitenkalender op Alleszelf.nl en andere sites

moet meer inzicht gaan geven in wat er te doen is in elke buurt in Nederland. De vindbaarheid van passende activiteiten voor ouderen brengt mensen van alle leeftijden samen. Deze kalender is uiteraard ook op afstand te raadplegen als mantelzorger en hulpverlener voor informatie & advies. Zo zie je bijvoorbeeld vanuit Haarlem wat er lokaal in Assen voor moeders te doen is en plan je activiteiten, ook samen! De activiteitenkalender is tevens d.m.v. zogenoemde ‘widgets’ beschikbaar voor websites van derden.

2) Een vergelijkend overzicht van (zorg)reizen en -uitjes voor ouderen op Alleszelf.nl en andere sites

moet meer contact gaan activeren. Er is heel veel mogelijk, maar veel is onbekend. Denk op het gebied van reizen aan singlevakanties, caravanclubs, fietsvakanties, themareizen en aan verzorgde cruises op zee en over rivieren. Een hele belangrijke: reizen met zorg! Op het gebied van (dag)uitjes is er ook heel veel mogelijk: van vaartochten en stranduitjes tot georganiseerd concert- en museumbezoek. Van het bijwonen van sportwedstrijden tot aan bingo en lekker samen eten. De informatie is tevens d.m.v. zogenoemde ‘widgets’ beschikbaar voor websites van derden. Zo is voor de gebruiker alles voor ontmoeting op één plek te raadplegen en te vergelijken. Daarmee stimuleren we samen contact onder en met ouderen!

Doelgroep

Het platform wordt actief gebruikt door ouderen zelf maar ook in hoge mate door het netwerk rondom ouderen. Vaak ook in gezamenlijkheid:

 • Directe doelgroep: ouderen;
 • Indirecte doelgroep: naasten, mantelzorgers en hulpverleners.

Aanpak en inhoud

Op de website Alleszelf.nl willen we een Activiteitenagenda ontwikkelen die zowel lokaal, regionaal als landelijk actueel aanbod toont van activiteiten. De activiteiten zijn via een zoekfunctie in een keuzemenu te filteren op locatie (postcode, buurt, gemeente, provincie, landelijk), soort, datum en tijdstip. Een activiteit kan bestaan uit een titel, een omschrijving, de locatie en uiteraard de data en tijden. Alleszelf.nl zal als kick-off landelijk aanbod plaatsen en laten verifiëren. Overige aanbieders waaronder welzijnsorganisaties kunnen activiteiten plaatsen en beheren en deze mogelijk koppelen aan eigen database. De kalender is bereikbaar via de homepage en aanbod-pagina’s van Alleszelf.nl en wordt gerelateerd aan categorieën ‘Ontmoeting & Contact’ (bestaand), ‘Reizen & Uitjes’ (nieuw) en ‘Leren & Ontwikkelen’ (nieuw).

Om ook regulier aanbod voor ontmoeting en contact op het gebied van reizen en uitjes te kunnen vergelijken is een categorie ‘Reizen en uitjes’ nodig op Alleszelf.nl. Dit is een aanvulling op de bestaande 11 categorieën met diensten. Bezoekers kunnen de nieuwe categorie raadplegen via zowel de homepage van Alleszelf.nl als het totale overzicht. Deze nieuwe categorie toont lokaal, regionaal en (inter)nationaal actueel aanbod van (zorg)reizen
en (dag)uitjes. Passende diensten zijn via een menu met een filterfunctie vindbaar, net zoals je een vakantie online zoekt en selecteert. Het boeken van de reis of het uitje verloopt gewoon rechtstreeks bij de aanbieder, Alleszelf.nl verwijst alleen. Zowel Alleszelf.nl als aanbieders plaatsen de diensten. Aanbieders kunnen hun dienst aanmelden via een formulier of via een eigen beheeraccount.

Financieel hoofdprijs VOORbeeld verkiezing 2019

Met de hoofdprijs kunnen we in 2019 zowel de Activiteitenagenda als de categorie Reizen & Uitjes ontwikkelen en live zetten voorzien van het eerste (landelijke) aanbod. De begroting is als volgt:

Activiteiten agenda
 • Conceptontwikkeling en datamodel agenda 
 • Programmeren agenda 
 • Inrichten, testen agenda
 • Dataverzameling en -invoer 
 • Werving activiteiten bij aanbieders 
 • Communicatie/PR 
 • Hosting en technische support 
 • Projectbegeleiding / helpdesk 
Categorie Reizen & Uitjes
 • Conceptontwikkeling en datamodel categorie 
 • Inrichten in bestaand systeem, testen 
 • Dataverzameling en -invoer 
 • Werving/Communicatie/PR 
 • Hosting en technische support (Kosten voor Alleszelf.nl)
 • Projectbegeleiding / helpdesk  (Kosten voor Alleszelf.nl)

Alleszelf.nl waarborgt de continuïteit na realisatie als onderdeel van de reguliere dienstverlening vanaf 2020. Een vervolgontwikkeling zou het notificeren van gebruikers zijn waarbij zij voorkeursinstellingen voor activiteiten kunnen aangeven en meldingen en resultaten op maat ontvangen.

Financieel 2e of 3e prijs VOORbeeld verkiezing 2019

Met de 2e of 3e prijs kunnen we in 2019 ook een grote stap maken voor meer ontmoeting met de realisatie van de categorie Reizen & Uitjes. Deze categorie kunnen we ontwikkelen en online zetten, voorzien van het eerste (landelijke) aanbod. De begroting is als volgt:

Categorie Reizen & Uitjes

 • Conceptontwikkeling en datamodel categorie
 • Inrichten in bestaand systeem, testen
 • Dataverzameling en -invoer
 • Werving/Communicatie/PR
 • Hosting en technische support (Kosten voor Alleszelf.nl)
 • Projectbegeleiding / helpdesk (Kosten voor Alleszelf.nl)
  ————-

Ook voor deze categorieontwikkeling waarborgt Alleszelf.nl de continuïteit na realisatie als onderdeel van de reguliere dienstverlening vanaf 2020.

Stemde u ook voor vermindering van eenzaamheid?

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun! We maken nog steeds kans om alle ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen zo snel mogelijk vindbaar en vergelijkbaar te maken. Dat maakt Nederland een stuk mooier!

NAAR DE VOORBEELD VERKIEZING 2019>>

Team Alleszelf.nl | VOORbeeld verkiezing 2019

Wilt u elke gratis updates ontvangen zoals dit artikel over onze deelname aan de ‘VOORbeeld verkiezing 2019’? Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Een reactie op “Eervol in top 10 met ‘minder eenzaamheid’ | VOORbeeld verkiezing 2019
 1. Peter Bothof schreef:

  Prachtig initiatief

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: