Alleszelf.nl in de media 2018

Overzicht van publicaties over Alleszelf.nl in de media 2018. Redactionele aandacht, opinie, online en op radio, tv, dagbladen en/of vakbladen:

Alleszelf.nl In de media 2018 ED

© Jeroen de Jong / PVE

Eindhovens Dagblad, opinie, 9 februari 2018, ‘Langer thuis wonen geen wens, maar een móeten

alleszelf.nl in de media 2018 nutshuis seniortenkwartet    alleszelf.nl in de media 2018 ehealthweek

e Health week 2018, 25 januari 2018, Deelname Alleszelf.nl in Nutshuis met Seniorenkwartet ‘Rondetafelgesprek Bewustwording Eigen Regie’:
Discussie over het onderwerp eigen regie en de consequenties van de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Deel dit artikel
Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: