informatie_advies[Brief seniorenkwartet] Naar aanleiding van recent onderzoek van het VUMC en het Kamerdebat woensdag 7 juni jl. over mantelzorgers hebben 4 sociaal ondernemers zich gebundeld in Het seniorenkwartet. De volgende brief schreef Het seniorenkwartet aan Staatssecretaris Van Rijn en woordvoerders van de zorg.

Aan: Staatssecretaris van Rijn / woordvoerders Zorg

Uitsluitend per e-mail verzonden

Onderwerp: goed nieuws m.b.t. debat Mantelzorg!

Den Haag, 12 juni 2017

Geachte staatssecretaris en woordvoerders Zorg,

Wat goed dat u allen overtuigd bent van het feit dat er meer oog en aandacht nodig is voor overbelaste mantelzorgers. Het goede nieuws is dat wij, vier sociaal ondernemers, u en de gemeenten helpen bij de oplossing van dit belangrijke maatschappelijke vraagstuk.

Verbeter de wereld, start een bedrijf.

Dat is visie van waaruit sociaal ondernemers werken. Deze groep ondernemers zijn verenigd in Social Enterprise Nederland. Hierbij zijn ruim 300 sociale ondernemingen aangesloten. Allemaal ondernemingen die gaan voor maatschappelijke impact én economisch rendement. Voor gemeenten en rijksoverheid zijn sociale ondernemingen een sterke bondgenoot voor het oplossen van maatschappelijke problemen¹.

SENIORENKWARTET: 4 sociaal ondernemers helpen mantelzorgers

Wij zijn vier maatschappelijke ondernemers die transparantie, overzicht en concrete oplossingen bieden voor mantelzorgers. We inspireren door ervaringen te delen (gericht op bewustwording), informeren (wat kan er, waar heb ik recht op en wat kost het) en maken het mogelijk dat mantelzorgers hulp inschakelen die bij hen eigen situatie past. Tijdelijk of juist structureel.

Hoe kunnen we de gemeenten en de mantelzorgers helpen?

Heel concreet helpen wij door:

  • Bewustwording > via Social Media, nieuwsbrieven en eigen online kanalen inspireren en informeren wij mantelzorgers, senioren en hun omgeving.
  • Informatie-tools voor keukentafel gesprekken > zodat zorg- en welzijn medewerkers tijdens de keukentafelgesprekken de mantelzorger direct kan laten zien waar hij/zij terecht kan om betrouwbare dienstverleners voor de dagelijkse ondersteuning in te schakelen, respijtzorg te regelen, woningoplossingen te vinden en zelf gemaksdiensten in te schakelen.
  • Informatievoorziening over aansprakelijkheid > wij geven inzicht in de (particuliere) kosten en de mogelijkheden voor vergoedingen door verzekeraars, gemeenten en de Wlz.
  • Uitbreiding basispakket gemeente met mantelzorgondersteuning > wij bieden overzicht en transparantie zodat een mantelzorger zelf kan kiezen wat nodig is. Gemeenten kunnen deze dienstverlening lokaal inzetten/toegankelijk maken voor alle burgers.
  • Alternatieven voor verzorgingshuisplekken > Wij helpen senioren bij het vinden van geschikte woonruimte, ook waar combinaties met zorgpakketten mogelijk zijn. Inmiddels zijn er veel mooie alternatieven ontstaan voor de voormalige verzorgingshuizen.

Belangrijke noot hierbij: wij richten ons op iedere portemonnee. Zo zorgen we ervoor dat mensen die niet in aanmerking komen voor wettelijke vergoeding/hulp vanuit de gemeente ook hulp kunnen inschakelen.

Morgen aan de slag

Yes! Wij krijgen energie van het mantelzorgvraagstuk. We staan in de startblokken om samen met u, gemeenten én mantelzorgers onze aanpak in te zetten. Graag denken en doen we mee om uw moties in praktijk te brengen.

Heel veel succes dinsdag met het debat. En wat ons betreft tot binnenkort!

Het seniorenkwartet,

Olivier Coops, directeur Dinst.nl – olivier@dinst.nl
Maurice Smit, directeur Wijzelf.nl – maurice@wijzelf.nl
Aad Koster, directeur Alleszelf.nl – aad@alleszelf.nl
Annemiek Schut, directeur Woonz.nl – a.schut@woonz.nl

¹Dit was de conclusie van het rapport “De social enterprise als businesspartner van de gemeente”  dat Social Enterprise NL publiceerde in 2014.

Download de hele brief: Moties overbelaste mantelzorgers

 

Interessante links bij dit artikel:

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: