|  | 

Welzijn Op Recept

Welzijn op recept is een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten. In plaats dat een arts een patiënt doorverwijst naar een collega of medicijnen voorschrijft, wordt een recept gegeven voor activiteiten en doorverwezen naar een van onze welzijnscoaches. Deze stelt samen met de deelnemer een activiteitenpakket samen.

Kijk voor de actuele mailadresen en telefoonnummers van de welzijnscoaches op de site.

  Direct naar Welzijn Op Recept

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amsterdam-Noord, Amsterdam-West, Amsterdam-Zuid
  Kenmerken
  Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning , Informatie en advies
  Voorwaarden

  Voor bewoners Amsterdam Nieuw-West, Zuid of West.

  Na uitschrijven van het ‘welzijnsrecept’ door de huisarts of andere zorgverlener kan een deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de welzijnscoach. De verwijzing wordt ook gemeld aan de welzijnscoach. Als iemand na twee weken geen contact heeft opgenomen, neemt de welzijnscoach het initiatief om contact op te nemen. Het resultaat wordt teruggekoppeld aan de verwijzer.

  Met het ‘recept’ haalt de deelnemer twee tot drie bezoeken van een welzijnscoach in huis. Door de individuele benadering komt het welzijnsaanbod dat past bij de deelnemer in beeld en kan een arrangement worden samengesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande activiteiten en clubs in de buurt.

  Combiwel

  Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. 

  De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.