|  | 

Voorlichting mentorschap

BELANGrijk geeft voorlichting over curatele, onderbewindstelling en mentorschap aan zorgverleners, familieleden en andere geïnteresseerden. Een lezing of presentatie wordt altijd georganiseerd op aanvraag.

In Nederland is mentorschap nog een relatief onbekend begrip. Toch is dit een maatregel die in toenemende mate door de kantonrechter wordt ingesteld. Vooral in de zorg komt men steeds vaker cliënten met een mentor tegen. De behoefte aan meer informatie omtrent het mentorschap is dan ook groot. Vragen als wanneer en hoe mentorschap kan worden aangevraagd en wat men wel en niet kan verwachten van een mentor worden regelmatig aan ons gesteld.

  Direct naar Voorlichting mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Noord-Brabant, Zeeland
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Informatie en advies
  Kwaliteitslabels

  Belangrijk Professioneel Mentorschap

  BELANGrijk Professioneel Mentorschap staat voor professionele BELANGenbehartiging van personen die door ziekte, verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening niet (voldoende) in staat zijn zelfstandig voor hun eigen belang op te komen. Wij houden bij het nemen van beslissingen zoveel mogelijk rekening met hetgeen de cliënt nog wel kan. Als de cliënt nog in staat is om zelf een beslissing te nemen, dan ondersteunen en stimuleren wij dit. Daar waar de cliënt zelf niet (meer) kan beslissen, gaan we in gesprek met medewerkers en zorgverleners, die begeleiding en behandeling bieden. Door de cliënt regelmatig te bezoeken houden wij goed contact met hem/haar en andere betrokkenen. Dit stelt ons in staat de taak van mentor goed uit te kunnen voeren en namens de cliënt op te treden indien nodig.

  Onze sleutelwoorden daarbij zijn: Integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

  Kamer van Koophandel: 
  55728456
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.