|  | 

Professioneel Mentorschap

Ik ben lid van de Nederlandse vereniging van Professionele Mentoren. Wat betreft de kwaliteitseisen houd ik mij aan de door hen opgestelde regels voor • Verklaring gedragscode – integriteit • Wet bescherming persoonsgegevens • Eisen om jaarlijkse bijscholing te volgen • Klachten regelement

De doelgroep waar ik graag het mentoraat voor wil vervullen zijn mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, mensen met een chronische psychiatrische ziekte of mensen welke door het verwerven van Niet Aangeboren Hersenletsel wilsonbekwaam zijn geworden op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Ik zie de taken van de mentor als volgt:

 • Het onderhouden van regelmatige contacten, zoals afgesproken in de intake en vast gelegd in het Mentorschapsplan, met de client en zijn familie/verzorgers.
 • Vertegenwoordigen van de client op het gebied van begeleiding, verpleging, verzorging en behandeling.
 • Overleg met de zorg/hulpverleners betreffende het zorgplan en deze voor akkoord tekenen.
 • Er op toezien dat de zorg geleverd wordt volgens de gemaakte afspraken.
 • Indien noodzakelijk het regelen en organiseren van andere zorg.

  Direct naar Professioneel Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Meppel
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging
  Kwaliteitslabels

  Commitment in de zorg

  Door mijn ervaringen en opleiding kan ik goed de taken van een mentor op mij nemen en mensen helpen regie op hun eigen leven te houden.

  Kernwoorden binnen Mentorschap zijn betrouwbaarheid en deskundigheid. Hierin kan ik mij volledig vinden en door mijn achtergrond en werkervaringen kan ik dit ook goed inkleuren en uitdragen.

  Ik zie mijzelf als belangenbehartiger van de client en wordt daarvoor benoemd door de kantonrechter. De beslissingen die ik neem als mentor op het zorginhoudelijke vlak neem ik zo mogelijk in nauwe samenwerking met de client en waar gewenst zijn familie. In die beslissingen zal ik steeds uitgaan van de persoonlijke levenssfeer en overtuiging van de client.

  Stieneke

  Kamer van Koophandel: 
  57054843
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.