Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

Soms is het voor iemand ingewikkeld om de regie te behouden als het gaat over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Meestal komt dit door een ziekte of beperking, waardoor iemand moeite heeft met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. De meerderjarige of een van de naaste familieleden kan in zo’n geval de kantonrechter verzoeken een mentor te benoemen.

Deze mentor treedt dan op als wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van betrokkene.

Mensink & Stout kan dit mentorschap op zich nemen. Dat betekent dat Mensink & Stout de persoonlijke zaken van haar cliënt regelt en als diens vertegenwoordiger optreedt, maar daarnaast ook adviseur en vertrouwenspersoon kan zijn. Mensink & Stout neemt daarbij de wensen en behoeften van de cliënt als richtsnoer en stelt zich ten doel om de cliënt zoveel als kan bij beslissingen te betrekken. Dat lukt het best als er sprake is van een goed persoonlijk contact en een wederzijdse klik, Mensink & Stout hecht hier dan ook grote waarde aan.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Mensink & Stout

  Annette Mensink
  heeft een notariële achtergrond. Vanaf 1993 werkt ze als kandidaat-notaris, vanaf 1999 als freelance notarieel jurist, gespecialiseerd in het afwikkelen van nalatenschappen. Echt mensenwerk!

  Dinie Stout
  heeft 21 jaar juridische ervaring opgedaan bij een advocatenkantoor in Zwolle. Ze was vijf jaar bewindvoerder WSNP en vanuit haar ervaringen op de afdeling incasso weet ze ook de vertaalslag naar schuldeisers goed te maken. Daarnaast is Dinie algemeen bestuurslid van de branchevereniging VeWeVe.

  Mensink & Stout is sinds oktober 2011 werkzaam in de sociaal financiële dienstverlening. Naast vakinhoudelijk deskundig zijn Dinie en Annette ook ervaringsdeskundig. Als moeder hebben ze te maken met kinderen met een stoornis in het autismespectrum en zijn ze vertrouwd met de zorgverleningswereld. Ze ervaren dit als concrete meerwaarde in hun werk en verwoorden dit graag in hun motto: De mens centraal!

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.