Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, (licht) verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten.

U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Almere
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging

  Vaneveld Bewindvoering B.V.

  Vaneveld Bewindvoering zorgt voor stabiliteit en inzicht in de financiële situatie van mensen die de grip op hun financiën dreigen te verliezen of reeds verloren zijn.
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.