Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

Een mentor kan door de kantonrechter worden benoemd als de persoon voor wie het wordt aangevraagd niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat dus niet over geld en goederen.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Groningen, Oldambt, Stadskanaal
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  SchuldSupport B.V.

  Welzijnszorg Groei! BV is de overkoepelende organisatienaam van SchuldSupport BV en Mentoring BV. Alle krachten gebundeld onder 1 dak, Welzijnszorg Groei! is gespecialiseerd in schuldenbewind, beschermingsbewind, mentorschappen, en curatele, alle medewerkers zijn gediplomeerd en gecertificeerd, daarnaast kunnen wij voor u een schuldhulpverleningstraject begeleiden in samenwerking met een advocatenkantoor, het GKB of het VKB. SchuldSupport B.V. voldoet aan de door de rechtbank gestelde kwaliteitseisen.
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.