|  | 

Mentorschap

Wanneer u en Alpha Bewind besluiten bewindvoering aan te vragen, wikkelen wij samen uw aanvraag af. Vervolgens krijgt u een oproep om bij de kantonrechter te verschijnen (dit kan ook op locatie, mocht dit nodig zijn) die bevoegd is om de onderbewindstelling, mentorschap of curatele uit te spreken. Wij zijn tijdens deze zitting ook aanwezig.

Vervolgens halen we uw administratie op en voeren we de adreswijzigingen door m.b.t. uw financiële administratie. Deze overname brengt rust in uw financiële situatie.

Alpha Bewind komt bij u thuis om uitleg te geven over mentorschap. Tevens maken we dan gebruik van de situatie om kennis met u te maken. Wij vinden het van cruciaal belang dat het contact van meet af aan goed verloopt, immers je mag ervan uitgaan als het tot een aanvraag leidt, er een langdurige relatie wordt aangegaan. Verder is het belangrijk dat uw situatie goed in kaart wordt gebracht en dat uw vragen worden beantwoord. Communicatie en persoonlijke aandacht zijn immers de basis van een goede samenwerking. Desgewenst kunt u of met uw toestemming uw verwanten, de beheerrekening online inzien.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Gelderland, Limburg, Noord-Brabant
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  AlphaBewind

  Alpha Bewind verricht al sinds 1998 beschermingsmaatregelen. Daardoor is er ervaring en deskundigheid opgedaan en wordt er samengewerkt binnen een netwerk van o.a. gemeenten, (krediet)banken, zorginstellingen, deurwaarders en uitkeringsinstanties. Ons kantoor is gevestigd te Venray, maar door de jarenlange ervaring en het opbouwen van een breed netwerken strekt ons werkgebied inmiddels uit van ‘s-Hertogenbosch tot Nijmegen tot Maastricht. Doordat de medewerkers van Alpha Bewind verspreid wonen binnen deze regio, is afstand geen belemmering om spoedig in contact te komen indien wenselijk.

  Kamer van Koophandel: 
  14112334
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.