|  | 

Mentorschap

Mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter opgelegde maatregel voor mensen die niet meer in staat zijn om hun persoonlijke belangen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding zelfstandig te behartigen. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing.

Wij vinden het belangrijk dat de mentor te allen tijde probeert te handelen vanuit de geest en wens van de cliënt. Regelmatig contact met de cliënt en zijn of haar zorg- en/of hulpverleners en eventuele familieleden is hiervoor een absolute voorwaarde.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amsterdam
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Liesbet Jager h.o.d.n. Mentorschap Jager

  Van oorsprong ben ik opgeleid tot HBO-Verpleegkundige en ik heb als zodanig vele jaren met plezier gewerkt in diverse sectoren van de zorg aan kwetsbare ouderen in Amsterdam en omstreken (als wijkverpleegkundige, indicatieadviseur bij het CIZ en casemanager dementie). De wet- en regelgeving in zorg- en welzijn is de laatste jaren steeds complexer geworden, waardoor het regelen van goede verzorging, verpleging en huisvesting voor veel mensen steeds lastiger wordt.

  Vanuit mijn functie als casemanager ben ik de waarde gaan inzien van vertegenwoordiging van mensen die hier zelf onvoldoende toe in staat zijn.
  Als mentor behartig ik de belangen van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Hierin liggen mijn talenten en bewogenheid. In 2016 ben ik door de rechtbank als professioneel mentor benoemd.

  Liesbet Jager

  Kamer van Koophandel: 
  66317967
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.