Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

Een mentor is van belang als iemand door fysieke of psychische problemen niet zelf de regie kan voeren over de zorg die nodig is. Regelmatig wordt dit door familieleden (ouders, broers of zussen) opgevangen of zijn er in de directe omgeving familieleden, vrienden of kennissen en soms mantelzorgers die deze taak op zich nemen. De mentor is er voor die mensen waarvan de naasten dit niet kunnen of willen behartigen. De cliënt heeft vaak complexe problematiek.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Sittard
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Voorwaarden

  Een mentor kan oplossing bieden als er onenigheid ontstaat binnen de familie over de invulling van de zorg of over de beste behandeling voor iemand. De mentor is neutraal en stelt het belang van de cliënt centraal. Voor de mentor is het van belang dat er rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de cliënt en dat de kwaliteit van leven voorop staat.

  Kwaliteitslabels

  Adunare

  Mijn naam is Nop Huijts. Ik ben al ruim 23 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Mijn start in de gezondheidszorg was bij de toenmalige Paulusstichting, een instelling voor verstandelijk beperkte mensen. Vervolgens heb ik enige jaren in de jeugdzorg gewerkt, met als specifieke doelgroep licht verstandelijk beperkte mensen. Op dit moment werk ik met uiteenlopende doelgroepen. Van psychiatrie tot ouderenzorg. Daarnaast heb ik ook een flinke dosis ervaring in de verslavingszorg.

  Mijn opleidingen zijn hbo socialwork en hbo casemanagement. Met deze laatste opleiding kan ik voor u als cliënt de zaken die rondom u spelen in goede banen leiden.
   
   

  Kamer van Koophandel: 
  14110143
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.