|  | 

Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan meerderjarige personen die niet in staat zijn om zelf hun niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Hiermee wordt bedoeld dat iemand niet of niet goed zelf beslissingen kan nemen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Redenen hiervoor kunnen zijn een geestelijke of lichamelijk beperking.

De mentor neemt in overleg de beslissingen van niet-financiële aard. De wet schrijft voor dat mentoren de betrokkene zoveel mogelijk betrekken bij deze beslissingen en ze helpen keuzes te maken ter bevordering van de zelfredzaamheid. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Aanvraag Mentorschap
Een beschermingsbewind moet door de persoon in kwestie zelf worden aangevraagd bij de kantonrechter. Uiteraard kunt wij u daarbij ondersteunen.
De intake vind plaats in uw eigen vertrouwde omgeving. Uiteraard mogen hier familieleden bij aanwezig zijn. De aanvraag wordt ingediend via een verzoekschrift. Als de kantonrechter heeft besloten dat een mentorschap op zijn plaats is, kan het traject officieel starten. Vanaf dat moment zal PrioCare uw belangen gaan behartigen.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Groningen
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Priocare B.V.

  PrioCare Zorgadministratie en Bewindvoering B.V. is een klein en persoonlijk bedrijf gespecialiseerd in zorgadministratie en Beschermingsbewind. Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor Mentorschap of Curatele.

  PrioCare is opgericht door mevrouw Anita Thijsse, wie tevens het vaste aanspreekpunt is. Een juridische maatregel is immers niet niets en wij zijn ons ervan bewust dat vertrouwen en begrip belangrijke factoren zijn. Wij staan dus voor een persoonlijke aanpak en goede en duidelijke communicatie.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.