|  | 

Mentorschap

Mentorschap is hulp bij persoonlijke beslissingen Bij mentorschap gaat het om mensen, die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen en hierbij hulp nodig hebben. De mentor houdt zich dus uitsluitend bezig met beslissingen op het persoonlijke vlak.

In tegenstelling tot de ondercuratelestelling is degene die een mentor heeft nog wel handelingsbekwaam. Een mentor wordt vaak toegewezen bij dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten, mensen die zorg nodig hebben en daar zelf niet meer over kunnen beslissen.

De uitspraak van mentorschap wordt niet gepubliceerd of vastgelegd in een openbaar register. Het komt overigens vaak voor dat mentorschap in combinatie met beschermingsbewind wordt uitgesproken. Het beoogde effect is nagenoeg gelijk alleen minder ingrijpend dan bij ondercuratelestelling.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Emmen, Smallingerland
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging

  Confidio B.V.

  Er zijn omstandigheden die u kunnen dwingen uw financiële administratie uit handen te geven. Bij Confidio weten we hoe ingrijpend dit kan zijn. Bewindvoering geeft rust. Het biedt u de kans uw financiële situatie - en daarmee een belangrijk deel van uw leven - op orde te krijgen. Confidio helpt op een zeer deskundige én persoonlijke manier. We hebben jarenlange ervaring met bewindvoering en werken op een eerlijke, transparante wijze. Confidio houdt proactief contact met klanten en overige betrokkenen.
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.