|  | 

Mentorschap

Typerende kenmerken van ons: Waardige bejegening, initiatiefrijk, gedegen kennis, het vaardig kunnen communiceren op diverse niveaus en adequaat kunnen handelen. Wij onderkennen de wenselijkheid van een goede samenwerking met alle betrokkenen die ondersteuning geven.

Sinds 1995 is de wet op het mentorschap in werking getreden. De wet is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en is bedoeld als beschermingsmaatregel.

Een mentorschap wordt, na onderzoek door de kantonrechter, ingesteld als iemand zijn persoonlijke belangen niet meer kan behartigen. Het kan met name gaan om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of comateuze patiënten of dementerende ouderen die zelf geen beslissingen op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. Ook in complexe situaties waarin meerdere partijen met verschillende belangen een rol spelen, of vanwege verstoorde verhoudingen binnen een gezin of familie kan een onafhankelijk mentorschap zinvol zijn.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Breda
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  ACR Affairs

  ACR Affairs is een klein, flexibel en praktisch ingesteld bureau met een persoonlijke benadering, ontstaan in 2008.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.