|  | 

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet langer zelf in staat zijn om hun persoonlijke belangen te behartigen. Vanuit onze rol als mentor beschermen wij van bureau Saam uw belangen en nemen we beslissingen die gaan over uw verzorging, verpleging, behandeling en/of uw begeleiding. Ons uitgangspunt is dat u zelf zo veel mogelijk de beslissingen neemt.

Of dat u op de hoogte bent van de beslissingen die wij nemen vanuit onze rol als mentor. We onderhouden voor u de contacten met uw zorginstelling en we gaan samen met u naar gesprekken die gaan over uw zorg.

U blijft handelingsbekwaam en u kunt in principe zelf uw eigen financiële zaken (laten) behartigen.
U kunt zelf mentorschap aanvragen. Uw partner of uw familieleden tot in de 4e graad kunnen ook mentorschap voor u aanvragen. Daarnaast kan een directeur van een instelling mentorschap aanvragen voor een cliënt. Medewerkers van Bureau SAAM bieden u ondersteuning bij de aanvraag van het mentorschap en zijn u graag van dienst als mentor.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Heino, Olst-Wijhe, Raalte
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Bureau SAAM

  Wij werken vooral in de zorg- en hulpverlening, voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die in een instelling wonen door hun beperking of problematiek.

  Vaak hebben de persoonlijke of financiële problemen veel invloed  op het dagelijkse leven van deze mensen. En lukt het de familie niet om  hierbij te helpen. Bureau SAAM is er om dit van u over te nemen. Wij verzorgen graag uw mentorschap, bewindvoering en curatorschap.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.