|  | 

Mentorschap

Er zijn veel mensen in Nederland die door ziekte, verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening niet of niet voldoende meer in staat zijn om hun eigen persoonlijke belangen te behartigen. Steeds vaker is er geen familie die zorg voor hen kan of wil dragen. De vraag is, wie dan de beslissingen neemt op het gebied van behandeling, verzorging, begeleiding, verpleging en algemeen welzijn. Dat is het werk van de professionele mentor.

Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van de cliënt. Dit zijn belangen die niet over geld en goed (financiën) gaan.

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt ingesteld als iemand niet meer goed in staat is zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. Denk daarbij aan mensen met Alzheimer, een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld, of mensen in coma. De mentor neemt dan waar nodig beslissingen namens deze personen op het gebied van zorg en persoonlijk welzijn. 

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht de mentor inzage te geven in alle rapportage van de cliënt en hen bij beslissingen te betrekken. Verder moeten ze de mentor informatie verstrekken over wijzigingen in begeleiding, behandeling of medicatie. De mentor is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen rondom de cliënt.

Een mentor staat onder toezicht van de kantonrechter en moet hem jaarlijks een rapportage van het mentorschap overleggen.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Noord-Brabant, Zeeland
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Belangrijk Professioneel Mentorschap

  BELANGrijk Professioneel Mentorschap staat voor professionele BELANGenbehartiging van personen die door ziekte, verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening niet (voldoende) in staat zijn zelfstandig voor hun eigen belang op te komen. Wij houden bij het nemen van beslissingen zoveel mogelijk rekening met hetgeen de cliënt nog wel kan. Als de cliënt nog in staat is om zelf een beslissing te nemen, dan ondersteunen en stimuleren wij dit. Daar waar de cliënt zelf niet (meer) kan beslissen, gaan we in gesprek met medewerkers en zorgverleners, die begeleiding en behandeling bieden. Door de cliënt regelmatig te bezoeken houden wij goed contact met hem/haar en andere betrokkenen. Dit stelt ons in staat de taak van mentor goed uit te kunnen voeren en namens de cliënt op te treden indien nodig.

  Onze sleutelwoorden daarbij zijn: Integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

  Kamer van Koophandel: 
  55728456
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.