|  | 

Mentorschap

Sommige mensen hebben, vaak tengevolge van een ziekte of aandoening, moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Harderwijk, Heumen, Malden
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Spieringsbewindvoering

  Geld en goederen van cliënten worden aan ons als bewindvoerder toevertrouwd. Vanzelfsprekend verwacht u de volle 100 % garantie dat hier uiterst zorgvuldig mee wordt omgegaan.

  Omdat wij geloven in kwaliteit en betrouwbaarheid is ons bedrijf als lid aangesloten bij de BPBI. De doelstelling van de branchevereniging is kwaliteit en zorgvuldigheid binnen de beroepsgroep blijvend te waarborgen. Zij doet dit onder meer door nieuwe leden uitgebreid te laten screenen op het gebied van kwaliteit, integriteit en wettelijke en financiële regels. Vervolgens wordt jaarlijks door zogenaamde audits (onderzoeken) gecontroleerd of ons bedrijf nog voldoet aan de door de branchevereniging gestelde hoge eisen. Deze audits zijn nodig om de professionaliteit en kwaliteit te kunnen blijven garanderen aan u als cliënt maar ook aan het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

  Onze gedegen administratieve organisatie is uitgerust met moderne apparatuur en software die onze administratieve werkzaamheden verlichten zodat meer tijd beschikbaar komt voor cliënten.

  Door opleiding en ervaring beschikt SPIERINGS bewindvoering over een grondige kennis van financiën in het algemeen, sociale wetgeving, belastingzaken en juridische aangelegenheden.

  Kamer van Koophandel: 
  66148855
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.