|  | 

Mentorschap

In het dagelijks leven hebben wij mensen veel te organiseren en te regelen. Zeker als je een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebt waardoor dat allemaal lastig wordt en je het overzicht verliest. Als het je niet meer lukt je eigen belangen voldoende te behartigen kan een mentor je hierin ondersteunen.

Samen kijken we naar voor jou belangrijke zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Indien nodig nemen we hier samen een besluit over. Als je een mentor krijgt, wordt je die door de rechter toegewezen.

Wat doet de mentor voor jou?
De mentor kijkt met je mee naar de zorg, begeleiding, behandeling en verpleging die je krijgt. Hij kijkt ook met je mee hoe deze aan jou worden aangeboden. Als het nodig is neemt de mentor hierover contact op met de zorgaanbieder. Indien er beslissingen genomen dienen te worden neemt de mentor die het liefst samen met jou. Als het echt niet anders (meer) kan zal de mentor voor jou beslissen waarbij hij te allen tijde jouw belangen zo goed mogelijk zal behartigen.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Aa en Hunze, Annen
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  De Zorgmentor

  Daar waar beslissingen genomen dienen te worden heb je altijd te maken met verschillende partijen en meerdere belangen. Soms zijn dit gemeenschappelijke belangen, maar het kunnen ook tegenstrijdige belangen zijn. In onze visie ligt hier een belangrijke rol voor de mentor. Die werkt vanuit het belang van de cliënt zonder daarbij andere partijen als familie en dienstverlenende partijen uit het oog te verliezen. In deze driehoek van samenwerking heeft iedereen evenveel in te brengen. De mentoren van De Zorgmentor vinden het belangrijk dat iedereen zich met elkaar verbonden voelt in deze samenwerking en daar een eigen rol in heeft. Dit om zo gezamenlijk het belang van de cliënt te behartigen zonder daarbij het eigen belang te verliezen.

  Het belang van de cliënt staat voorop!
  Sleutelwoorden hier zijn verbinding, respect en vertrouwen. Zonder verbinding is er geen gezamenlijk belang en zonder vertrouwen en respect geen toewijding. Dit alles om uiteindelijk te komen tot een situatie waarin professioneel wordt samengewerkt om de meest ideale situatie voor de cliënt na te streven. Zo komen we tot samenwerking waarbij we allemaal in dezelfde richting werken!

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.