Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten.

U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Apeldoorn
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Bewindvoering Lotens

  Beschermingsbewind Lotens is een kleine organisatie en is tot stand gekomen door de grote vraag naar integrale schuldhulpverlening en/of beschermingsbewind.

  Na mijn afstuderen als Sociaal Jurist (Saxion Hogescholen, Deventer, mei 2012) ben ik als vrijwilliger gestart bij Stichting De Kap en heb via deze Stichting mensen leren kennen die dringend hulp nodig hadden op sociaal-juridisch gebied. Het gaf en geeft mij veel voldoening om mensen op deze manier te helpen en ben op 14 juni 2013 begonnen met bewindvoeringlotens. Beschermingsbewind is dan ook het uitgangspunt van mijn bureau.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.