Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet of niet meer instaat zijn om hun persoonlijke belangen te vertegenwoordigen. Dit kan zijn door ouderdom of psychische en/of verstandelijke beperkingen. Het is mijn taak als mentor om u te begeleiden en te ondersteunen om belangrijke keuzes zelf te kunnen maken.

Ik neem beslissingen die in uw belang zijn als zijnde als of u zelf deze beslissing had moeten nemen. Als mentor ben ik géén zorgverlener maar ben ik de regisseur van alle zorgverleners en hebben we dus regelmatig overleg met de hulpverlenende instanties over uw persoonlijke situatie. Vooraf gaande aan het mentorschap maak ik wanneer hier behoefte aan is kennis met de persoon voor wie mentorschap wordt aangevraagd. Wanneer dit nodig/wenselijk mocht zijn help ik bij de aanvraagprocedure mentorschap bij de rechtbank en ga ik met u mee naar de zitting.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Lent, Nijmegen
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Vita Colorata Lifecoaching & Mentorschap

  Vita Colorata Lifecoaching & Mentorschap bestaat sinds 11 februari 2014 en richt zich op mensen die ondersteuning/begeleiding willen bij het op de rit krijgen en behouden van hun leven.

  Op dit moment is Vita Colorata nog een eenmansbedrijf. De lifecoachingtrajecten en het mentorschap wordt uitgevoerd door Marie Antoinette van Gisteren. Zij is telefonisch en per e-mail bereikbaar via het algemene e-mailadres. Vita Colorata Lifecoaching & Mentorschap behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

  Kamer van Koophandel: 
  59964308
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.