|  | 

Mentorschap

Het organiseren van zorg, behandeling en begeleiding, met inbegrip van de mogelijkheden tot het kunnen aangaan van sociale contacten en het hebben van een zinvolle dagbesteding, op een zodanig wijze dat de situatie van de cliënt verbetert, goed wordt dan wel goed blijft.

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die zorg draagt voor mensen die ten gevolge van een ziekte of een handicap niet (meer) in staat zijn, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en hun persoonlijke (niet materiële) belangen te behartigen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, dementie, psychische/psychiatrische problematiek en/of niet-aangeboren hersenletsel.

Het mentorschap heeft als doel deze mensen te beschermen tegen misbruik en hun belangen op het gebied van zorg, behandeling, begeleiding en welzijn te behartigen. Meestal zal iemand uit de familie de vertegenwoordiging van hen op zich nemen. Wanneer deze echter niet beschikbaar zijn kan een professioneel mentor uitkomst bieden.

De mentor zal de gementoreerde zoveel mogelijk stimuleren mee te denken in de te nemen beslissingen. Waar dit niet mogelijk is zal de mentor zoveel mogelijk in de geest van de gementoreerde te beslissen, daarbij rekening houdend met de gevolgen op de korte en de lange termijn.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Utrecht
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  De Patrones Mentorschap

  Door de diversiteit van mijn werkervaring heb ik veel facetten van de zorg gezien, waardoor ik goed in staat ben om met de verschillende niveaus in de zorg te communiceren. In mijn werk als professioneel mentor zoek ik zoveel mogelijk de samenwerking met degene die met mijn cliënt te maken hebben, om zo het beste voor mijn cliënt te bereiken.

  Minoek Verdenius

  Kamer van Koophandel: 
  60457643
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.