|  | 

Mentorschap

Bij een mentorschap behartigt een persoon de persoonlijke belangen van een meerderjarige die dat zelf niet kan. Het zijn de persoonlijke belangen. Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen.

Sommige mensen hebben, vaak tengevolge van een ziekte of aandoening, moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Oisterwijk
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  BaBeMe

  Geld en goederen van cliënten worden aan ons als bewindvoerder toevertrouwd en de belangenbehartiging van immateriële zaken (zoals welzijn, gezondheid, behandeling) aan ons als mentor. Vanzelfsprekend verwacht u de volle 100 % garantie dat hier uiterst zorgvuldig mee wordt omgegaan.

  Omdat wij geloven in kwaliteit en betrouwbaarheid is ons bedrijf aangesloten bij de NBPB (bewindvoerders) en NBPM (mentoren). De doelstelling van de branchevereniging is kwaliteit en zorgvuldigheid binnen de beroepsgroep blijvend te waarborgen. Wij zijn geregistreerd bij CBP om te borgen dat er zorgvuldig met cliëntgegevens wordt omgegaan.
  Jaarlijks worden we gecontroleerd door de rechtbank en de accountant.

  Kamer van Koophandel: 
  60383534
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.