Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

e instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook oudere mensen, zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen.

U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met zo iemand, de beslissing. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig. Zo kan de mentor goed luisteren naar de cliënt, kennis nemen van diens situatie en -aansluitend op diens gewoonten, wensen en behoeften – handelen in het belang van de cliënt.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Assen
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging

  Beschermingsbewind Noord

  Beschermingsbewind Noord is een organisatie die zich bezig houdt met financiële zorgverlening. Onze doelstelling is goed rentmeesterschap na te streven. Het komt steeds meer voor dat mensen niet (goed) meer in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen. Ook zijn er veel mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn geraakt die op eigen kracht niet kunnen worden opgelost. Deze mensen wil Beschermingsbewind Noord een helpende hand bieden. De diensten die we hiervoor kunnen bieden zijn: bewindvoering, mentorschap, curatele en budgetbeheer.
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.