Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

Bij een mentorschap behartigt een persoon de persoonlijke belangen van een meerderjarige die dat zelf niet kan. Het zijn de persoonlijke belangen. Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zutphen
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  VODEDU Bewindvoering

  VODEDU staat VOor DE DUidelijkheid, wat inhoudt dat er transparant gewerkt wordt, u constant op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen en u snel contact heeft wanneer dit nodig is. VODEDU neemt de financiële zaken waar voor mensen, van jong tot oud, die daar zelf niet toe in staat zijn.

  Kamer van Koophandel: 
  60596341
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.