|  | 

Mentorschap

Via mentorschap behartigt BureauFischer zowel de medische als sociale belangen van ouderen. Door persoonlijke aandacht en een uitgebreid netwerk is BureauFischer in staat om snel te schakelen in het belang van haar cliënten.

Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor mensen die niet in staat zijn hun immateriële belangen te behartigen. Het gaat hierbij om belangrijke keuzes over zorgbehandelingen, verpleging of begeleiding maar ook huisvesting bij een geschikte zorgwoning of instelling. De persoonlijke en sociale wensen van de cliënt staan bij BureauFischer altijd centraal bij het maken van belangrijke keuzes als mentor.

De mentor is er ook om de cliënt te beschermen tegen fouten in een zorg of behandelingsplan, alle wijzigingen in de zorg of behandeling van de betrokkene dienen door de mentor goedgekeurd te worden. Als mentor streeft BureauFischer er naar haar cliënten te beschermen en een eigen en krachtige stem te geven.
 

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Apeldoorn
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  BureauFischer

  BureauFischer is gespecialiseerd in het begeleiden en beschermen van clienten die door omstandigheden niet, of tijdelijk niet in staat zijn om aan hun financiële en administratieve verplichtingen te voldoen. Daarnaast is BureauFischer gespecialiseerd in mentorschap waarbij zowel de medische als sociale belangen van cliënten worden behartigd.

  Het doel van BureauFischer is om samen met haar cliënten te werken aan een betere, schuldenvrije, toekomst. In goed overleg en onder begeleiding wordt altijd geprobeerd om de cliënt zo snel mogelijk zelfstandig het beheer over de administratie uit te laten voeren.
   

  Kamer van Koophandel: 
  8183312
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.