|  | 

Mentorschap

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Etten-Leur
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Mijn mentor Brabant

  1 oktober 2014 begint Mijn mentor Brabant met het behartigen van belangen voor mensen die zelf niet (meer) bij machte zijn om dit te doen. Redenen om niet in staat te zijn uw belangen te behartigen kunnen zeer divers zijn. Zo kan een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, een psychische stoornis, ouderdom of ziekte de mogelijkheden om zelfstandig op te komen voor uw belangen beperken.

  Daarnaast is aan de ene kant de steeds meer toenemende wet en regelgeving met de daarbij behorende complexiteit van de zorg een reden om niet meer zelfstandig je belangen te kunnen behartigen.
  Aan de andere kant is het netwerk rond zorgbehoeftigen vaak niet meer gericht op het regelmatig opvangen van en behartigen van de belangen van de zorgvrager.

  Mijn mentor Brabant is er op gericht om u te adviseren en uw belangen te behartigen op momenten en onderwerpen waar het u zelf niet lukt. Uw normen, waarden en behoeften zijn voor mij de lijdraad van mijn werk. Samen met u wil ik, uitgaande van de mogelijkheden en beperkingen, uw leven weer inhoud en vorm geven zoals u dit wilt.

  Kamer van Koophandel: 
  61559369
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.