|  | 

Mentorschap

Soms zijn mensen niet in staat hun eigen belang te vertegenwoordigen en te behartigen op het gebied van hun behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Meestal is het de familie die ondersteunt in het maken van keuzes. Als er geen familie is die deze steun kan of wil geven, biedt een mentor uitkomst. Die kan in zo’n geval persoonlijke belangen behartigen.

Het fenomeen mentorschap wordt door de Nederlandse wetgever als volgt beschreven:

“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen.” 

Een mentor behartigt dus de belangen van een persoon die dit zelf niet meer (volledig) kan. Een mentor gaat niet over geldzaken, maar over beslissingen rondom behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Ik zie de taken van mij als mentor als volgt:Onderhouden van het contact met de betrokkene en de hulpverleners;

 • Vertegenwoordigen van de betrokkene richting hulpverleners;
 • Overleggen met hulpverleners over het zorgplan / ondersteuningsplan;
 • Toezien dat de zorg gegeven wordt in overstemming met de gemaakte afspraken;
 • Indien nodig, het regelen van andere zorg.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Drachten, Smallingerland
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Simon van Dijk

  Mijn naam is Simon van Dijk. Ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener en sinds 2002 actief in de zorg. Ik begon als woonbegeleider voor mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking. Vervolgens heb ik, in samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking, verschillende projecten ontwikkeld gericht op integratie en participatie van deze doelgroep. Gedurende een aantal jaren heb ik me bezig gehouden met collectieve belangenbehartiging van mensen rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De afgelopen drie jaar was ik coördinator bij Stichting Mentorschap Friesland. Nu zet ik me graag persoonlijk in als mentor voor mensen die zorg nodig hebben.

  Kamer van Koophandel: 
  55362621
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.