Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap regio Delft

Een mentor is nodig bij iemand die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer in staat is zelf de regie over zijn leven te voeren, en daardoor geen weloverwogen besluit kan nemen over zijn behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Hij heeft dus bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Daarnaast heeft de betrokkene geen eigen netwerk waaruit iemand zijn belangen wil of kan behartigen (een partner - getrouwd, via geregistreerd partnerschap of samenwonend -, broer, zus of kind).

  Direct naar Mentorschap regio Delft

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Delft
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging

  Stichting Mentorschap Haag en Rijn

  Mentorschap Haag en Rijn ondersteunt mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij gaat het met name om mensen die geen familie of netwerk hebben.

  Kamer van Koophandel: 
  27312673
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.