|  | 

Mentorschap Oost Nederland

Als professioneel mentor wil ik u namens Mentorschap Oost Nederland graag van dienst zijn. Voor iedereen die hulp nodig heeft bij het maken van medische of andere ingrijpende beslissingen in het leven kan Mentorschap Oost Nederland ondersteuning bieden. Mentorschap Oost Nederland richt zich voornamelijk op belangenbehartiging van mensen met een handicap, een psychische aandoening, een ziekte of problemen door het ouder worden.

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die door de rechter is uitgesproken. Wanneer u een beschikking tot het aanstellen van een mentor heeft, dan kan Mentorschap Oost Nederland de verantwoordelijkheid als uw mentor voor de persoonlijke of medische beslissingen overnemen.

  Direct naar Mentorschap Oost Nederland

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zutphen
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Mentorschap Oost Nederland

  In mijn werkwijze is persoonlijk contact een belangrijk uitgangspunt. Mijns inziens schuilt de kracht van een goede wettelijke vertegenwoordiger  in het maken van weloverwogen keuzes. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokkene en directe familie, voor zover de persoonlijke situatie dit toelaat. En uiteraard in goed overleg met de instanties, hulpverleners en medici die direct betrokken zijn bij de cliënt. Ik ben op  financieel/administratief gebied goed onderlegd. Ik houd mijn kennis op peil door regelmatig deel te nemen aan scholingen, cursussen en trainingen.

  Kamer van Koophandel: 
  66329221
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.