|  | 

Mentorschap bewindvoering Zwolle

Mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen als gevolg van lichamelijke of geestelijke toestand (grondslag) kunnen een mentor toegewezen krijgen. Dit mentorschap kan tijdelijk of voor langere tijd zijn. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Bijvoorbeeld als je moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of bij een medische behandeling. Bij mentorschap horen ook feitelijke zaken, zoals het inzien van een dossier.

Mentorschap en eigen inbreng
De mentor is verplicht om jou zo veel mogelijk zelf te laten beslissen. De mentor zorgt dat je de juiste hulpverlening/begeleiding krijgt en staat zo nodig bij met raad en daad. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de omgang met bepaalde mensen. De maatregel is vooral bedoeld om iemand te beschermen en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen. Bij mentorschap kan je zelf de financiën blijven beheren, of dit door een professional laten doen. Bewind door een familielid kan eventueel ook. De betrokkene is, anders dan bij curatele, handelingsbekwaam.

  Direct naar Mentorschap bewindvoering Zwolle

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zwolle
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Beschermingsbewind Centraal Nederland B.V.

  Naast de reguliere diensten op het gebied van bewindvoering en curatele, bieden we vanuit onze vestiging in Zwolle en Almere ook mentorschap aan. 
  We werken we met een vast en vertrouwd team van bewindvoerders, curatoren en mentoren. Daarnaast staan er assistent-bewindvoerders voor onze cliënten klaar.

  We begrijpen hoe lastig het kan zijn om de regie, hoe dan ook, uit handen te geven. Daarom heeft - net zoals bij onze vestiging BON Almelo - iedere cliënt zo veel mogelijk een vast aanspreekpunt.

  Mensen die zorgen hebben over hun financiën of meer willen weten kunnen zelf contact met ons opnemen. Ook worden mensen doorverwezen via hulpverleningsorganisaties, gemeenten of welzijnsorganisaties.

  Al onze curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn professioneel opgeleid om een gezonde financiële situatie voor onze cliënten te realiseren. Bij mentorschap en curatele zorgen we vanzelfsprekend ook voor begeleiding op het gebied van goede zorg.

  Kamer van Koophandel: 
  32168445
  Rechtsvorm: 
  BV
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.