Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap bewindvoering Almelo e.o.

Mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen als gevolg van lichamelijke of geestelijke toestand (grondslag) kunnen een mentor toegewezen krijgen. Dit mentorschap kan tijdelijk of voor langere tijd zijn. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Bijvoorbeeld als je moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of bij een medische behandeling. Bij mentorschap horen ook feitelijke zaken, zoals het inzien van een dossier.

Mentorschap en eigen inbreng
De mentor is verplicht om jou zo veel mogelijk zelf te laten beslissen. De mentor zorgt dat je de juiste hulpverlening/begeleiding krijgt en staat zo nodig bij met raad en daad. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de omgang met bepaalde mensen. De maatregel is vooral bedoeld om iemand te beschermen en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen. Bij mentorschap kan je zelf de financiën blijven beheren, of dit door een professional laten doen. Bewind door een familielid kan eventueel ook. De betrokkene is, anders dan bij curatele, handelingsbekwaam.

  Direct naar Mentorschap bewindvoering Almelo e.o.

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Almelo, Borne, Hof van Twente, Tubbergen, Twenterand, Wierden
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Beschermingsbewind Oost Nederland B.V.

  Voor bewindvoering, curatele en mentorschap in Almelo en omgeving kunt u terecht bij BON. Een toegankelijk Twents kantoor met een professioneel team, gevestigd in Almelo. En - net zoals onze vestigingen BCN Almere en BCN Zwolle – zorgen we zo veel mogelijk voor een vast aanspreekpunt per cliënt. Want het is vaak al lastig genoeg de regie uit handen te moeten geven. 

  Vaak worden mensen met problemen rondom hun geldzaken doorverwezen via hulpverleningsorganisaties, gemeenten of welzijnsorganisaties. Maar uiteraard kan de persoon om wie het gaat ook zelf contact met ons opnemen, of met onze vestigingen BCN Almere of BCN Zwolle. 

  Al onze curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn opgeleid om een gezonde financiële situatie voor hun cliënten te realiseren. Bij mentorschap en curatele zorgen we ook voor goede ondersteuning op het gebied van zorg.

  Kamer van Koophandel: 
  8140420
  Rechtsvorm: 
  BV
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.