|  | 

Mentor

en mentor wordt door de rechtbank benoemd en draagt zorg voor alle relevante zaken rond de zorg en verzorging van de cliënt. Veel, vooral iets oudere mensen, zijn minder mondig en begrijpen niet altijd wat een zorgverlener zegt of bedoelt. Vaak wordt er in vakjargon gesproken, gaat de informa-tievoorziening (te) snel en moeten er ook snel beslissingen worden genomen.

Als je het dan niet helemaal kunt volgen bestaat het risico dat een foute beslissing wordt genomen, met alle gevolgen van dien. Mocht u een dergelijke situatie herkennen dan is het van belang om deskundige hulp in te schakelen. Meestal zal dat een familielid zijn en dat is een goede zaak. U kent en vertrouwt elkaar en dat is een goede basis voor dit traject. Vaak echter zijn er geen familieleden bereid of in staat om als mentor te fungeren. Dan is het goed te weten dat Q-ratio bv een oplossing kan bieden. Er wordt dan door de rechtbank een mentor benoemd die uw zorgbelangen op de best mogelijke manier behartigt. De mentor zoekt uit en blijft doorvragen bij een zorgverlener wat de zorgopties voor u in uw situatie zijn en bepaalt in overleg met u of uw familie wat voor u de beste oplossing is. Uitgangspunt voor de mentor is altijd dat getracht wordt de zelfredzaamheid van de cliënt zo groot mogelijk te laten zijn, maar wel binnen redelijke grenzen. Het beheer van het PGB (PersoonsGebonden Budget) kan onderdeel van de werkzaamheden vormen.

  Direct naar Mentor

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Sassenheim
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging

  Q-ratio bv

  Q-ratio B.V. is een organisatie die mensen terzijde staat die niet of onvoldoende hun eigen belangen kunnen behartigen. Dit kunnen belangen zijn die zorg-gerelateerd zijn of de meer materiële of financiële belangen. Afhankelijk van het soort belang wordt er een mentor (alleen zorg-gerelateerd) of een bewindvoerder (alleen t.b.v. de materiële en financiële zaken) of een curator (zowel zorg-gerelateerd als financiële zaken) benoemd.
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.